Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Biopallon uudenlainen biojalostamo

Biopallo on kehittänyt biomassojen käsittelyyn ja jalostukseen uudenlaisen kompostointiin perustuvan menetelmän, jossa kompostointiaika on saatu lyhennettyä kahdesta kuukaudesta 24 tuntiin. Prosessin läpimenoaika on perinteiseen menetelmään verrattuna 60 kertaa nopeampi. Lisäksi prosessin lopputuotteena syntyvän orgaanisen aineksen kuitumainen rakenne sitoo ravinteet niin, että ne irtoavat kasvien käyttöön vain kun kasvi tarvitsee niitä. Ravinnevaikutus on pitkäikäinen säilyen kuiturakenteen ansiosta vuosikausia. Lisäksi laitteistoon kehitetyn lisäosan avulla voidaan ottaa talteen tai jalostaa arvokkaampia yhdisteitä.

Orgaaninen lannoitepeti hoitaa pellot kuntoon

"Biopallon tuottamaa kompostia ei kutsuta kompostimullaksi, sillä se on paljon muutakin", kertoo Matti Saastamoinen, yrityksen yksi perustajista. "Oikea nimitys on orgaaninen lannoitepeti, sillä tuote ei ole vain orgaaninen lannoite eikä se ole vain kasvualusta, vaan se on niitä molempia", Saastamoinen jatkaa. Yrityksen tavoitteena olikin kehittää pitkävaikutteinen orgaaninen lannoite sekä maanparannusaine, minkä avulla lannoitevaikutus säilyy vuosia ja pellon rakenne pysyy kuohkeana. Orgaanista lannoitepetiä voidaan käyttää kasvualustoina puutarhoilla ja kotitalouksissa sekä köyhtyneiden peltojen kunnostuksessa. Lisättäessä myöhemmin ravinteita, sitoutuvat uudet ravinteet kuitumaiseen rakenteeseen, jolloin ne vaikuttavat pitkäaikaisesti liukenematta sadevesien mukana vesistöihin.

Tuotteina myös lämpöä sekä arvokkaita yhdisteitä

Vanhaan kompostointimenetelmään verrattuna Biopallon prosessi on suljettu ja täysin hallittu, niin että prosessia voidaan ajaa tietokoneen avulla. Prosessi tapahtuu kokonaan 24 tunnissa pallon muotoisessa reaktorissa, mistä yrityksen nimikin juontaa. Reaktorista saadaan kerättyä talteen kompostointiprosessin tuottama lämpö, joka on mahdollista hyödyntää vaikka kaukolämpöverkostossa. Lämmön määrä onkin sen verran merkittävä, että se on kannattavaa kaupallistaa yhdeksi tuotteeksi. Prosessia on mahdollista myös jatkaa lisälaitteistojen avulla, jolloin orgaanisesta aineksesta saadaan jalostettua edelleen arvokkaampia yhdisteitä. Mitä ne ovat, on toistaiseksi salaisuus, sillä menetelmä on vielä tuotekehittelyn alla.

Sijoittuminen Vihreän teollisuuden alueelle

Biopallo on yksi uusista innovatiivista yrityksistä, joka suunnittelee sijoittumista Nurmekseen Vihreän teollisuuden alueelle. Yritys kuuluu PIKESin osatoteuttaman Vihreän kasvun keskus -hankkeen asiakkaisiin.

 

Niina Huikuri
teollisuusalue- ja yritysasiantuntija

Vihreän kasvun keskus,
Teolliset symbioosit
puh. 040 689 8166
niina.huikuri@pikes.fi

 

 

Vihreän kasvun keskus -hankkeen tulokset:

Hankkeessa tavoitteena oli edistää biotalouden alan innovaatioita ja tuote/liiketoimintaideoita. Olemme käyneet 70 pielisenkarjalaisessa yrityksessä ja työstäneet yrittäjien kanssa 19 biotalouteen liittyvää innovaatiota, tuote- tai liiketoimintaideaa, joista 10 Nurmeksessa, kuusi Lieksassa ja kolme Valtimolta. Toimenpiteinä ovat olleet neuvonta, sparraus, erikoisasiantuntijan arviointi/selvitys, erilaisten laskelmien suorittaminen, verkottaminen sekä ostopalvelut kuten tuotekehityskonsultointi. Biotalouden edistämisen painopisteinä seutukunnalla ovat olleet biokaasun tuotanto, orgaaniset kierrätysravinteet sekä luonnontuotteet. Tätä kautta metsistä saataville tuotteille on mahdollista hakea luomustatusta. Uusimpana avauksena hankkeessa on edistetty Luken avustuksella hyönteistalouden liiketoimintamahdollisuuksien avaamista Pohjois-Karjalassa.

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu