PIKES tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Breadcrumb

Asset Publisher

angle-left Maatilojen omistajanvaihdokset Nurmeksessa

Maatilojen omistajanvaihdokset Nurmeksessa

PIKES Oy on selvittänyt yli 55-vuotiaiden viljelijöiden ajatuksia maatilan omistajanvaihdostilanteesta puhelinhaastattelulla Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos-hankkeessa. Vastauksia saimme lähes 100. Reilu puolet vastaajista ilmoitti maatalouden harjoittamisen olevan päätoimista, kaikki lypsykarjat ja valtaosa muista kotieläintiloista. Kasvinviljely- ja metsätiloistakin osa on päätoimisia. Toisaalta niillä muu yritystoiminta voi muodostaa yli 90% liikevaihdosta, jolloin viljelemällä pidetään pellot kunnossa, mutta ansiot tulevat muualta.

Omistajanvaihdoksia suunnitellaan kaikentyyppisille tiloille. Vastaajista n. 1/3 on jo eläkkeellä, mutta he harjoittavat esim. metsätaloutta, pellot on vuokrattu. Aktiivisen yritystoiminnan jatkuminen voi olla kiinni puolison eläköitymismahdollisuudesta. Toiset odottavat suunnitellulle jatkajalle oikeaa hetkeä, esim. maatalousopintojen suorittamista. Kaikkiaan yli puolet vastaajista kertoi, että tilalla on yritystoiminnan jatkosuunnitelmia, mutta vain n. 10% ilmoitti suoraan, että jatkaja on tiedossa. Moni nuorempi vastaaja koki, että omakin ura on kesken. Investoinneista kysyttäessä 40% vastasi, ettei ole tehty 10 vuoteen, eikä ole suunnitteilla.

Yrittäjillä on korkea kynnys myydä tila perheen ulkopuolelle. Moni haluaa asua tilalla niin pitkään kuin mahdollista. Tällöin lähes ainoa vaihtoehto on luopua eläimistä ja vuokrata pellot pois. Joillakin tiloilla halutaan selvittää ensin sukupolvenvaihdoksen mahdollisuus, vasta sitten voi olla valmiutta kartoittaa vaihtoehdot ulkopuoliselle myymisestä. Tällä hetkellä Nurmeksen alueella on 2-3 tilalla myyntiaikomus, perinteisiä sukupolvenvaihdoksia on valmisteilla seuraavien kuuden vuoden ajalle vajaalla kymmenellä tilalla.

Olemme järjestäneet omistajanvaihdoswebinaareja molemmista vaihtoehdoista, ja kiinnostus ulkopuoliselle myyntiin on ollut yllättävän iso – löytyi niin potentiaalisia myyjiä kuin ostajiakin.

Toiminta jatkuu v. 2021 aikana tilakohtaisilla keskusteluilla omistajanvaihdosta ja yritystoiminnasta luopumista suunnittelevien tilojen kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. ProAgrian omistajanvaihdosasiantuntijoiden kanssa. Markkinoimme maataloutta ammattina eri sähköisten kanavien kautta mahdollisille maataloudesta kiinnostuneille kohderyhmille, kuten esimerkiksi ammattikorkeakoulujen maatalouden opiskelijoille.

PIKES Oy:n lisäksi hanketta toteuttavat Pro-Agria Itä-Suomi, Riveria ja MTK-Pohjois-Karjala. Lisätietoja omistajanvaihdosten suunnittelusta saa Juho Luostariselta,  puhelin 040 128 9339 tai sähköpostitse juho.luostarinen@pikes.fi.

 

Yritysasiantuntija Ilona Alhoniemi

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos-hanke

 

 

IFrame

PIKES tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

PIKES UUTISET

Palauta asettelu