2014 päättyneiden hankkeiden loppuraportit ja
muita keskeisiä materiaaleja

 

EKOTASSU
EKOTASSU-KEHITTÄMISHANKKEEN aikana on elintarvikealan yritysten kilpailukyky kasvanut, ja yritykset ovat tuoneet markkinoille uusia elintarvikkeita, joista osa on myynnissä valtakunnallisesti. Yrityksissä toteutettiin markkinointi- ja tuotekehitysprojekteja, järjestettiin koulutuksia sekä verkostoiduttiin alan osaajien kanssa, esim. Makery Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu ja EkoCentria. Lisäksi järjestimme yhdessä lähiruokapäiviä ja osallistuimme elintarvikealan messuille.

LUONTOKOLIN KASVUSYSÄYS, loppuraportti
Kolin alueen matkailun tulo- ja työllisyystutkimus, loppuraportti
Kolin arvoisesti - Nyt ja tulevaisuudessa, FIN arvo-ohjeet ja huoneentaulut, 10.9.2014
Kolin arvoisesti - Nyt ja tulevaisuudessa, ENG arvo-ohjeet ja huoneentaulut, 10.9.2014
Kolin arvoisesti - Nyt ja tulevaisuudessa, RUS arvo-ohjeet ja huoneentaulut, 10.9.2014

LUONTOKOLIN KASVUSYSÄYS -HANKKEEN (2011-2014) tavoitteena on ollut kasvattaa Kolin palvelu- ja asiakasvolyymeja ympärivuotiselle kestävän ja kannattavan liiketoiminnan tasolle. Tavoitteeseen on pyritty kokonaisvaltaisella Kolin kehittämisohjauksella, jonka avulla on syntynyt paikallisia, maakunnallisia ja valtakunnallisia verkostoja. Hankkeessa tuotimme Koli Faktat -esitteen, matkailun tulo- ja työllisyystutkimuksen sekä suunnistus- ja pyöräilykartat.  Edesautoimme vetovoimainvestointeja alueelle ( Ukko-Kolin ja Loma-Koli kehittämisinvestoinnit ), suunnittelimme palveluratkaisuja mm. kaksi kevyenliikenteen väyläratkaisua ja latuverkoston toiminnanohjausjärjestelmän. Lisäksi uusimme Kolin alueen opasteet ja infotaulut sekä ohjasimme alueen ympäristövastuullista kehittymistä (Kolin kehittämisen arvo-ohjeet).

MAJATALOSTA MAJATALOON -YRITYSRYPÄSHANKE 2014. Hankkeen majatalot; Puukarin Pysäkki, Laitalan Lomat, Majatalo Pihlajapuu ja Männikkölän Pirtti. Markkinoimme aktiivisesti Majatalosta majataloon -retkipaketteja mm. Visit Finlandin kansainvälisissä myyntitapahtumissa Lontoossa, Frankfurtissa, Helsingissä, Valamossa ja Vaasassa. Lisäksi osallistuimme Suoma-myyntikiertueelle, Visit Karelian järjestämälle Ilo elää Karjalassa -kiertueelle ja muutamille matkailualan messuille. Saimme lähes 50 uutta matkatoimistokontaktia ulkomailla ja neljä uutta Majatalosta majataloon -retkeä tuoteperheeseen. Hanke päättyi, mutta yhteistyömme jatkuu!

PIELISEN KARJALAN BIOENERGIAVERKOSTOT JA -VIRRAT (PKBEV), loppuraportti, www.sivut
Bioenergialla työtä ja toimeentuloa Pielisen Karjalaan vuosiraportti 2013-2014
Bioenergiaa Pielisen Karjalaan vuosiraportti, 2012
Energiaomavarainen talo -selvitys, 2012
Valtimon bioterminaaliselvitys, 2011

PIELISEN KARJALAN BIOENERGIAVERKOSTOT JA -VIRRAT (PKBEV) -HANKKEESSA on tehty maatilamittakaavan puuhakkeella toimivan 140 kW sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen kannattavuusselvitys energiaomavaraisen maatilan kehittämisessä, joka johti laitoksen ja sen ympärille muodostuneen yrityksen (Kuittila Power Oy) toteutukseen vuoden 2012 lopulla. Muita selvityksiä:

  • Sijoittumis- ja raaka-aineselvitys pyrolyysiöljylaitosta suunnittelevalle yritykselle. Laitos suunnittelee sijoittumista Lieksan Kevätniemen teollisuusalueelle.
  • Bioenergiapohjainen lämpöratkaisuselvitys kylpylä-hotellille. Selvitystä on hyödynnetty lämmitysratkaisun valinnassa ja biolämpökeskuksen investointihakemuksen tekemisessä.
  • Valtimon Ammattioppilaitokselle pien-CHP-laitoksen toteutettavuus selvitys. Puuhakkeella toimiva CHP-laitos tulisi toimimaan ammattioppilaitoksen uudenlaisena opetusympäristönä sekä mahdollisesti tuottamaan kesä- ja huippuaikojen lämpöä Valtimon kaukolämpöverkostoon.
  • Lisäksi teimme energiaomavaraisuusselvityksiä talomittakaavaan ja esiselvityksen kuivamädätykseen perustuvasta liikennebiokaasulaitoksesta
    PKBEV–hanke palkittiin kunniakirjalla Maaseutuverkoston järjestämässä Parhaat käytännöt 2014 –kilpailussa sarjassa "Ympäristö ja ilmasto".

 

POHJOIS-KARJALAN TUOTANNOLLISTEN ALOJEN UUSIUTUMISOHJELMAN (2011-2014) tavoitteena on ollut tukea alueen tuotannollisten alojen teollisuusyrityksiä kehittämään, uudistamaan ja kasvattamaan toimintaansa sekä parantamaan liiketoimintavalmiuksiaan. Ohjelmassa on huomioitu alueen tuotannollinen teollisuus laaja-alaisesti teknologiateollisuudesta ja puu- ja puunjalostusteollisuudesta elintarviketeollisuuteen. Projektin kautta alueen yritykset ovat osallistuneet erilaisiin investointi- ja kehittämisprojekteihin 3,2 M€ panoksella. Luvuissa on mukana investointikohteita, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita, käyttöpääomaan ja kriisirahoitukseen liittyviä rahoitustoimenpiteitä. loppuraportti 

ENPI CBC "Karelia - developing competitive tourism resort with collaborative platform" -hanke.
ENPI -Loppuraportti, 30.4.2014
ENPI, markkinatutkimus keskieurooppalaisten matkanjärjestäjien kiinnostuksesta ja toiveista Suomen ja Venäjän Karjalaan suuntautuvaa matkailua kohtaan  21.5.2014, Saatekirje matkanjärjestäjille, Kysymyslomake

 

Aikaisempia hankkeita

EETU-Elämänlaatu, e-työ, tietoyhteiskunta ja uudistuva työ Pielisen Karjalassa, loppuraportti
Selvitystyö etäopettajuuden organisoimisesta Pielisen Karjalassa

VALUE, Paikallinen tietoyhteiskunta ja uudistuvat verkottuneet yhteisöt Pielisen Karjalan aluekehityksessä, loppuraportti

MAAVALO -valokuiturakentaminen, loppuraportti

MODERNI MAASEUTUKOTI POHJOIS-KARJALASSA, loppuraportti

LIEKSA-NURMEKSEN LENTOKENTÄN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN, esiselvityksen hankeraportti

PIELISEN KARJALAN KANSAINVÄLISEN MATKAILUN YHTEISTYÖHANKE 2010-2012, kotisivut,

UUSI SEUTU-URA hanke edisti osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista
Loppuraportti: Uudet seututyömallit äkillisestä väestörakennemuutoksesta johtuvien työvoimaongelmien ratkaisussa, kotisivut    
Pielisen Karjalan vahvat klusterit -raportti
Mestari-Kisälli-malli

ECO TOURISM, kotisivut

OLDER PEOPLE FOR OLDER PEOPLE, loppuraportti

YOUNG PEOPLE FOR YOUG PEOPLE, kotisivut

PIELISEN KALASTUKSEN LOGISTIIKKA, loppuraportti

PIELISEN JÄRVILOHI JA TAIMEN, loppuraportti

Rural Transport Solutions (RTS) home - Improving rural connections, kotisivut

Päättyneiden hankkeiden internet-sivuja:

www.prokaivos.fi, www.pielinen.net, www.ework.fi, www.pawt.pikes.fi, www.eco-tourism.pikes.fi,