PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet Nurmeksessa ja Valtimolla

Kehittämistoiminta PIKES Pielisen Karjala

Ennakkoluulottomasti uutta kohti! Hyönteisravinto on tulossa vauhdilla Suomeen. Joko olet maistanut hyönteisravintoa? Kasvattaisitko minikarjaa?

Breadcrumb

PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet

Tarvitsetko toimialakohtaista erityisosaamista tai apua osaavan työnvoiman saannissa? Tutustu kehittämispalveluihimme ja ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme:

Digikarjalasta kajahtaa -kehittämispalvelut:

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja käytön laajentamista tuotannollisissa yrityksissä. Sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen.

Tavoitteenamme on, että alueen tuotannolliset yritykset uudistavat ja kehittävät liiketoimintaratkaisujaan ja -mallejaan hyödyntäen digitaalisaation eri mahdollisuuksia sekä hyödyntävät digitalisaatiota laajasti sisäisten ja ulkoisten prosessien kehittämisessä. Mahdollistavia teknologioita ovat mm. automaatio ja robotiikka, 3D-tulostus, simulointi ja digitaaliset kaksoset, digitaaliset alustat, nettikauppa, lohkoketjut, ERP sekä tuotetiedonhallinta.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 1. Yrityksen digitalisaatiota koskevan lähtötilanteen arviointi
 2. Yrityksen digitalisaatiosuunnitelman laatiminen

Edellä mainitut toimenpiteet luovat yritykselle edellytykset käynnistää tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavan digitalisaatiota hyväksi käyttävän kehittämistoimenpiteen, jonka toteutukseen voidaan hakea rahoitusta esimerkiksi Pohjois – Karjalan Ely - keskuksen investointi- tai kehittämisavustusta.

 

Kohtaanto 2018 - 2019 -kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityyppisiin työtilaisuuksiin. Tavoitteenamme on myös helpottaa yritysten rekrytointiprosessia ja koulutusten avulla nostaa työnhakijoiden ja rekrytoitavien työntekijöiden osaamistasoa. Kohtaanto-hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee Outi Meriläinen, puh. 046 922 4271.

 

Palvelut:

 • Työntekijöiden ja työtilaisuuksien kohtaamisen edistäminen
 • Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen kohdennetusti yhteistyössä yritysten kanssa työvoiman saamiseksi alueen ulkopuolelta Ylä-Karjalassa oleviin työpaikkoihin
 • Ulkolaisen työvoiman saatavuutta ja sopeutumista helpotetaan kannustamalla yrityksiä ulkomaalaistaustaisten työllistämiseen ja hakemalla olemassa olevia rekrytointikanavia
 • Työntekijöiden ja – hakijoiden osaamisen ja työllistymismenetelmien kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita
 • Työnhakijoiden ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen myös henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti
 • Alueelle sijoittuvien yritysten rekrytointien ja rekrytoitavien työntekijöiden koulutusten järjestäminen yritysten tarpeiden mukaisesti
 • Nuorten työllistymisen edistäminen nuorille suunnattuja työ- ja yrittäjyysvalmennusohjelmien avulla

Linkki Nurmeksen työtorille.

 

Biotalouden teknologiapilotit -kehittämispalvelut Vihreän teollisuuden alueella

Kohderyhmä: Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuvat uuden teknologian yritykset. Tarvitsetko asiantuntijaa tai selvitystä innovaatiosi arvioimiseen? Pitääkö uutta tuotetta tai teknologiaa vielä testata tai säätää? Tarvitsetko tutkimuksia tuotteen tai teknologian ominaisuuksista? Biotalouden teknologiapilotit Vihreän teollisuuden alueella -hankkeen tarkoituksena on auttaa alueelle sijoittuvia yrityksiä teknologian edelleen kehittämisessä, tuotteistamisessa ja toiminnan varmistamiseen liittyvissä toimenpiteissä.

Tarjoamme:

Rahoitusta pieniin kehitystoimenpiteisiin uuden teknologian innovaatioiden kehittämiseksi pilottitasolta tuotannolliselle tasolle. Esimerkkinä toimenpiteistä voi olla mm. koe-erien valmistus ja demonstraatioiden valmistelu, tuotteiden ominaisuuksien testaus, asiantuntijoiden selvitykset, tuotantoteknologiaan ja prosessiosaamisen liittyvät selvitykset, tuotteiden kaupallistaminen ja dokumentointi.

Yritysten yhteistyöverkostojen edistämistä: Esimerkkinä toimenpiteistä yhteisten rajapintojen tarkastelu, yrityksiä yhdistävien teknologioiden/infran määritteleminen, verkoston toimintatapojen mallintaminen, yritysverkoston tarvitsemine ulkopuolisten palvelujen kartoittaminen, laitetilaa mm. laboratoriopalveluiden käyttämiseen, asiantuntijapalveluita substanssiosaamiseen.

Tarjoamme apua kehityshankkeiden laatimisessa ja rahoituksen hakemisessa. Kysy lisää lisätietoja, yritysasiantuntija Pekka Horttanainen, puh. 046 921 9040.

 

Cirwaste hankkeen kehittämispalvelut kierto- ja biotalousalan yrityksille

Kohderyhmä: Pielisen Karjalaiset tai alueelle sijoittumista suunnittelevat yritykset, jotka toimivat kierto- ja biotalousalalla tai suunnittelevat ko. alaan kytkeytyviä kehittämistoimenpiteitä. Toimenpiteitä voidaan tehdä ostopalveluiden kautta sekä yritysasiantuntijatyönä.

Yritysasiantuntijatyö voi sisältää:

 • neuvontaa
 • selvityksiä
 • avustamista erityyppisten laskelmien teossa (mm. kannattavuuslaskelmat, talouslaskelmat)
 • liiketoiminnallisten valmiuksien selvittämistä ja eteenpäin viemistä
 • uuden liikeidean arviointia
 • kontaktien luomista
 • tilaisuuksien järjestämistä
 • benchmarkkaus-matkoja

Ostopalveluna voidaan tehdä pilottiin, protoon tai uuteen tuotteeseen liittyen esimerkiksi:

 • testauksia
 • tutkimuksia, ml. laboratoriotutkimukset
 • selvityksiä
 • asiantuntijoiden työtä

Kysy lisää lisätietoja, sinua palvelee yritysasiantuntija Heidi Tanskanen, puh. 040 689 8166.

 

Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen, MEKUPro -kehittämispalvelut

Koneyrittäjä!

Haluatko kehittää yritystäsi ja toimintojasi? Kaipaatko tietoa esimiestoiminnasta ja johtamisesta tai yrityksen kannattavuuden kehittämisestä? Onko kuljettajien välillä suuria eroja?  Kaipaavatko kuljettajat täydennyskoulutusta? MEKUPro -hankkeessa kehitetään metsäkonekuljettajien täydennyskoulutuspalveluja sekä työkaluja korjuuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Hankkeen koulutuspalveluista vastaa Ammattiopisto Valtimo. Sinua palvelee yritysasiantuntija Pekka Horttanainen, puh. 046 921 9040.

 

Tarjoamme:

 • Yrityksen kehittämiskartoituksen, jossa selvitetään yrityksen kehittämistarpeet
 • Kuljettajaprofilointipalvelun
 • Kuljettajakohtaisesti räätälöidyn täydennyskoulutuspaketin
 • Verkottumismahdollisuuksia hankkeen toimenpiteiden myötä

 

Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittämispalvelut

Oletko kiinnostunut hyödyntämään alueen raakakivivarantoja tai onko tiedossasi alueita, jotka vaatisivat jatkotutkimusta? Parhaimpien esiintymien hyödyntämistä tutkitaan. Sinua palvelee   yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829.

RARE-HANKKEEN ESITE TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

Lue lisää käynnissä olevista projekteista.

Tilaa tarvekartoitus, varaa tunti!

Keskustelu yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä voi selkeyttää yrittäjän ajatuksia ja suunnitelmia. Kerromme, miten voimme palvella ja auttaa kehityshankkeissa sekä yrittämisen eri vaiheissa? Samalla saat tietoa PIKESin palveluista, koulutuksista ja tapahtumista. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme tai tilaa TARVEKARTOITUS linkin kautta.