Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left MEKUPro-hanke

Ammattiopisto Valtimolle on myönnetty 970 000 Eur alueellista EU -kehitysrahaa (EAKR ja ESR) kaksivuotiseen kehityshankkeeseen, jossa kehitetään ammattiopiston oppimisympäristöä sekä tuotteistetaan opiston koulutuspalveluja. Tuotteistetut palvelut on suunnattu ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikuljettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Kotimaisten opiskelijoiden lisäksi kohteena ovat myös kansainväliset kouluttajakoulutusmarkkinat mm. Etelä-Amerikassa, Ranskassa ja Venäjällä.   

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo on johtava CTL (cut to length) tekniikkaa opettava oppilaitos maailmassa.  Ammattiopisto tarjoaa monipuolisen valikoiman metsä- ja metsäkonealan koulutuksia perustutkinnosta erikoisammattitutkintoihin. Lisäksi se tarjoaa koulutuspalveluja yrityksille lyhyistä täydennyskoulutuksista räätälöityihin tavoitteellisiin kouluttajakoulutuksiin.

Koulutuspalvelujen kehittäminen uudessa oppimisympäristössä

PIKES osallistuu ammattiopiston kumppanina ja osatoteuttajana hankkeen ESR-osuuteen, jonka budjetti on 402 000 Euroa. MEKUPro hankkeessa kehitetään ja tuotteistetaan koulutuspalveluja uudessa oppimisympäristössä.  Uuden oppimisympäristön kenttäsimulaattoreilla ja ajoharjoitteluradalla oppilaiden rutiinitoimintojen tasoa voidaan harjoittaa kontrolloiduissa olosuhteissa ja etukäteen suunnitelluilla harjoitteilla. Oppilaan taitojen kehittymistä voidaan mitata. Tavoitteena on, että oppilas on tulevaisuudessa harjoittelukentältä metsään siirtyessään valmiimpi keskittymään puunkorjuun vaatimiin tehtäviin ja päätöksentekoon.

Harjoitteiden tekemistä seurataan videoiden välityksellä ja analysoidaan opettajien lisäksi myös kehitettävien ohjelmistojen toimesta.  Koneyrittäjille kehitetään mittarit ja seurantajärjestelmät kuljettajan tehokkuuden ja kannattavuuden seurantaan.

Tavoittena puunkorjuualan yritysten kannattavuuden parantaminen

PIKESin rooli MEKUPro -hankkeessa on kehittää yhdessä alueen metsäkoneyrittäjien kanssa palveluja ja koulutuksia yritysten kannattavuuden kehittämiseksi sekä olla järjestämässä jo ammatissa toimivien kuljettajien pilottikoulutuksia alueen yrityksissä. Hankkeen koulutuspaketteja tuotteistettaessa tarvitaan monenlaista asiantuntemusta mm. IT-alalta.  Koulutuspalvelujen toteuttamiseen tarvitaan myös jatkossa ammattiopiston ulkopuolisia koulutuksen tarjoajia. Lisäksi PIKESin tehtävänä hankkeessa on selvittää uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimon koulutusosaamisen ympärille.

Biotalouden osaamiskeskittymä Ylä-Karjalaan?

Pitkällä aikavälillä toivomme, että hankkeen myötävaikutuksesta Ylä-Karjalaan syntyy kansainvälisesti tunnustettu biotalouden ja sen logistiikan ympärille rakentuva osaamiskeskittymä, jossa kehitetään operaattoriammattien koulutusta, puunkorjuun taloudellisuutta ja energiatehokkuutta sekä automatisointia.

 


Pekka Horttanainen
Yritysasiantuntija
puh. 046 921 9040
pekka.horttanainen@pikes.fi


 

 

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu