Breadcrumb

PIKES_kehittämistoiminta_projektit final

Teollisuuden kilpailukyky

Teollisuuden kilpailukyky -projektin päätavoitteita ovat seudun tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen sekä alojen houkuttelevuuden lisääminen ja imagon parantaminen, erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealoilla. Lisäksi projekti edistää maakunnan teollisen toimialan kasvua ja edesauttaa uusien investointien saamisessa seudulle.

Tavoitteena on vaikuttaa tuotannollisia yrityksiä vaivaavaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuusongelmaan lisäämällä tuotantoautomaatiota. Lisäksi parannetaan työn tuottavuutta automaation avulla (esimerkiksi monikonekäyttö ja miehittämätön tuotanto). Automaation avulla tuotanto tehostuu ja sitä kautta saavutetaan tasalaatuisuutta ja hintakilpailukykyä.

Tavoitteena on maakunnan teollisen toimialan kasvun edistäminen ja investointien saaminen seudulle. Työpaketissa tunnistetaan teollisuustoimialan invest in -potentiaali, kartoitetaan potentiaaliset projektit ja asiakkuudet (erityisesti metalli- ja muoviteollisuus), edistetään investointien syntymistä ja aikaan saadaan investointipäätöksiä. Erityisenä tavoitteena on merkittävien investointien saaminen alueelle. Invest in -työssä arvioidaan tuotannollisten yritysten mahdollinen alihankintatarve ja hyödynnetään toimialan kärkiyritysten verkostoja ja muita mahdollisia keinoja tunnistaa uusia potentiaalisia investoivia asiakkuuksia. Viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteitä käynnistetään tukemaan investointien syntymistä.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Neuvonta ja valmennus yritysten kilpailukyvyn, automatisoinnin, kehittämisen ja investointien osalta
 • Tiedon välittäminen yrityksille, mm. erilaiset infotilaisuudet, tapahtumat ja matkat alan messuille
 • Tutkimuslaitosten tuottaman tiedon välittäminen yrityksille (VTT, yliopistot)
 • Sijoittuville yrityksille infomateriaalin tuottaminen alueestamme

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829, aki.nevalainen@pikes.fi.

 

 

Buustia kasvuun – osaamista yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle
 • Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi
 • Bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829, aki.nevalainen@pikes.fi.

 

 

Matkailijat maailmalta - Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021

Nurmes-Valtimo -alueen matkailun tavoitteena on, että matkailuyritysten liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin kasvu saadaan ulkomaalaisista matkailijoista, joiden tavoitettavuuteen tällä hankkeella panostetaan. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat Uudet yritysverkostot matkailun viitoittajina - toimintamalli matkailun uudistamiseen -hankkeessa yritysten kanssa valmisteltuun toimintamalliin. Yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi hankkeen päätavoitteina ovat: Digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta. Hanke tarjoaa matkailuyrityksille näkyvyyttä yhteismarkkinoinnin avulla ja yhteistyömahdollisuuksia toimialan, muiden toimialojen ja muiden matkailualueiden kanssa. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 4066 122, kati.lipponen@pikes.fi. 

Matkailijat maailmalta- Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021-hankkeen budjetti on 172 236 euroa. Rahoitus EU (70%), Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto (10%), kunnat (10%) ja yksityinen rahoitus (10%). Hankkeen kesto 16.8.2019-31.12.2021.

 

 

 

 

Taidolla töihin 2020 – 2022 - kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme helpottaa yritysten rekrytointeja ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteenamme on myös vahvistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista räätälöityjen koulutusten ja valmennusten avulla ja kokeilla uusia malleja osaavan työvoiman saamiseen.

Taidolla töihin -hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee Outi Meriläinen, puh. 046 922 4271.

Palvelut:

 • Rekrytointipalvelut yrityksille: kumppanuus rekrytointiprosessissa, yrityksen tarpeen mukaisesti
 • Rekrytointia tukevat koulutukset ja valmennukset
 • Näkyvyys yrityksen avoimille työpaikoille sähköisissä kanavissa ja tapahtumissa, rekrytointikampanjat
 • Työnhakijan henkilökohtainen sparraaminen
 • Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Te-palveluiden tarjoamista koulutuksista ja tuista tiedottaminen ja neuvonta, esim. palkkatukeen liittyen

 

 

 

Verkostot maatilainvestointien voimaksi 

PIKES Oy auttaa maatiloja etsimään kumppaneita rehuntuotantoon, urakointiin, yhteisinvestointeihin tai muuhun tarpeeseen. Avustamme myös maatiloja laatimaan sopimuksia toisten tilojen kanssa ja etsimään sopivimmat yhteistyöverkostot.

Palvelumme kattaa:

 • Haetaan maatilan ympärille alihankkijatiloja, investoivan tilan tarpeen mukaisesti.
 • Tilan/tilaryhmälle muodostetaan sopimuspohjainen yhteistyömuoto. Molemmin puolinen win-win.
 • Verkostomuotoisen toiminnan hyötyjen käyttäminen esim. pääoman ja omarahoituksen hankintaan. Ei sidota pääomaa peltoihin tai kalustoon, rehuhankinta hoidettu kumppanitiloilta.
 • Työtehtävien ja työpanosten suunnitteluapua.

 

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

PIKES Oy:n kautta voit aloittaa omistajanvaihdosprosessin. Olitpa myymässä tai tekemässä SPV:tä, meiltä voit hankkia maksuttoman kartoituksen omistajanvaihdoksen vaihtoehdoista.

Palvelumme kattaa:

 • Omistajanvaihdoksen avustaminen
 • Omistajanvaihdoksen prosessikuvauksen määrittäminen
 • Myyjien ja ostajien kohtauttaminen
 • Asiantuntija-apuun vastaaminen
 • Pienryhmien järjestäminen luopuville tiloille

 

 

 

Maatalouden hankkeissa sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen, puhelin 040 128 9339.