poveria biomassasta kuvanosto

IFrame

Poveria biomassasta yläteksti

PIKES Poveria biomassasta

Hankkeen materiaaleihin, kuten selvityksiin, matkaraportteihin ja erilaisiin infoteksteihin voit tutustua sivun vasemman laidan valikosta. Ajankohtaiset tiedotteet ja tapahtumat ovat tässä näkymässä, klikkaa otsikkoa. Lisätietoja saat hankkeen projektipäällikkönä toimivalta yritysasiantuntija Antti Niemeltä. Hanke on 100 % julkisella tuella rahoitettu, päärahoittajana Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. EU:n ja valtion rahoitusosuus on kehittämishankkeen rahoituksesta 90 %.

Asset Publisher

Maatilan biokaasulaitoksen perustamisen toteutuspolut

Maatilan biokaasulaitoksen perustamisen toteutuspolut

Tässä Poveria biomassasta -hankkeen teettämässä selvityksessä tarkastellaan maatilan biokaasulaitoksen perustamisen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja ja verrataan niitä toisiinsa.

Tässä Poveria biomassasta -hankkeen teettämässä selvityksessä tarkastellaan maatilan biokaasulaitoksen perustamisen vaihtoehtoisia toteutuspolkuja ja verrataan niitä toisiinsa. Vertailussa käytetään esimerkkinä valtimolaista Kähkösen tilaa, jonne on parhaillaan rakentumassa Pohjois-Karjalan ensimmäinen maatilakokoluokan biokaasulaitos. Tilan isäntä Lassi Kähkönen on valinnut biokaasulaitoksen omatoimisen rakentamisen valmiin, tehdasrakenteisen laitoksen sijaan.

Selvityksessä avataan ja vertaillaan maatilan biokaasulaitosinvestoinnin omatoimi- ja valmisratkaisu-mallien eroja ja annetaan maatilan näkökulmasta työkaluja itselle parhaan vaihtoehdon löytämiseen vastaamalla kysymyksiin kuten: Mitä tulee huomioida, jos biokaasulaitoksen rakentaa itse tai jos sen tilaa tehtaalta? Miten vaihtoehdot eroavat toisistaan? Mikä on vaikutus kannattavuuteen? Mihin biokaasua kannattaa käyttää?

Selvityksen toteutti Poveria biomassasta -hankkeen toimeksiannosta Envitecpolis Oy.

 

Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan TÄSSÄ LINKISSÄ.

Antti Niemi
yritysasiantuntija

Poveria biomassasta
050 341 6088

 

 

 

Maatilan kuva: Marja-Riitta Moilanen