Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Yrityselämässä hyvä vauhti Nurmes – Valtimo –alueella

Yrityselämässä hyvä vauhti Nurmes – Valtimo –alueella

Alueen vireys on hyvä tällä hetkellä. Asiakasyrityksemme ovat aktiivisesti hakeneet rahoituksia kehittämishankkeisiin ja investointeihin. Nyt rahoitushakemuksia on tehty jo 1,6 milj. euroa ja suunnitteilla on useita 300 000 - 400 000 euron hankkeita. Alueemme yrityksistä 15 % oli yrityspalvelujemme asiakkaana alkuvuoden 2018 aikana. Asiakkaistamme suurin osa, 89 %, oli toimivia yrityksiä, ja toimivat yritykset käyttivät eniten liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä palveluja, esim. liiketoiminnan suunnittelu, rekrytointi- ja koulutustarpeet, kiinteistöasiat, tuotekehityshankkeiden suunnittelu ja toteutus.

 

Tutustu PIKES Oy:n toteuttamiin kehittämistoimenpiteisiin seuraavassa katsauksessa.

toimitusjohtaja Minna Heikkinen  puh. 050 599 4326, minna.heikkinen@pikes.fi  

 

PIKES Oy:n kehittämistoimenpiteet 1.1. - 31.5.2018 ja katsaus tuloksiin

Kehittämispalveluillamme on tärkeä rooli yrityspalveluissamme. Kehittämishankkeiden kautta tarjoamme toimialakohtaisia tai erityisosaamista vaativia kehittämispalveluja, joiden panos yrityskehittämispalveluissa on merkittävä.

Tutustu yrityskehittämispalveluihimme:

Kohtaanto 2018 – 2019 pureutuu ammattitaitoisen työvoiman hankintaan

Kohtaanto 2018 – 2019 –projektissa autamme alueen yrittäjiä osaavan työvoiman hankinnassa, keinoina mm. yrittäjien rekrytointiosaamisen parantaminen, rekrytointitilanteissa yhteyshenkilönä toimiminen sekä työpaikkojen markkinointi monissa eri kanavissa tarpeiden mukaan. Työntekijöiden osaamista parannamme vastaamaan työelämän tarpeita seuraavin toimenpitein: koulutustehdas, palkkatuki, oppisopimus, tutustumisjaksot yrityksissä ja lisäkoulutukset (mm. erilaiset korttikoulutukset, anniskelupassi).

Alkuvuonna 2018 yritysten tarpeissa on noussut esille erityisesti osaavan työvoiman saanti. Maaliskuun puolivälissä alkanut Kohtaanto 2018–2019 -hanke on lähtenyt reippaasti liikkeelle. Viisi henkilöä on jo työllistynyt asiakasyrityksiin sekä parin yrityksen työntekijöille on järjestetty koulutusta. Projektissa on oltu yhteydessä 45 yritykseen, joista 28 yritystä on saanut erilaisia palveluja rekrytointiasioissa sekä lisäksi 16 henkilöasiakasta. Lisäksi viisi nuorta on työllistynyt kesätyöpaikkoihin. Huhtikuussa toteutettu Paluumuuttaja -kampanja yhteistyössä Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan sekä Ylä-Karjala-lehden kanssa sai liikkeelle muutamia Nurmes–Valtimo -alueen työpaikoista kiinnostuneita. Ja työ jatkuu, tulossa on rekrytointitilaisuuksia, yhteisilmoittelua sekä printissä että sähköisissä kanavissa ja muita aktivointitilaisuuksia yritysten tarpeiden mukaan. Työvoima-asioissa palvelee yritysasiantuntija Outi Meriläinen.

Vihreän teollisuuden alueelle sijoittumista suunnittelevien yritysten palvelut

avustaneet kymmenen yrityksen liiketoimintasuunnitelmien, rahoituslaskelmien ja rahoittajatilaisuuksien esitysten tekemisessä. Viiden yrityksen teknologioita on kehitetty osallistumalla erilaisten selvitysten, suunnitelmien ja tuote- ja prosessikehityksen tekemiseen.

Sijoittumismarkkinoinnin toimenpiteenä esittelimme Vihreän teollisuuden aluetta PulPaper, PackTech, Wood & Bioenergy Expo -tapahtumassa Helsingin messukeskuksessa 30.5. sekä lähetimme e-kirjeen n. 500 puualan yritykselle Suomessa.

Sijoittuvia yrityksiä palvelevat yritysasiantuntijat Niina Huikuri / Circwaste ja Pekka Horttanainen / Biotalouden teknologiapilotit -kehittämishankkeissa. Kehittämishankkeissa voidaan edistää sijoittuvien yritysten pilottivaiheessa olevan teknologian kehittämistä ja tuotekehitystä.

Puunkorjuutoimialan kehittämispalvelut

Tavoitteenamme on puunkorjuutoimialan yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen erilaisilla koulutuksilla ja uusien liiketoimintamittareiden suunnittelu tuottavuuden analysointiin. Esimiesvalmennuksiin on osallistunut henkilöitä viidestä eri yrityksestä yhteensä 11 henkilöä. Mittareita ja uusia toimintamalleja on kehitetty yhdessä viiden yrityksen kanssa. Riverian Valtimon yksikön kanssa tuotteistamme koulutusvientitoimintamallia, yksi Brasilian pilotti on työn alla. Neljää konealan yritystä olemme auttaneet rahoituksen järjestämisessä ja sparranneet tuotekehitysprojektissa. Kahdelle yritykselle on saatu Innovaatioseteli ja kahdelle Innovatiiviset kokeilut -avustus. Kehittämistoimenpiteistä vastaa yritysasiantuntija Pekka Horttanainen.

Kehittämispalvelumme metsätalous- ja maatalousyrittäjille:

Maatilayrittäjien aktivointi uuden liiketoiminnan käynnistämiseen / ProYritys

Tavoitteenamme on monipuolistaa maaseutuyrittäjien yritystoimintaa. Maaliskuun alusta lähtien olemme työstäneet viiden eri yrittäjän rahoitushakemuksia. Tällä hetkellä yksi innovaatiotuki on toteutuksessa ja yksi investointihakemus vireillä. Suunnitteilla olevat hankkeet liittyvät investointi-, perustamis- ja kokeilutukeen. Uusia liiketoimintoja haetaan mm. suoramyynnin kehittämisen ja matkailutoiminnan aloittamisen kautta. Yrittäjillä on usein valmiina laitteita ja tiloja, joihin uusi liiketoiminta tuodaan.

Puusta pitkälle, miten metsätilojen kannattavuutta voidaan parantaa?

Tavoitteenamme on tarjota tietoa ja osaamista oman metsän täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökulmat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen. Heti hankkeen alkumetreillä, maaliskuussa selvitimme metsäomistajien valmiuksia sähköisten palvelujen käytössä. Kyselyymme vastasi 132 metsänomistajaa. Käyttö on tällä hetkellä vähäistä, mutta 62 % vastanneista uskoi, että sähköisistä palveluista olisi hyötyä ja koulutuksella niiden käyttö lisääntyisi.

Ensimmäisessä tilaisuudessa pureuduttiin metsätilojen sukupolven vaihdon onnistumiseen. Toinen tilaisuus käsitteli Metsäkeskuksen Metsään.fi -palvelua ja sen sähköisiä ominaisuuksia. Tilaisuuteen osallistuneet toivoivat myös pienryhmätoimintaa, jossa käydään tarkemmin läpi sähköisiä palveluja. Näihin tilaisuuksiin osallistui 62 metsänomistajaa. Loppuvuodesta on tulossa mm. kenttäpäiviä aiheina metsäteiden kunto ja puun kasvatuksen merkitys hiilensidonnassa. Lisäksi järjestämme tietoiskuja metsän tulevaisuudesta, nuorten metsätalousyrittäjyydestä, virtuaalisesta metsätaloudesta ja etämetsänomistajien palveluista.

ProYritys- ja Puusta pitkälle –kehittämishankkeita luotsaa yritysasiantuntija Juho Luostarinen.

Poveria biomassasta -hankkeesta useita uusia energiainvestointeja Nurmes–Valtimo -alueelle 2015 - 2018

Pielisen Karjalassa toteutuneita tai toteutumassa olevia energiainvestointeja on kuusi kohdetta, esimerkkikohteina Haikola-verkkoon kytketty akullinen aurinkosähköjärjestelmä, Puukarin Pysäkki -aurinkovoimala ja Ylä-Karjalan Sähkö Oy:n aurinkopaneeli-investointi, joka toteutetaan 2018. Suurin osa toteutetuista kohteista hyödyntää aurinkoenergiaa. Useissa kohteissa hankkeen rooli nähtiin merkittävän osana investoinnin toteutumista ja tarjottuun asiantuntija-apuun oltiin tyytyväisiä. Hyviä esimerkkejä Pohjois-Karjalasta toteutetuista uusiutuvan energian ratkaisuista on koottu www.karelia.fi/energiaraitti -portaaliin. Esittelykohteita on 15 ja osassa kohteissa on mahdollista vierailla, kun sopii asiasta etukäteen. Poveria biomassasta -kehittämishanke päättyy 30.6.2018. Uusiutuvan energian asiantuntija toimi yritysasiantuntija Antti Niemi.

Uusiutuvaan energiaan liittyvää tietoa ja uusia kontakteja on haettu yhteensä 17 eri opintomatkalla sekä kotimaassa että ulkomailla. Opintomatkoilta kerättyä tietoa on välitetty eteenpäin julkisten matkaraporttien, lehtiartikkeleiden ja yrityskohtaisten kontaktien kautta.

Kasvua pellosta

Kasvua pellosta -hankkeella lisäämme kasviyritysten johtamiseen ja kehittämiseen, markkinaehtoisuuteen sekä kestäviin ja ympäristön huomioon ottaviin tuotantomenetelmiin liittyvää osaamista. Tavoitteena on lisätä kasviyritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä, havaita uusia tuotanto- ja markkinamahdollisuuksia sekä luoda edellytyksiä yhteistyöhön perustuvalle innovatiiviselle liiketoiminnalle, jotka vahvistavat osaltaan maakunnan maataloustuotannon rakennetta, kestävyyttä ja joustavuutta. Kasvua pellosta -tilaisuuksiin (Uudet kasvit markkinoille, Sarkamessut ja Viron matka kohteena Maamess-messut ja maatilat) on osallistunut yhteensä 23 henkilöä. Kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen luotsaa hanketta.

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu