Vihreän teollisuuden alue Nurmeksessa kuva

IFrame

Murupolku

Vihreän teollisuuden alue, Nurmes

Vihreän teollisuuden alue, Nurmes 

Vihreän teollisuuden alue on Nurmeksessa sijaitseva uusi, resurssitehokas ja ekologiset arvot huomioonottava teollisuusalue. Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle luovat vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun Nurmes - Valtimo -alueella. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta. Lisäksi alueelle on tulossa innovatiivisia, kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä.

Alue soveltuu erityisesti tilaa ja energiaa tarvitsevalle tuotannolliselle yritykselle, joka panostaa yrityksen vähähiilisyyteen, resurssitehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

 

Nopea aloitus ja merkittävät kustannussäästöt, YVA ja T/kem valmiina!

Alueelle on tehty v. 2014 alueellinen ympäristövaikutusten arviointi YVA suunniteltujen toimintojen pohjalta, joita ovat biohiiltämö ja biodieselin tuotanto, CHP laitos, puun sahaus ja kuivaus, bioterminaali sekä puun purku ja lastausterminaali. Säästö sijoittuvalle yritykselle valmiista YVA:sta: useista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin ja toiminnan aloittaminen aikaistuu yhdeksästä kuukaudesta pariin vuoteen riippuen yrityksestä.

Alueella on myös T/kem-kortteli, joka mahdollistaa hyvin monipuolisen toiminnan sijoittumisen, esimerkkeinä kyllästämöt, kemian tehtaat, teknokemian tehtaat ja pintakäsittelyä harjoittavat laitokset, myös biodieselin ja teknisen hiilen tuotanto lukeutuvat T/kem merkinnästä hyötyviksi toiminnoiksi.

Vihreän teollisuuden alueelta voimme räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivan tontin, tonttijako ei sido sijoittuvaa yritystä.

 

Suomen maan parasta puuta lähialueelta

Puun saanti on varmaa, koska 100 km:n säteellä alueella Pielisen Karjala, Kainuu ja Ylä-Savo on vapaita puuvarantoja. Käyttö on tällä hetkellä pienempää kuin kasvu. Esim. Pielisen Karjalassa voidaan lisätä tukki- ja kuitupuun käyttöä 20 - 30 % nykyisestä ja energiapuun käyttö voitaisiin kolminkertaistaa *). Kainuussa puun kasvu on kaksinkertainen vuotuiseen käyttöön verrattuna **).

Pielisen alueen havu- ja koivukuitupuulla on korkea ja verraten tasainen tiheys sekä vähän laho- ja värivikoja. Nämä tekijät mahdollistavat korkean sellun saannon ja laadun monenlaisiin kuitupohjaisiin tuotteisiin ja biojalosteisiin. Lisäksi Pielisen ja Kainuun alueen mänty sisältää enemmän biokemiallisia aineita kuten tanniinia ja stilbeenia.

Suuressa kysyntätilanteessa Venäjän Karjalan puuvarannot ovat lähellä.

*) Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys, **) MetInfo

Oman bioterminaali toimii tehokkaana logistiikkakeskuksena

Vihreän teollisuuden alueen läpi kulkee rautatie, jonka yhteyteen rakennetaan tänä vuonna sivu- ja teollisuusraide sekä puun purku- ja lastauspaikan terminaalitoiminnot, joiden varastointikapasiteetti on 300 000 m3 puuta / vuosi. Oma bioterminaali junayhteyksineen palvelee tehokkaasti sekä raaka-aineen että valmiiden tuotteiden varastointia ja kuljetusta, mm. Kiinan markkinat ovat 11 päivän päässä.

Synergiaetuja sivuvirroista ja yritysten yhteistyöstä

Vihreän teollisuuden alueelle on sijoittumassa mm. saha sekä biodieselin ja biohiilen tuottajat. Tällä hetkellä tiedossa olevia sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia ovat mm. puru, puunkuori, tuhka sekä hake. Tilanne tarkentuu, kysy lisätietoja.  Tarjoamme yrityksille kehittämisresurssia ja sparrausta mm. osaamisen kehittämisessä, tuotekehityksessä ja sivuvirtojen hyödyntämisessä. Tavoitteena on, että yhteistyö sijoittuvien yritysten välillä olisi tiivistä ja toisi synergiaetuja sekä euromääräisiä säästöjä, yhteistyömuotoina mm. logistiikka, huolto- ja ylläpitopalvelut, työvoiman rekrytointi, tuotekehitys ja laboratoriopalvelut.

Vihreän teollisuusalueen tontit

 • Tontteja 12 kpl (0,6 - 8 ha). Edulliset tonttihinnat: 4,30 €/m2, vuosivuokra 5 % tontin hinnasta. Esim. 1 ha tontin vuokra 2.150 €/v. Neuvottelumahdollisuus muista tontille tarvittavasta infrasta ja fasiliteeteista.
 • Kaikkien tonttien rajoilla valmiina kunnallistekniikka (sähköt, vesi- ja viemäriyhteydet), nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet.
 • Alueella tarjolla uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä, hinta 0,043 €/kwh (alv. 0%). Tavoitteena on, että teollisuusalue on energiaomavarainen.

Logistiikka, sijainti

 • 56 hehtaaria tulevan kaavapäivityksen mukaan
 • Alueellinen YVA
 • Kaukolämpöverkosto
 • Hyvä sijainti: Nurmeksessa, 6-tien läheisyydessä, Voimatien varressa. Hyvät maantieyhteydet. Alueelta 1 km Kuopio-Kuhmo väliselle 75 kantatielle. Joensuu-Kajaani-Oulu väliselle 6-tielle vajaa 3 km sekä rautatieyhteys pohjoiseen ja etelään.
 • Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin: Joensuu 125 km, Kuopio 125 km sekä Kajaani 110 km. Venäjän rajalle: Inarintien kautta 120 km (erikoisluvallinen).
 • Alueella vielä vapaita tontteja
   

 

 

 

 

 

Suunnitelmat toteutuksessa,
Vihreän teollisuuden alue - tilannekatsaus

Teollisuusalueelle on vuosina 2014–2015 rakennettu noin kolmen hehtaarin suuruinen KME Oy:n bioterminaali sekä Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n puun kuljetus ja korjuuyrityksen toimitilat. Vuonna 2017 alueella toiminnan aloitti Kuljetusliike Pellikka Oy ja tuotekehityskeskus, Nurmes R&D Center.

Alueen läpi kulkee rautatie, jonka yhteyteen rakennetaan tänä vuonna sivu- ja teollisuusraide sekä puun purku- ja lastauspaikan terminaalitoiminnoti.

 

Tutustu Nurmeksen Vihreän teollisuuden alueeseen. Tässä linkki esitteeseemme.

Tutustu alueelle sijoittuviin yrityksiin! Alueen interaktiivinen kartta tässä linkissä.

 

Kartoitamme kumppaneita Vihreän teollisuuden alueen rakentamiseen. Klikkaa kuvaa, ilmoittaudu mukaan!


Kiinnostaisiko Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuminen?

Kysy Vihreän teollisuuden alueen mahdollisuuksista: alueella on hyvä biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus, edulliset tontit ja energia, hyvä liikenneyhteydet ja toimivat tukipalvelut.

 

Täällä on tekemisen meininki. Tule energiselle Vihreän teollisuuden alueelle.

Ota yhteyttä, keskustellaan vaihtoehdoista!

Minna Heikkinen yhteystieto

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin toimitusjohtaja Minna Heikkinen

Minna Heikkinen

Toimitusjohtaja, puh. 050 599 4326
Erityisosaaminen: myynti ja markkinointi, kansainvälistyminen
Kielitaito: englanti, venäjä, saksa