Jatkuva kehitystyö takaa Pielisen Karjalan menestyksen

PIKESin päämääränä on toteuttaa Pielisen Karjalan elinkeinostrategiaa sen tavoitteita tukevien kehityshankkeiden sekä asiantuntevan yritysneuvonnan toimenpiteillä.

Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit, Vihreän kasvun keskus, Karjalainen kauppamies kansainvälistyy sekä Matkailun kehittämiseen keskittyvä Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015-2017 jatkavat vahvasti yrityskehittämistä myös kuluvana vuonna. Karjalainen kauppamies kansainvälistyy -hanke valmentaa yrityksiä kansainvälisille markkinoille. Matkailun kehittämiseen keskittyvä Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015-2017 -hanke tuo resursseja PIKESille mm. matkailun tuotekehitykseen.

Biotalous on tärkeässä roolissa Pielisen Karjalassa. Vahvistimme osaamistamme käynnistämällä vuoden 2016 alussa Poveria biomassasta -hankkeen sekä Tulevaisuuden elintarvikkeet -kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot -hankkeen.

Lue lisää käynnissä olevista projekteista. Lisäksi käynnistämme useita, pienempiä täsmähankkeita tukemaan yritysten menestystä muuttuvilla markkinoilla.

PIKES Oy toteuttaa kehittämishankkeita yhteistyössä paikallisten yritysten ja maakunnan muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa, kuten esimerkiksi KETI Oy, JOSEK Oy, Joensuun Tiedepuisto Oy, Karelia-ammattikorkeakoulu. Tärkeimpiä rahoituskanavia ovat Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hallinnoimat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto).

 

Aktiivinen vuosi 2016 Pielisen Karjalan alueen yritystoiminnassa

Uusiin investointi- ja kehittämishankkeisiin
3,3 milj. euroa

Vuoden 2016 aikana on valmisteltu aktiivisesti rahoitushakemuksia asiakasyritystemme kehitys- ja investointihankkeisiin. Toteutuessaan kehitys- ja investointihankkeita tehneet yritykset tavoittelevat 3,4 milj. euron liikevaihdon lisäystä ja työpaikkoja ennustetaan syntyvän näihin yrityksiin 37 seuraavan kolmen vuoden aikana.

PIKES Oy:llä on yhdeksän toimialakohtaista kehittämishanketta, jotka jatkuvat vuodelle 2017. Lisäksi matkailualalla on käynnissä kolme yritysryhmähanketta, joissa on mukana 12 yritystä, viisi Nurmeksesta, kolme Lieksasta, kolme Valtimolta ja yksi muualta. PIKES Oy rahoittaa kolmea maatalouden hanketta ja kuutta, muuta maakunnallista hanketta. Näiden hankkeiden 22 tilaisuuteen on osallistunut 338 henkilöä Pielisen Karjalasta, joista 180 Nurmeksesta, 74 Lieksasta ja 72 Valtimolta. 

Toimialakohtaisten kehittämispalvelujen tärkeä rooli yrityspalveluissamme

Kehittämishankkeiden kautta tarjoamme toimialakohtaisia kehittämispalveluja, joiden panos yrityskehittämispalveluissa on merkittävä. Asiakkaistamme 55 % käytti kehittämishankkeiden palveluja ja yrityksiä oli mukana kaikilta toimialoilta Pielisen Karjalassa. Aktiivisimmalla toimialalla, elintarviketeollisuudessa, lähes kaikki yritykset olivat mukana kehittämishankkeissamme, myös 64 % metallialan, 41 % matkailualan ja 34 % sote-alan yrityksistä hyödynsi näitä palveluja.