Ylä-Karjalan elinkeino-ohjelma 2018 - 2020 Buustia biotaloudesta kuva

Navigaatiovalikko

IFrame

Murupolku

Pikes elinkeinostrategia aloituskuva final

Ylä-Karjalan elinkeino-ohjelma 2018 - 2020

Buustia biotaloudesta!

Ylä-Karjalan elinkeino-ohjelman 2018 - 2020 kärkitoimialat metsäbiotalous, elintarviketeollisuus, maatalous sekä luontomatkailu ponnistavat alueen tärkeimmistä vahvuuksista: metsästä, viljelymaasta ja luontoarvoista. Lisäksi kehittämistoiminnan painopisteiksi valittiin digitaalisaatio ja osaavan työvoimansaanti. Nämä kehittämisprojektit vauhdittavat alueen kasvua ja parantavat yrityksten kilpailukykyä kaikilla toimialoilla. Tilaa on myös uusille avauksille, nopeille muutoksille.

Innostavaa elinkeino-ohjelmakautta 2018 - 2020

Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle sekä Valtimon vahva kansainvälinen puunkorjuun ja logistiikan osaamiskeskittymä luovat vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun Ylä-Karjalassa. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta. Puuta jalostetaan täällä entistä pitemmälle, näin alueelle jää enemmän euroja ja saamme uusia työpaikkoja. Lisäksi alueelle on tulossa innovatiivisia, kierrätysmateriaaleja jalostavia yrityksiä.

Ylä-Karjalan vetovoimaa lisää meidän matkailun kärkikohteen, Bomban karjalaiskylän mittavat investoinnit. Uniikki matkailukohde ja uusi kylpylä kutsuvat viihtymään. Täällä voi syntyä päätös myös viipyä pitempäänkin Ylä-Karjalassa mm. uusien työ- ja yrittämismahdollisuuksien vuoksi.

Teemme yhdessä töitä uuden elinkeino-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen ja viemme ne yhdessä maaliin.

Olemme valmiita myös uusiin, yllättäviin haasteisiin. Pidetään yhteyttä!

Elinkeinostrategia on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa.

Tutustu Ylä-Karjalan elinkeino-ohjelmaan.