Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Breadcrumb

Asset Publisher

angle-left Nurmeksen elinkeino-ohjelma 2020-2024, Uusi Nurmes kasvatetaan yhdessä

Päärkirjoitus PIKES-uutiset 2/2020

UUSI NURMES KASVATETAAN YHDESSÄ

Uuden elinkeino-ohjelman ydinviesti on: tulevaisuus tehdään itse ja yhdessä eri toimijoiden yhteistyöllä. Kotiseutumme kehittämiseksi tarvitaan meitä kaikkia.

Nurmes on seissyt puujaloilla, joille maatalous on luonut perustan. Kasvupotentiaalia kumpuaa elintarviketuotannosta ja matkailusta. Näiden vahvuuksien varaan on hyvä rakentaa uuden Nurmeksen kehittymistä. Jotain uutta, luonnonvaroihin pohjautuvaa liiketoimintaa tänne vielä mahtuisi mukaan – olemme avoimia uusille mahdollisuuksille. Miten hyödynnetään alueella jo olevaa osaamista, Riverian Valtimon yksikön erityisosaamista ja kansainvälisiä kontakteja? Voitaisiinko yritysyhteistyötä laajentaa tai yksikön ympärille rakentaa jotain uutta, koko alueen elinkeinoelämää entistä laajemmin palvelevaa toimintaa?

Kohti kestävää kasvua

Keskeinen tavoite uudessa elinkeino-ohjelmassa on entistä parempien toimintaedellytysten luominen alueella jo toimiville yrityksille. Odottamaton kriisi on auttanut näkemään entistä selkeämmin, miten tärkeitä kaikki yritykset, kokoon tai toimialaan katsomatta, ovat alueellemme. Nyt on ratkaisevaa, että yritykset saadaan vietyä koronakuilun yli erilaisilla tukitoimilla ja säilytetään olemassa olevat paikalliset palvelut ja työpaikat. Jokainen meistä voi vaikuttaa paikallistalouden elpymiseen käyttämällä lähialueen yritysten tuotteita ja palveluita. Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja totesi jäsenkirjeessä osuvasti ”nyt nopeaan nousuun paikallisprotektionismi on suotavaa”.

Uuden kehittämistä, toimintatapojen muutosta ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ei voi kuitenkaan lykätä, sillä ne varmistavat parhaiten pelissä mukana pysymisen ja kasvun tulevaisuudessa. Kestävä kehitys on megatrendi, joka tulee vaikuttamaan kaikkeen liiketoimintaan – halusi sitä tai ei. Siksi kannattaakin olla etujoukoissa pohtimassa, miten kestävyysajattelusta voi luoda kilpailukykyä omaan liiketoimintaan. Jokaisen yrityksen on tärkeää myös muistaa kertoa ja viestiä eteenpäin, miten vastuullisuus on huomioitu ja miten sitä toteutetaan toiminnassa.

Nurmeksessa on tilaa nuorille, uusille asukkaille, tekijöille ja yrittäjille

Koimme tärkeäksi viestittää elinkeino-ohjelman kautta, että Nurmes on auki nuorille. Alueen yrityksistä ja työllistymismahdollisuuksista halutaan viedä viestiä nuorille entistä tehokkaammin ja pitää kiinni monipuolisesta koulutustarjonnasta Nurmeksessa. Yrityskannan säilyttämiseksi tarvitaan myös uusia yrittäjiä ja jatkajia yrityksiin, siksipä yrittäjyyden siementä kylvetään etenkin nuoriin yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Nurmes toivottaa uudet tekijät tervetulleiksi. Kun kriisi on selätetty ja uusi kasvu alkaa, palataan jälleen osaavan työvoiman kysymyksiin. Autamme osaajien hakemisessa monin tavoin. Syksyllä valmistuu maakunnallisen yhteistyön kautta kuntakohtainen tilannekuva ja ennusteet vuosille 2025 ja 2030 työvoiman tarpeesta ja saatavuudesta. Näiden pohjalta laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma työvoiman saatavuuden turvaamiseksi.

Matkailu tuplaksi, menestystä maa- ja metsätaloudesta

Matkailun tavoitteet pohjautuvat alueen matkailuyrittäjien kanssa yhdessä laadittuun matkailun kehittämissuunnitelmaan, jossa sovittiin matkailun liikevaihdon tuplaamisesta vuoteen 2024 saakka. Muuttuneessa toimintaympäristössä se on iso haaste, mutta toisaalta nyt on valttia, ettei Pohjois-Karjala eikä Nurmes ole ollut tungosturismin keskus. Täällä on tilaa nauttia luonnosta ja alueen palveluista. Tulemme parantamaan opastusta alueen palveluihin jatkossa sekä digitaalisesti että fyysisin opastein valtatien 6 varrella.

Maa- ja metsätalouden menestys on Nurmeksen elinehto. Jatkuvuus edellyttää useiden uusien maatilayrittäjien saamista, siksi haluamme olla entistä vahvemmin edistämässä tilojen omistajanvaihdoksia ja etsiä jatkajia myös alueen ulkopuolelta. Rakennamme tilojen myyntiin mallia, jonka voisi ottaa käyttöön koko Pohjois-Karjalan alueella. Nykyaikainen maatalous vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä, uuden teknologian käyttöönottoa – näitä asioita tuemme yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Uusi Nurmes elää ennen kaikkea meistä ihmisistä. Osaavista ihmisistä, jotka yhdessä yrittävät, kehittävät ja rakentavat Nurmesta kohti kestävää kasvua. Kaikki tarvitaan mukaan!

Ole hyvä, tutustu elinkeino-ohjelmaan näissä linkeissä:

Linkki elinkeino-ohjelman ISSUU-julkaisuun

Linkki elinkeino-ohjelman PDF:ään.

Hyvää ja turvallista kesää, pidetään huolta toisistamme.

Minna Heikkinen, PIKES Oy

Navigation Menu

Palauta asettelu