Kehittämistoiminta parantaa yritysten kilpailukykyä
ja alueen vetovoimaa

PIKES Oy:n hankkeissa kehitetään seutukunnan yritystoimintaa ja yritysten toimintaympäristöä. Hanketoiminnan kautta PIKES on hankkinut alueen kehittämiseen EU-rahoitusta v. 2014 - 2015  yhteensä 440 159 euroa. Tänä vuonna aluekehittämiseen tullaan hakemaan EU-rahoitusta vielä noin 140 000 eur.

Kasvuohjelmilla kansainvälisyyteen

Yritysten kilpailukyvyn lisäämisessä nähtiin keskeiseksi tavoitteeksi kasvun edistäminen ja yritysten osaamisen lisääminen. PIKES Oy onkin käynnistänyt kaksi kasvuohjelmaa alueella: tuotannollisille yrityksille suunnatun Karjalainen kauppamies kansainvälistyy - teollisuuden vireä tulevaisuus ja matkailuyrityksille suunnatun matkailun kasvuohjelman. Kumpikin kasvuohjelma tavoittelee yrityksille liiketoiminnan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Näissä kahdessa kasvuohjelmassa on mukana yhteensä 55 yritystä Pielisen Karjalasta.  Molemmat ohjelmat jatkuvat vielä vuoden 2017 loppuun saakka ja niitä toteutetaan maakunnallisesti.

Tuotannollisen alan kasvuohjelmalla lisää kilpailukykyä

Tuotannollisen alan kasvuohjelmassa yrityksiä rohkaistaan uusien tai parannettujen, kansainvälisillä markkinoilla kilpailukykyisempien tuotteiden kehittämiseen ja toiminnan laajentamiseen kansainvälisille markkinoille. Tuotannollisen alan kasvuohjelmaan osallistuville yrityksille haettiin vuoden 2015 aikana yhteensä noin 1,4 milj. euron arvosta investointi- ja kehittämisavustuksia, joilla tavoitellaan näiden yritysten liikevaihdon kasvua 1,2 miljoonalla eurolla ja viennin kasvua 1,4 miljoonalla eurolla. Tavoiteltu kasvu lisäisi myös työpaikkoja näissä yrityksissä.

Matkailu on tärkeä myös alueen vetovoimatekijänä

Matkailun kasvuohjelma käynnistyi keväällä 2015 ja viime vuoden aikana Pielisen Karjalassa vieraili 11 kansainvälistä matkanjärjestäjää tutustumassa kohteisiin. Vierailut ovat kantaneet hedelmää eli viisi tuotetta Pielisen Karjalasta on otettu kansainväliseen myyntiin. Lisäksi alueelle on järjestetty kolme mediavierailua, on järjestetty yrittäjille koulutuksia mm. kansainvälistymisvalmennusta, laadittu kansainvälisille markkinoille suunnattu markkinointimateriaali, tuotekatalogi.

Kiertotalous: kustannustehokkuutta materiaali- ja energiatehokkuudesta

Elinkeinostrategiassa 2014 - 2017 on mukana vihreä teollisuuden ohjelma, jota on toteutettu monin eri toimenpitein. Keskeisessä roolissa on Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit hanke, jonka tavoitteena on edistää materiaalien ja energian tehokkaampaa käyttöä yrityksissä ja siten parantaa yritysten kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta, luoda edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle, uusille tuotteille ja teknologioille. Kysymys on siis kiertotaloudesta, jonka esim. Sitra näkee uutena talouden mallina, joka voi tuoda Suomelle heidän laskelmiensa mukaan 1,5–2,5 miljardin euron arvonlisäyksen.

Tutustu päättyneiden hankkeiden tuloksiin! Hankkeiden loppuraportit ovat Päättyneet projektit -osiossa ja 2015-osiossa.