Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla, Business Finlandin ja ELY-keskusten koronahaut auki 8.6. saakka

Kustannustuen lakiesitys eduskuntaan tällä viikolla, Business Finlandin ja ELY-keskusten koronahaut auki 8.6. saakka

Huomaa, että tämä on ennakkotieto: Työ- ja elinkeinoministeriö.
 

Kustannustuen tarkemmista ehdoista on sovittu hallituksessa, ja lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle 4.6.2020. ELY-keskusten ja Business Finlandin korona-avustusten haut suljetaan 8.6.2020 klo 16.15.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Torstaina annettava lakiesitys sisältää ehdotukset tuen tarkemmiksi kriteereiksi.

– Kustannustuella vahvistetaan yritysten maksuvalmiutta sekä pyritään pienentämään konkurssiuhan alle joutuvien yritysten määrää. Valmistelun aikana on käynyt selväksi, että tarvitaan tarkemmat toimialarajaukset, jotta tuki kohdistuu mahdollisimman hyvin juuri koronasta kärsineisiin yrityksiin. Tähänastisilla yritystuilla on luotu siltaa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen kriisin aikana, mutta nyt tukihaut on perusteltua sulkea kustannustuen myötä. Yrityksiä tukemalla vahvistamme osaltamme myös suomalaista työtä, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kustannustuen ehtona sekä toimialan että yrityksen pudonnut myynti

Jotta yritys voisi saada kustannustukea, on ehtona, että sekä toimialan että yrityksen liikevaihto on laskenut merkittävästi. Lakiesityksessä ehdotetaan muun muassa seuraavia asioita:

  • Kustannustuen ehtona olisi, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, olisi lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
  • Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa kesäkuussa. Liikevaihdon lasku todettaisiin Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
  • Toimialan huhtikuun 2020 ja yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin huhti-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
  • Tukea saisi yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella. Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on vielä valmistelussa. Alle 2000 euron tukea ei maksettaisi.
  • Kustannustukea voisi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennettäisiin kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennettäisiin täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otettaisiin huomioon 70 prosenttia.
  • Valtiokonttori voisi yrityksen osoittamista erityisen painavista, koronaviruspandemiaan liittyvistä syistä ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa edellä kuvatut toimialaa koskevat ehdot täyttyvät ja muutoin sulkisivat yrityksen tuen ulkopuolelle. Säännöksellä halutaan huomioida tilanteet, joissa lain pääsäännön mukaisesti tuen piiriin kuulumattomalle toimialalle jäävän yrityksen merkittävät taloudelliset ongelmat johtuisivat koronaviruspandemiasta. Tällaiseen yritykseen sovellettaisiin lakia muilta osin.

Lakiesitys julkistetaan torstaina, jolloin hallitus antaa sen eduskunnan käsittelyyn. Yritykset voivat hakea kustannustukea sähköisesti Valtiokonttorista sitten, kun laki on voimassa.

 

PIKESin yritysasiantuntijat auttavat tuen haussa, ota yhteyttä meihin, kun tuesta tulee päätös!

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu