Kehittämishankkeiden palvelut maatila- ja metsätalousyrittäjille PIKES

Navigaatiovalikko

Murupolku

Kehittämishankkeiden palvelut maatila- ja metsätalousyrittäjille

Kasvua pellosta -kehittämispalvelut

PIKES Oy järjestää maanviljelijöille yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa koulutusta tilan kasvintuotannon kehittämiseksi. Koulutukset järjestetään pienryhmissä, joissa on mukana 5-10 maatilaa. Koulutusten teemat voidaan sopia ryhmien kesken.

Maatiloja näissä aiheissa palvelee kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, p. 0400 250552. Tarkempia tietoja tapahtumien teemoista, ajankohdista ja paikoista viestitetään sähköpostin kautta.

Pro Yritys -kehittämispalvelut maatalous- ja maaseutuyrittäjille

Maaseutuyrittäjien toimeentulo muodostuu perinteisen maatalouden ohella myös maatalouteen liittyvästä muusta yritystoiminnasta ja maaseudulle sijoittuvien pienyritysten toiminnasta. Tavoitteenamme on edistää ja aktivoida maatiloja, niin toimintaansa jatkavia ja kehittäviä, kuin myös lopettavia ja tuotantosuuntaa vaihtavia maatiloja yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä.

Sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen 1.3.2018 alkaen, puhelin 040 128 9339

Tarjoamme maaseudun yritystoiminnan kehittämiseksi:

  • toimialakohtaisia markkina- ja toteutettavuusselvityksiä, kohteena erityisesti alueellinen ja paikallinen palvelukysyntä
  • alueittaisia ja teemoittaisia yritystoiminnan aktivointi- ja infotilaisuuksia
  • yrityshankkeiden arviointiin yritysneuvontaa hankkeen puitteissa 1 pv / idea
  • maatilojen osalta neuvontaa voidaan jatkaa ja syventää Neuvo 2020 rahoituksella (uusi maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyosio), samoin kehitysyhtiöiden asiantuntijoiden työnä
  • yrittäjistä ja yrittäjiksi aikovista koostuvien pienryhmien muodostaminen ja niiden yhteistyön ja koulutuksen organisoiminen teemoittain

Puusta Pitkälle -kehittämispalvelut, puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille haluamme tarjota tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen.

Sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen 1.3.2018 alkaen, puhelin 040 128 9339.

Metsänomistajille tarjoamme:

  • keinoja ja tietoa puunmyyntisuunnitelmien saamiseksi ostajia kiinnostavaksi
  • keskustelua ja tietoa metsien hiilitaseista ja niiden muodostumisesta
  • tietoa digitaalisten palvelujen hyödyntämismahdollisuuksista