Eri toimialojen yritysasiantuntijoiden kautta saat erityisosaamista vaativaa kehittämispalvelua. Ota yhteyttä YRITYSASIANTUNTIJOIHIMME. Tästä näkymästä saat tietoa eri projektien kehittämispalveluista ja palvelua tarjoavista yritysasiantuntijoistamme. Lisäksi yhteystietosivullamme kerromme toimialaosaamisestamme.

 


 

Tarvitsetko toimialakohtaista erityisosaamista tai oletko kiinnostunut kansainvälistymispalveluista? Tutustu toimialakohtaisiin kehittämispalveluihimme ja ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme.


Palvelujen painopisteet:

 • Karjalainen kauppamies kansainvälistyy / viennin, tuonnin ja liiketoiminnan kehittäminen teollisuudessa
 • Pohjois-Karjalan Matkailun kasvuohjelma 2015-2017 / kansainvälistyminen ja tapahtumamarkkinointi
 • Poveria Biomassasta / uusiutuvan energian käytön lisääminen ja liiketoiminnan edistäminen
 • Kasvua pellosta / maatilojen kilpailukyvyn parantaminen
 • Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen, Meku-pro
 • Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittämispalvelut

 

Tilaa tarvekartoitus, varaa tunti!

Keskustelu yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä voi selkeyttää yrittäjän ajatuksia ja suunnitelmia. Kerromme, miten voimme palvella ja auttaa kehityshankkeissa sekä yrittämisen eri vaiheissa? Samalla saat tietoa PIKESin palveluista, koulutuksista ja tapahtumista. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme tai tilaa TARVEKARTOITUS linkin kautta.

 

KARJALAINEN KAUPPAMIES KANSAINVÄLISTYY –PALVELUT

Mietitkö viennin tai tuonnin aloittamista? Onko sinulla jokin uusi innovaatio, jonka eteenpäin viemiseen haluat apua ja tukea? Palvelumme on tarkoitettu teollisuudessa toimiville tai teollisuutta tukeville yrityksille. Sinua palvelee yritysasiantuntija Hannu Räsänen, puh. 040 128 9339.

 • Messuosasto kansainvälisillä messuilla (tuki 50 % osastokustannuksista, min. 3 yritystä mukana Pohjois-Karjalasta, yritysosuusmaksu)

 • Kansainvälinen verkostoituminen / markkinaselvitysmatkat, (min. 3 yritystä mukana Pohjois-Karjalasta, yritysosuusmaksu)

 • Uudet innovaatiot (tuki 50 % yritysten kustannuksista (max. 10.000 €), min. 3 yritystä mukana Pohjois-Karjalasta, yritysosuusmaksu)

 • Osaamispalvelut (asiantuntijatilaisuudet, -koulutukset, yritysosuusmaksu). esim. Kansainvälisen kaupan sopimukset ja riskien hallinta

 • Tuki tarjouspyyntöaineistojen käännöksiin ja tarjousasiakirjojen laadintaan

  • käännöspalvelujen kartoitus

  • isoissa hankkeissa yritysasiantuntijamme voi toimia koordinaattorina

 

 

MATKAILUALAN KEHITTÄMISPALVELUT

Oletko kasvuhaluinen matkailu- tai luovan alan yrittäjä tai yhdistyksen edustaja, joka haluaa verkostoitua, kehittää näkyvyyttään ulkomailla ja lisätä kansainvälisten asiakkaiden määrää tai tapahtumajärjestäjä, joka haluaa kehittää tapahtumaansa ja lisätä sen näkyvyyttä kotimaassa? Jos vastasit kyllä, Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015-2017 on oikea kehittämisväylä juuri Sinulle. Sinua palvelee yritysasiantuntija Jasmine Sepponen, puh. 046 922 4271.

Kasvuohjelman palvelupaketti:

Yhteisesitteet ja sähköinen tuotekatalogi

Markkinointikiertueet ulkomaille

Tuote- ja aktiviteettikuvat

Opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille

Aluevideot

Koulutukset laatutyöhön ja kohdemaiden matkailumarkkinoihin

Pienimuotoiset käännöstyöt

Työpajat ja verkoitumistilaisuudet

Yhteisesitteet ja sähköinen tuotekatalogi

Messut

 

 

 

 

Osallistumismaksu: 290 €/vuosi, (yrityksen liikevaihto max 49.999 €/v.) 580 €/vuosi (yrityksen liikevaihto yli 50.000 €/v.)

 

POVERIA BIOMASSASTA –PALVELUT

Kysy lisätietoja ja alkukartoitusta, kun olet kiinnostunut uusiutuvan energian tuotannosta, uuden teknologian hyödyntämisestä tai sen valmistuksesta ja sinulla on maatila, yritys tai olet perustamassa yritystä. Sinua palvelee yritysasiantuntija Antti Niemi, puh. 050 341 6088.

Uusiutuvan energian tuotantoon ja uuteen teknologiaan liittyvät palvelut:

 • Liiketoimintadiagnoosi

  • Yrityskohtainen alkukartoitus, joka voi sisältää esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvän liikeidean sparrausta tai investointisuunnitelmien ohjausta.

 • Uusiutuvan energian demonstraatiokohteiden etsiminen ja niissä syntyvän tiedon jakaminen

  • Demonstraatiokohteita voivat olla esimerkiksi uuden teknologian käyttöönotto tai uudenlaiset liiketoimintamallit.

 • Infotilaisuudet, työpajat ja seminaarit

 • Toimijoiden yhdistäminen

  • Yritysryhmähankkeiden perustaminen

 

 

KASVUA PELLOSTA -PALVELUT

Palvelujen painopiste: maatilojen kilpailukyvyn parantaminen.

Pikes Oy järjestää maanviljelijöille yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa koulutusta tilan kasvintuotannon kehittämiseksi. Koulutukset järjestetään pienryhmissä, joissa on mukana 5-10 maatilaa. Koulutusten teemat voidaan sopia ryhmien kesken, suunnitelmissa tulevalle syksylle ovat ainakin maatalouden teknologia ja avomaan juuresten ja vihannesten viljely. Maatiloja näissä aiheissa palvelee kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, puh. 0400 250552.

Kasvintuotannon kehittäminen

 • uudet viljelykasvit ja lajikkeet
 • markkinatilanteen huomioiva tuotanto
 • maatalouden teknologia
 • Infotilaisuudet, työpajat ja seminaarit
 • pienryhmien kokoaminen valittujen koulutusteemojen ympärille

 

Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen, MEKUPro

Koneyrittäjä!

Haluatko kehittää yritystäsi ja toimintojasi? Kaipaatko tietoa esimiestoiminnasta ja johtamisesta tai yrityksen kannattavuuden kehittämisestä? Onko kuljettajien välillä suuria eroja?  Kaipaavatko kuljettajat täydennyskoulutusta? MEKUPro -hankkeessa kehitetään metsäkonekuljettajien täydennyskoulutuspalveluja sekä työkaluja korjuuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Hankkeen koulutuspalveluista vastaa Ammattiopisto Valtimo. Sinua palvelee yritysasiantuntija Pekka Horttanainen, puh. 046 921 9040.

 

Tarjoamme:

 • Yrityksen kehittämiskartoituksen, jossa selvitetään yrityksen kehittämistarpeet
 • Kuljettajaprofilointipalvelun
 • Kuljettajakohtaisesti räätälöidyn täydennyskoulutuspaketin
 • Verkottumismahdollisuuksia hankkeen toimenpiteiden myötä

 

RAKENNUSKIVITUOTANNON RESURSSITEHOKKUUDEN KEHITTÄMISPALVELUT

Oletko kiinnostunut hyödyntämään alueen raakakivivarantoja tai onko tiedossasi alueita, jotka vaatisivat jatkotutkimusta? Parhaimpien esiintymien hyödyntämistä tutkitaan. Sinua palvelee  yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829.

RARE-HANKKEEN ESITE TÄSSÄ LINKISSÄ.