Navigaatiovalikko

IFrame

PIKES päättyneet projektit 2015-2017 final

2015-2017 päättyneiden hankkeiden loppuraportit ja muita keskeisiä materiaaleja

 

TYÖTÄ JA OSAAMISTA PIELISEN KARJALAN YRITYKSIIN

Hankkeen tehtävänä oli tukea yritysten työllistämiskehitystä ja vastaavasti tarjota työtilaisuuksia työttöminä oleville, koulutetuille työnhakijoille. Hankkeen kesto 1.3.2016 - 31.12.2017.

Loppuraportti julkaistaan helmikuussa 2018.

KARJALAINEN KAUPPAMIES KANSAINVÄLISTYY - TEOLLISUUDEN VIREÄ TULEVAISUUS

Pielisen Karjalan teollisuudella on mahdollisuuksia menestyä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla. Meiltä löytyy hyviä tuotteita, hyviä yrittäjiä ja yrityksiä. Karjalainen kauppamies kansainvälistyy -projektin ideana oli tukea pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä kilpailukyvyn kehittymisen, kasvun ja kansainvälistymisen osa-alueella. Tavoitteena oli, että Pohjois-Karjalan maakunnan ja Pielisen Karjalan -alueen yritykset onnistuvat ja tuloksina syntyy uusia työpaikkoja ja vientituloja.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

POHJOIS-KARJALAN MATKAILUN KASVUOHJELMA 2015–2017

Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015–2017 jatkoi Pohjois-Karjalan matkailun teema- ja toimenpideohjelmassa vuonna 2014 määriteltyjen tavoitteiden ja kehittämisteemojen toteuttamista. Ideana oli suunnata osaamista ja resursseja matkailuyritysten kansainväliseen tuotekehitykseen, yrityskohtaisten investointien ja kehittämistoimien aktivointiin sekä tapahtumamatkailun edistämiseen. Hankkeessa tehtiin pitkäjänteistä työtä yhtenäisen brändin rakentamiseksi ja yhtenäisen toimintatavan vakiinnuttamiseksi.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

HYÖNTEISTUOTANNON ESISELVITYS -hanke

Hankkeessa etsittiin maailmalta parhaita saatavilla olevia, pohjoisiin olosuhteisiin soveltuvia hyönteisten tuotannonteknologioita ja kasvatusmenetelmiä. Lisäksi etsittiin maailmalla tehtyjä tutkimuksia sekä tuoreita markkinaselvityksiä ja arvioitiin niiden sovellettavuutta paikalliseen käytäntöön. Hankkeen tärkeimpänä tuotostavoitteena oli etsiä viimeisintä tietoa hyönteiskasvattamon ja siihen liittyvän TKI-yksikön liiketoiminta- ja teknologiankehittämissuunnitelman perustamisen tueksi, sekä tiedottaa paikallisia yrittäjiä alaan liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

TULEVAISUUDEN ELINTARVIKKEET –kuluttajatuotteiden osaaminen ja verkostot -hanke

Hankkeen tavoitteena oli elintarvikealan yritysten ja toimialan yleinen kehittyminen vastaamaan muuttuvia tarpeita. Supistuvat kotimaan markkinat ja kuluttajien uudet odotukset edellyttävät yrityksiltä uusien tuotteiden kehittämistä, tuotannon tehostamista tai uusien markkinoiden löytämistä.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

Katso aineistot TULEVAISUUDEN ELINTARVIKE.

 

TEOLLISET SYMBIOOSIT

Hankkeen tavoitteena oli parantaa yritysten kilpailukykyä, luoda uusia yritysverkostoja, kehittää uusia tuotteita sekä tuotantomenetelmiä teollisen tuotannon sivuvirtojen ja bioraaka-aineiden ympärille. Lisäksi hankkeella edistettiin uuden liiketoiminnan syntymistä energia- ja materiaalitehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon alalla.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

VIHREÄN KASVUN KESKUS

Hankkeessa etsittiin ja jalostettiin liiketoimintaideoita ja tuettiin niiden kaupallistamista joko olemassa olevissa tai perustettavissa uusissa yrityksissä. Se tuotti yrityksiin uusia tuotteita ja liiketoiminta-alueita, tuotteiden prototyyppejä, käytännön demonstrointeja, uusien tuotteiden kotimaisia ja kv. referenssitoimituksia sekä pääomasijoituksia ja ideoiden/tuoteoikeuksien siirtoja innovaatioita hyödyntäviin yrityksiin.

Tutustu LOPPURAPORTTIIN TÄSSÄ LINKISSÄ.

 

YRITYS MUUTOKSESSA -MUUTOKSIA YRITYKSESSÄ

Hankkeen tavoitteena oli muutostilanteessa olevien yritysten kasvuhalukkuuden mahdollistaminen luopumalla itselle epäolennaisista liiketoiminnoista ja keskittymällä ydinliiketoimintaan. Tämä mahdollisti siirrettävien liiketoimintojen kehittämisen toisissa yrityksissä. Toimintamalli toi tehokkuutta yrityksille.

 

HILJAISUUSMATKAILUN KEHITTÄJÄT -yritysryhmähanke

Hankkeen tavoitteena on saada lisää erityisesti kansainvälisiä matkailijoita Pohjois-Karjalaan ympärivuotisesti. Suurempana tavoitteena on auttaa Pohjois-Karjalaa nousemaan matkailumaailman kartalle selkeästi omalaatuisena, edukseen erottuvana paikkana, joka ylpeänä ponnistaa omista juuristaan, hiljaisuudesta ja luonnosta. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.12.2017.

 

ELÄMYKSELLINEN KÄDENTAITO JA TAIDE MARKKINOILLE -yritysryhmähanke

Käsityöyritysten verkostoitumista ja markkinointia tukevan Elämyksellinen kädentaito ja taide markkinoille -hankkeen  yhteinen ja tärkein tavoite on yritysten näkyvyyden parantaminen ja uusien markkinointikanavien käyttöönottaminen, ja sitä kautta uusien asiakkaiden saaminen ja myynnin lisääminen. Hankkeen kesto 1.8.2016-31.12.2017.

 

PIELISEN KARJALAN KESTÄVÄT HANKINNAT

Hankkeen tavoitteena oli lisätä seudun yritysten tietoa julkisista hankinnoista, parantaa alueen yritysten kykyä osallistua julkisiin hankintoihin sekä parantaa julkisten hankintojen ja yritysten tarjonnan kohtaamista. Hankkeessa annettiin kilpailutuksiin liittyvää koulutusta sekä yrityksille että kunnille. Yrityksiä autettiin tarjousten tekemisessä sekä yritysryhminä kilpailutuksiin osallistumisessa. Hankkeessa tuotettiin alueellista hankintatietoa yritysten ja kuntien käyttöön. Linkki hankkeen loppuraporttiin, ja raportin liitteisiin: Työpaketin 1 raportti, työpaketin 2 raportti, työpaketin 3 raportti ja työpaketin 4 raportti.

Lue lisää julkisista hankinnoista tästä linkistä.

 

PIELISEN KARJALAN LAAJAKAISTAPILOTTI,
loppuraportti, liite 1, liite 2, liite 3

Pielisen Karjalan Laajakaistapilotti-hankkeessa (hankkeen toiminta-aika 4.8.2014 – 30.4.2015) haettiin toimintamalleja liittyen kattavien tietoliikenneyhteyksien hyödyntämiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä paikallisten tuotteiden ja palvelujen myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Pääpaino oli erityisesti nopeiden valokuituyhteyksien hyödyntämisessä.