Kehittämishankkeiden palvelut maatila- ja metsätalousyrittäjille PIKES

Navigaatiovalikko

Murupolku

Kehittämishankkeiden palvelut maatila- ja metsätalousyrittäjille

Kasvua pellosta -kehittämispalvelut

PIKES Oy järjestää maanviljelijöille yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa koulutusta tilan kasvintuotannon kehittämiseksi. Koulutukset järjestetään pienryhmissä, joissa on mukana 5-10 maatilaa. Koulutusten teemat voidaan sopia ryhmien kesken.

Maatiloja näissä aiheissa palvelee kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, p. 0400 250552. Tarkempia tietoja tapahtumien teemoista, ajankohdista ja paikoista viestitetään sähköpostin kautta.

 

Puusta Pitkälle -kehittämispalvelut, puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille haluamme tarjota tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen.

Sinua palvelee yritysasiantuntija Juho Luostarinen 1.3.2018 alkaen, puhelin 040 128 9339.

Metsänomistajille tarjoamme:

  • keinoja ja tietoa puunmyyntisuunnitelmien saamiseksi ostajia kiinnostavaksi
  • keskustelua ja tietoa metsien hiilitaseista ja niiden muodostumisesta
  • tietoa digitaalisten palvelujen hyödyntämismahdollisuuksista