Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Breadcrumb

Asset Publisher

angle-left Palveluja yrittäjän ja yritysjohdon jaksamiseen

Hyvä Yrittäjä,

tarjoamme veloituksettomia palveluja tukemaan yrittäjän jaksamista. Tutustu vaihtoehtoihin:

Yksilövalmennus - henkilökohtainen yrityksen johdon valmennus kriisitilanteessa ja jaksamisen tukeminen

Yritysryhmäkohtaiset (vertaistuki) tilaisuudet

Työnohjaus & Koulutus Katja Kiiski, Katja Kiiski, puh. 050 414 2005

Tiukan taloudenpidon sparrausta yrittäjille

Työnohjaus on yrittäjän paras energialähde

Työluotsi Oy Tomi Tuomasjukka, puh. 050 050 345 5384, tomi.tuomasjukka@tyoluotsi.fi

 

Ota yhteyttä suoraan palvelun tuottajiin tai minuun. Yhteistyöterveisin yritysasiantuntija Hannu Räsänen, hannu.rasanen@pikes.fi, puh. 050 345 5384

 

Tässä tarkemmat esittelyt palveluista:

Tiukan taloudenpidon sparrausta yrittäjille

Kriisi iski! Asiakkaat katoavat, kassa tyhjenee ja tulevaisuus näyttää epävarmalta. Liiketoiminnasta tulee yhtäkkiä selviytymistaistelua…

Kun yritys on pidettävä elinkelpoisena, tarvitaan tiukan talouskurin johtamista. Työluotsin kriisijohtamisen valmentaja sparraa yrittäjää:

 • tekemään oikeita päätöksiä oikeaan aikaan
 • auttaa toimimaan nopeasti ja johdonmukaisesti
 • kokeneena yritysjohtajana valmentaja antaa myös neuvoja.

Luottamuksellinen yhteistyö valmentajan kanssa on tiivistä ja tähtää yrityksen pelastamiseen. Valmennuksissa poraudutaan kolmeen pääteemaan: raha, henkilöstö ja tulevaisuus.

Yrittäjä saa sparrauksesta tukea ja ohjausta tehdä oikeita päätöksiä. Näin Työluotsin asiakkaat kertovat kokemuksistaan:

”Nyt tiedän mitä teen seuraavaksi! Tästä on todella apua tilanteen selkeyttämisessä.”

”Kaaos päässäni jäsentyy. Jaksan kestää tätä myllytystä paremmin.”

”Tämä tuki on ollut ratkaisevassa asemassa minun yritykseni selviämisessä.”

Parempien päätösten tekemisen lisäksi yrittäjän oma jaksaminen paranee. Valmentaja on vaitiolovelvollinen ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

---------------------------------------------------------------

Työnohjaus on yrittäjän paras energialähde

Työnohjaus parantaa yrittäjän jaksamista ja hyvinvointia yritystoiminnan paineissa. Työnohjauksessa kehitetään oman työn, ajankäytön ja stressin hallintaa. Keskeisessä asemassa yrittäjän työnohjauksessa on usein myös yrittämisen ja perhe-elämän tasapainottaminen.

Työnohjaaja auttaa jäsentämään yrittäjän työn kokemuksia ja löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Ohjauksessa käsitellään haasteellisia kokemuksia ja työstetään ne uudeksi osaamiseksi. Työnohjaaja toimii myös lukollisena roskakorina, joka vastaanottaa kaiken työstä nousevan tunnekuorman. Erityisen hyödyllistä tämä mentaalityöskentely on yrityksen murroskohdissa.

Yrittäjä hyötyy työnohjauksesta monella tavalla:

 • työhön liittyvä kuormitus ja paine vähenee ja jaksaminen paranee.
 • elämän ja yritystoiminnan prioriteetit kirkastuvat ja
 • auttavat tekemään oikeita valintoja työn, vapaaaja ja perhe-elämän välillä
 • ajattelu monipuolistuu
 • työnohjaus antaa uutta energiaa!

Yrittäjän työnohjaaja on vaitiolovelvollinen ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Yhteistyöterveisin: Työluotsi Oy Tomi Tuomasjukka, puh. 050 050 345 5384, tomi.tuomasjukka@tyoluotsi.fi

 

Yksilövalmennus - henkilökohtainen yrityksen johdon valmennus kriisitilanteessa ja jaksamisen tukeminen

Valmennuksen punaisena lankana on asiakkaan jaksamisen tukeminen ja voimavarojen vahvistaminen.

Valmentaja auttaa kysymyksin ja keskustelua ohjaten valmennettavia löytämään uusia näkökulmia ja voimavaroja tilanteeseensa sekä etenemään kohti tavoitteitaan.

Valmennus sopii erityisesti muutostilanteissa tai silloin, kun suunta tuntuu olevan hukassa. Valmennuksessa saat

 • ajan ja paikan oman tilanteesi selkeyttämiseen ja siitä puhumiseen,
 • saat tukea jumittuneesta tilanteesta selviämiseen ja
 • vahvistat hallinnan tunnettasi.

Valmennuksen kesto määrittyy asiakkaan tarpeen mukaan. Joskus voi riittää yksi kerta, toisinaan tarvitaan useampi kerta esim. 2-10 kertaa.

Yritysryhmäkohtaiset (vertaistuki) tilaisuudet

Yrittäjä joutuu useimmiten itse huolehtimaan oman työnsä organisoinnista. Parhaimmillaan yrittäminen on todella innostavaa, motivoivaa ja tekijälleen merkityksellistä. Välillä taas työn merkitys ja tavoitteet voivat olla kateissa, voimavarat vähissä ja tuntuu, ettei oma osaaminen ja jaksaminen riitä vaativan työn hallintaan. Muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kokemusten kuulemisesta, yhteisestä jakamisesta ja oppimisesta saa uusia voimavaroja ja ideoita.

Työnohjauksellinen vertaisryhmä on ohjattua pienryhmätoimintaa yrittäjille, jotka haluavat

 • vahvistaa omaa hyvinvointiaan, voimavarojaan, hallinnan tunnettaan ja itsensä johtamista
 • jakaa luottamuksellisesti kokemuksiaan muiden yrittäjien kanssa
 • kehittää omaa yritystoimintaansa ryhmässä syntyvän ideoinnin ja yhteistyön kautta

Ryhmän työskentely perustuu yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja ryhmässä esiin nostettujen teemojen käsittelyyn kuten hyvinvointi ja jaksaminen, itsensä johtaminen, voimavarojen löytäminen, etäjohtamisen/etätyön vaatimukset, työn organisointi sekä yrittäminen nyt ja tulevaisuudessa.

Ryhmä voi kokoontua esimerkiksi kuusi kertaa 1,5 – 2 h/kerta.

"Pidin erityisesti työnohjauksessa ohjaajan hyvistä ohjaamistaidoista ja siitä, että ei ole valmiita vastauksia. On itse saanut pohtia ja miettiä, mikä olisi kulloinkin hyvä ratkaisu mihinkin kohtaan."

Yhteistyöterveisin: Työnohjaus & Koulutus Katja Kiiski Katja Kiiski,  puh.050 414 2005, katja@katjakiiski.com

Navigation Menu