Missio:   PIKES on uudistava elinkeinotoiminnan asiantuntija.

Missionsa mukaisesti PIKES mm. käy aktiivista vuoropuhelua omistajakuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, löytää ratkaisuja asiakkaiden ongelmiin omien asiantuntijoidensa tai verkostonsa kautta, hyödyntää hanketoimintaa elinkeinoelämän kehittämisessä ja uudistumisessa.

Visio:   PIKES on elinkeinotoiminnan suunnannäyttäjä.

Visionsa mukaisesti PIKES mm. toteuttaa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä laadittua elinkeinostrategiaa, luo viestinnällään uusiutumiseen kannustavaa ilmapiiriä, tunnistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsii alueen kannalta tärkeää uutta tietoa, osaamista ja teknologiaa.

 

Arvot

Asiakaslähtöisyys
Toimintamme perustuu asiakaslähtöisyyteen. Toimintamme tavoitteena on luoda pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita. Tämä edellyttää meiltä laadukasta tekemistä ja asiakkaan tuntemista.

Asiantuntijuus
Pystymme monipuolisella osaamisellamme vastaamaan yritysten erilaisiin tarpeisiin. Olemme uusimman tiedon äärellä ja pystymme sen avulla auttamaan alueemme yrityksiä kasvamaan, kehittymään ja uudistumaan.

Seudullisuus
Meistä jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan alueen hyvinvointiin ja sen elinvoimaisuuden säilymiseen. Seudullinen toiminta on omien vahvuuksien tunnistamista ja niiden esiin tuomista. Näemme globaalin toimintaympäristön seutukunnan näkökulmasta mahdollisuutena.

Hyvä työyhteisö
PIKES on työyhteisö, johon sitoudutaan ja halutaan töihin. Työyhteisön ilmapiiri on kaikkien yhteinen asia. Pidämme tärkeinä positiivista asennetta, kannustamista, palautteen antamista ja saamista, avoimuutta sekä osallistumista.