MAATILOJEN OMISTAJANVAIHDOKSET JA INVESTOINTIEN SUUNNITTELU

ProAgria Pohjois-Karjala hoitaa PIKES Oy:n ostopalveluna maatilojen omistajanvaihdos- ja investointineuvonnan.

Ota yhteyttä: talousasiantuntija Tapani Keski-Soiniin, puh. 040 301 2429, tapani.keski-soini@proagria.fi tai omistajanvaihdosasiantuntija Harri Meriläinen, puh. 040 3012424 harri.merilainen@proagria.fi. Harrin tavoittaa varmimmin marras - huhtikuussa.

MAASEUDUN YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

PIKES Oy auttaa maaseudun yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Avustamme rahoitustuen hakemisessa investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin.

Joustava palvelumme kattaa seuraavat asiat veloituksetta:

 • oikean rahoituskanavan hakeminen
 • kehittämishankkeen rahoituskelpoisuuden arviointi
 • hankesuunnitelman valmistelu, liiketoimintasuunnitelman laadinta tai päivitys ja taloussuunnitelman valmistelu yhdessä yrittäjän kanssa

Yhteyshenkilöinä Aki Nevalainen, puh. 0400 905829.

VIPUVOIMAA VILJELIJÖILLE -HANKE

Tukea ja apua talouteen, jaksamiseen ja työkykyyn liittyvissä asioissa. MTK-Pohjois-Karjala, projektipäällikkö Maija Kakriainen, p. 040 5758813, vipuvoimaa@mtk.fi

 

Tutustu myös PIKESin kehittämishankkeiden palveluihin:

 

KASVUA PELLOSTA –PALVELUT

PIKES Oy järjestää maanviljelijöille yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa koulutusta tilan kasvintuotannon kehittämiseksi. Koulutukset järjestetään pienryhmissä, joissa on mukana 5-10 maatilaa. Koulutusten teemat voidaan sopia ryhmien kesken, toteutuksessa 2017 ovat ainakin maatalouden teknologia ja avomaan juuresten ja vihannesten viljely.

Maatiloja näissä aiheissa palvelee kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, p. 0400 250552. Tarkempia tietoja tapahtumien ajankohdista ja paikoista viestitetään sähköpostin kautta.

 

 

POVERIA BIOMASSASTA -palvelut

Uusiutuvan energian tuotantoon ja teknologiaan liittyvät palvelut:

 • Energianeuvonta ja esiselvitykset
  • Annamme kevyttä energianeuvontaa ja tuemme energiainvestointien suunnittelua. Voimme esimerkiksi selvittää aurinkosähköjärjestelmän kannattavuuden maatilallesi.
 • Uusiutuvan energian esimerkkikohteissa syntyvän tiedon jakaminen
  • Etsimme Pohjois-Karjalasta uusiutuvan energian esimerkkikohteita ja välitämme niistä saatavaa tietoa kaikkien hyödynnettäväksi. Lisäksi teemme julkisia taustaselvityksiä uusien teknologioiden mahdollisuuksista.
 • Infotilaisuudet, työpajat ja seminaarit
 • Toimijoiden yhdistäminen
  • Yritysryhmähankkeiden perustaminen

Joko olet hyödyntänyt Poveria biomassasta –hankkeen ilmaista energianeuvontaa?

Maatilojen energiainvestointien investointituki on tällä hetkellä 40 %, mutta tuki ei todennäköisesti pysy tulevaisuudessa näin korkeana. Nyt on siis hyvä aika investoida energiantuotantoon.

Voimme esimerkiksi laskea puolueettoman arvion aurinkopaneelien kannattavuudelle tilallasi. Aurinkopaneelit tuovat säästöä sähkölaskuun ja ovat nykyisin usein kannattava investointi etenkin reilummin sähköä kuluttavilla tiloilla. Lue lisää Energiaa maatiloille -tilaisuutemme esitysmateriaaleista: LINKKI

Autamme myös muissa energiantuotantoon liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä!

Yritysasiantuntija Antti Niemi, puh. 050 341 6088

 

PRO YRITYS

Maatalous- ja maaseutuyrittäjä: Maaseutuyrittäjien toimeentulo muodostuu perinteisen maatalouden ohella myös maatalouteen liittyvästä muusta yritystoiminnasta ja maaseudulle sijoittuvien pienyritysten toiminnasta. Tavoitteenamme on edistää ja aktivoida maatiloja, niin toimintaansa jatkavia ja kehittäviä, kuin myös lopettavia ja tuotantosuuntaa vaihtavia maatiloja yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Sinua palvelee yritysasiantuntija 1.3.2018 alkaen.

Tarjoamme maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi:

 • toimialakohtaisia markkina- ja toteutettavuusselvityksiä, kohteena erityisesti alueellinen ja paikallinen palvelukysyntä
 • alueittaisia ja teemoittaisia yritystoiminnan aktivointi- ja infotilaisuuksia
 • yrityshankkeiden arviointiin yritysneuvontaa hankkeen puitteissa 1 pv / idea
 • maatilojen osalta neuvontaa voidaan jatkaa ja syventää Neuvo 2020 rahoituksella (uusi maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyosio), samoin kehitysyhtiöiden asiantuntijoiden työnä
 • yrittäjistä ja yrittäjiksi aikovista koostuvien pienryhmien muodostaminen ja niiden yhteistyön ja koulutuksen organisoiminen teemoittain

 

Puusta Pitkälle - puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille haluamme tarjota tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen.

Sinua palvelee yritysasiantuntija 1.3.2018 alkaen.

Metsänomistajille tarjoamme:

 • keinoja ja tietoa puunmyyntisuunnitelmien saamiseksi ostajia kiinnostavaksi
 • keskustelua ja tietoa metsien hiilitaseista ja niiden muodostumisesta
 • tietoa digitaalisten palvelujen hyödyntämismahdollisuuksista