poveria biomassasta kuvanosto

Breadcrumb

Asset Publisher

angle-left Poveria biomassasta -hankkeen biokaasuselvitys on julkaistu

PIKES Oy:n Poveria biomassasta -hankkeen ensimmäinen demonstraatiokohdeselvitys on julkaistu. Selvityksessä tarkastellaan teknisiä ja taloudellisia toimintaedellytyksiä Nurmeksessa toimivalle biokaasulaitokselle. Selvitys on tehty paikallisen maatilan näkökulmasta, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä myös muissa alueelle kohdistuvissa biokaasulaitos-suunnitelmissa. Tarkasteltu käyttötapa biokaasulle on tuottaa puhdistettua kaasua teollisuus- tai liikennekäyttöön, minkä lisäksi on huomioitu lannoiteliiketoiminnan mahdollisuudet. Laitoksen sijaintipaikkoina vertaillaan tilakeskusta ja Känkkäälän teollisuusaluetta. Selvityksen toteutti Metener Oy ja se on luettavissa tästä LINKISTÄ.

Selvityksen tulosten perusteella kuivamädätykseen perustuva laitos voisi toimia Nurmeksessa kannattavasti, mikäli kaasulle ja mädätysjäännökselle löytyisi riittävä kysyntä lähialueelta. Paineistetun kaasun kuljettaminen kaasupulloissa käyttöpaikalle tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää kaasua esimerkiksi teollisuudessa, vaikka alueella ei olekaan kaasuputkiverkkoa.
Laitoksen kannattavuuden kannalta tärkeitä ovat myös mädätysjäännöksen lannoitekäytöstä saatavat tulot. Nykyisin useimmat biokaasulaitokset luovuttavat mädätteen ilmaiseksi maanviljelijöille, mutta etenkin kuivamädätykseen perustuvien laitosten mädätteen tuotteistamisessa on suuri potentiaali. Mädätysjäännös on luomukelpoista ja sen arvo on ravinnepitoisuuksien perusteella laskettuna 24 €/t.

Poveria biomassasta -hankkeen toimenpiteisiin kuuluu uusiutuvan energian demonstraatiokohteiden etsiminen ja niissä syntyvän tiedon jakaminen. Esimerkkikohteita voivat olla esimerkiksi uusiutuvaan energiaan liittyvien uudenlaisten liiketoimintamallien pilotointi tai uuden teknologian käyttöönotto. Esimerkkikohteiden syntyä pyritään edistämään tukemalla potentiaalisten kohteiden suunnittelua. Hankkeen esimerkkikohteeksi voivat hakea yritykset ja maatilat, joilla on uusiutuvan energian tuotantoon/hyödyntämiseen liittyviä suunnitelmia.


Kysy lisätietoja, ota  yhteyttä!

Antti Niemi
Yritysasiantuntija
Poveria biomassasta -hanke
Puh. 050 341 6088
antti.niemi@pikes.fi