Puusta pitkälle kuva

Asset Publisher

angle-left Ennakkoraivaus parantaa leimikon ostohalukkuutta

Ennakkoraivaus parantaa leimikon ostohalukkuutta.

Ennakkoraivauksella parannetaan puuston korjuuolosuhteita ja lisätään puukaupallista arvoa. Ennakkoraivatun leimikon paremmat korjuuolosuhteet lisäävät hakkuukoneen tuottavuutta ja pienentävät mahdollisia korjuuvaurioita, sekä voi lisätä ainespuun määrää.

Alikasvos kaadettavan puun ympärillä tai läheisyydessä haittaa koneellista työtä. Ennakkoraivauksella estetään mahdollisia häiriötilanteita teräketjulle, hydrauliikan letkuille ja helpotetaan monitoimiosan pääsyä kaadettavalle puulle.

Linkit luentoihin:

https://www.facebook.com/PikesOy/videos/1154282934695417/

https://www.facebook.com/PikesOy/videos/316418879277522/

Linkit materiaaleihin:

Hakkuukonetyömaan ennakkoraivaus

Metsätehon katsaus nro 010

Metsätehon katsaus nro 018

Ennakkoraivaus parantaa leimikon ostohalukkuutta

Metsätehon raportti: Ennakkoraivaus osana ensiharvennuspuun korjuuta

Ensiharvennusleimikko kaupaksi ennakkoraivauksella

Alikasvoksen ennakkoraivaus ja ensiharvennuspuun korjuu

 

Ystävällisin terveisin

Juho Luostarinen
Yritysasiantuntija
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

juho.luostarinen@pikes.fi
puh. 040 128 9339
Kirkkokatu 14, 3.krs, FI-75500 NURMES

Metsä kasvukuntoon jo taimikkovaiheesta ja metsätilan sukupolvenvaihdos -tilaisuuksien materiaalit

Metsätilan sukupolvenvaihdos -tilaisuus 24.4.2018

Puusta Pitkälle – Puun tarjonnan, saatavuuden ja työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa –hanke järjesti Metsätilan sukupolvenvaihdos tilaisuuden Nurmeksessa 24.4.2018

Illan aikana käytiin läpi eri SPV-palveluntarjoajia, SPV-tapoja, kuolinpesän purkamista ja metsälahjavähennystä. TÄSSÄ LINKISSÄ OLEVA OPAS on suunniteltu avuksi niille tiloille, jotka ovat suunnittelemassa sukupolvenvaihdosta.

 

Metsät kasvukuntoon jo taimikkovaiheesta 15.11.2018

Puusta Pitkälle – Puun tarjonnan, saatavuuden ja työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa –hanke järjesti Metsät kasvukuntoon jo taimikkovaiheesta tilaisuuden Nurmeksessa 15.11.2018. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot Puusta Pitkälle –hankkeesta ja taimikonhoitotoimenpiteistä asiantuntijana MMT Jari Miina Luke. Oikea-aikaisella taimikonhoidolla saadaan tulevaisuuden leimikot (erityisesti harvennukset) kaupaksi. Kasvu suunnataan parhaisiin ja tuottavimpiin puihin ja puutavaralajeihin. Tilaisuuden materiaali ladattavissa TÄSTÄ LINKISTÄ.