Uusia innovaatioita Pielisen Karjalaan

Lähes miljoona euroa elinkeinoelämän kehittämiseen

Vuoden 2013 lopussa valmistunutta Pielisen Karjalan elinkeinostrategiaa 2014 - 2017 on alettu toteuttaa PIKESin toimesta aktiivisesti. Elinkeinostrategian yhtä tärkeintä tavoitetta, Vihreän teollisuuden ohjelmaa, toteutamme kahdella käynnistyvällä hankkeella: Teolliset symbioosit ja Vihreän kasvun keskus. Pääpaino tulevina vuosina on yritysten kilpailukyvyn kehittämisessä. PIKESin hankerahoitukseen sijoittamilla euroilla saamme kokonaisuudessaan lähes miljoonan euron kehittämisresurssit Pielisen Karjalan seutukuntaan vuonna 2015. Omistajankuntien sijoittamaa rahaa tässä summassa on reilu 200.000 euroa, joten yksi sijoitettu euro vastaa 4,5 euron panosta alueen kehittämiseen.

Pielisen Karjalan seudullinen elinkeinostrategia 2014 - 2017

Pielisen Karjalan visiona on Pielisen Karjala on uudistuva, kiinnostava ja rohkea kumppani, joka luo positiivista ilmapiiriä. Vision toteuttamiseen pyritään yritysten kilpailukykyä ja alueen vetovoimaa vahvistamalla sekä tekemällä aktiivista edunvalvontaa. Elinkeinostrategia muodostaa perustan alueen kehittämiselle ja hankerahoituksen kohdentamiselle. Tarvittaessa huomioidaan uudet, merkittävät avaukset myös elinkeinostrategian ulkopuolelta.

Elinkeinostrategia on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa.

Tutustu Pielisen Karjalan elinkeinostrategiaan.