Vihreän teollisuuden alue, Nurmes 

Vihreän teollisuuden alue on Nurmeksessa sijaitseva uusi, resurssitehokas ja ekologiset arvot huomioonottava teollisuusalue. Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle luovat vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun Nurmes - Valtimo -alueella. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta. Lisäksi alueelle on tulossa innovatiivisia, kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä.

Alueelle on tehty v. 2014 alueellinen ympäristövaikutusten arviointi YVA suunniteltujen toimintojen pohjalta, joita ovat biohiilen ja bioöljyn tuotanto, CHP laitos, puun kuivaus, bioterminaali sekä puun purku ja lastausterminaali. Alue soveltuu erityisesti tilaa ja energiaa tarvitsevalle tuotannolliselle yritykselle, joka panostaa yrityksen vähähiilisyyteen, resurssitehokkuuteen ja ympäristöystävällisyyteen.

Alueen veturiksi on suunnitteilla Nurmeksen biojalostamon biohiilen ja bioöljyn tuotantolaitos.  

Biojalostamo tarjoaa seuraavia etuja:

 • Esimerkiksi kasvihuoneyritykselle alueen ylijäämälämpöä sekä biokaasulaitokselta saatavia virtoja kuten hiilidioksidia, luomukelpoisia ravinteita. Kasvihuoneen sivuvirrat voidaan edelleen kierrättää mahdollisen biokaasulaitoksen kautta ravinteeksi.
 • Uusiutuva energia ja kemianteollisuus: puuhun, bioraaka-aineisiin perustuvat bioenergiajalosteet. Puuntisleen ja hiilen jatkojalosteet. Orgaaniset lannoitteet. Puutuhka


Vihreän teollisuusalueen tontit

 • Tontteja 12 kpl (0,6 - 8 ha). Edulliset tonttihinnat: 4,30 €/m2, vuosivuokra 5 % tontin hinnasta. Esim. 1 ha tontin vuokra 2.150 €/v. Neuvottelumahdollisuus muista tontille tarvittavasta infrasta ja fasiliteeteista.
 • Kaikkien tonttien rajoilla valmiina kunnallistekniikka (sähkö ja LVI), nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet.
 • Alueella tarjolla uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä, hinta 0,043 €/kwh (alv. 0%).


Logistiikka, sijainti

 • 56 hehtaaria tulevan kaavapäivityksen mukaan
 • Alueellinen YVA
 • Kaukolämpöverkosto
 • Hyvä sijainti: Nurmeksessa Voimatien varressa. Hyvät maantieyhteydet. Alueelta 1 km Kuopio-Kuhmo väliselle 75 kantatielle. Joensuu-Kajaani-Oulu väliselle 6-tielle vajaa 3 km sekä rautatieyhteys pohjoiseen ja etelään
 • Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin: Joensuu 125 km, Kuopio 125 km sekä Kajaani 110 km. Venäjän rajalle: Inarintien kautta 120 km (erikoisluvallinen).
 • Alueella vielä vapaita tontteja
   

 

 

 

 

 

Teollisuusalueelle on vuosina 2014–2015 rakennettu noin kolmen hehtaarin suuruinen KME Oy:n bioterminaali sekä Koneurakointi S. Kuittinen Oy:n puun kuljetus ja korjuuyrityksen toimitilat. Vuonna 2017 alueella toiminnan aloitti Kuljetusliike Pellikka Oy. Nurmes bioparkin toimesta alueelle rakennetaan suuri biojalostamokokonaisuus, joka tulee jalostamaan puupohjaisia bionesteitä ja biohiiltä. Lisäksi alueelle on sijoittumassa mm. Feedstock Optimum ja DME Biofuels.

Alueen läpi kulkee rautatie, jonka yhteyteen rakennetaan vuonna 2017 sivu- ja teollisuusraide sekä puun purku- ja lastauspaikan terminaalitoiminnot, joiden varastointikapasiteetti on 300 000 m3 puuta / vuosi.

Tutustu Nurmeksen Vihreän teollisuuden alueeseen. Tässä linkki esitteeseemme.

Tutustu alueelle sijoittuviin yrityksiin! Alueen interaktiivinen kartta tässä linkissä.


Kiinnostaisiko Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuminen?

Kysy Vihreän teollisuuden alueen mahdollisuuksista: alueella on hyvä biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus, edulliset tontit ja energia, hyvä liikenneyhteydet ja toimivat tukipalvelut. Kartoitamme myös kumppaneita alueelle sijoittumista suunnittelevan biojalostamon ylijäämälämmön, hiilidioksiidin ja luomukelpoisten lannoitteiden hyödyntäjiksi. esim. kasvihuoneyrittäjiä, lannoitevalmistajia, elintarvikejalostajia
jne.

Täällä on tekemisen meininki. Tule energiselle Vihreän teollisuuden alueelle.

Ota yhteyttä, keskustellaan vaihtoehdoista!

Niina Huikuri
yritysasiantuntija

puh. 040 689 8166
niina.huikuri@pikes.fi