PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet Nurmeksessa ja Valtimolla

Kehittämistoiminta PIKES Pielisen Karjala

PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet

Tarvitsetko toimialakohtaista erityisosaamista tai apua osaavan työnvoiman saannissa? Tutustu kehittämispalveluihimme ja ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme:

Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen- koronaepidemia tilanteessa

Päätavoitteena on yritysten toimintaedellytysten ja liiketoiminnan turvaaminen koronaepidemiatilanteen yli. Hankkeen kohderyhmänä on erityistesti matkailuyritykset.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Viestitään ja informoidaan yrityksille tarjolla olevista kriisirahoitusmahdollisuuksista ja palveluista käyttäen eri viestintä- ja markkinointikanavia. 
 • Järjestetään yrityksille eri teemoista avoimia webinaareja ja tilaisuuksia. Teemat voivat koskea kriisirahoituksen ja -avun hakemista sekä liiketoiminnan uudistamista ja kehittämistä poikkeusoloissa.  
 • Toteutetaan käytännönläheistä yrityskohtaista kriisineuvontaa ja -palvelua eli opastetaan ja autetaan yrityksiä hakemaan ja saamaan yrityksille koronatilanteessa tarkoitettuja rahoitusmuotoja ja palveluja.
 • Tuetaan yrityksiä selviytymissuunnitelmien laadinnassa sekä autetaan yrityksiä löytämään ja kehittämään liiketoimintaa uudistavia ratkaisuja, joilla pyritään kääntämään kriisi mahdollisuudeksi.  
 • Toteutetaan yritysten kanssa toimenpiteitä, joilla mahdollistetaan liiketoiminnan mahdollisimman nopea palautuminen koronakriisin helpottaessa.
 • Toteutetaan yksinyrittäjän rahoituksen hakemiseen liittyvä hakemusten sähköinen vastaanotto ja käsittely sekä tehdään lausunnot saapuneista hakemuksista.

Hanketta hallinnoi Business Joensuu ja PIKES vastaa seudullisesta osatoteutuksesta.

Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä PIKES. PIKESin osatoteutuksen budjetti on 25 000 euroa, josta tuen osuus 20 000 euroa (80 %).

Kysy lisää lisätietoja, sinua palvelee matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 406 6122.

 

Korona-kriisin haittojen minimointi

Vaikeina aikoina PIKES haluaa tukea Nurmeksen alueen yrityksiä. Yritysten on pystyttävä selviytymään kriisin yli, mutta myös uusiutumaan ja tuottamaan palveluja kriisin jälkeisessä muuttuneessa yritysilmastossa. Taloudellisen tilanteen nopea muutos vaikuttaa myös yrittäjien henkiseen jaksamiseen ja siten on tarpeen löytää keinoja jaksamisen ylläpitämiseen. 

Haluamme tuottaa palveluja, joiden avulla voimme yhdessä teidän kanssanne löytää vaihtoehtoja tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Keskeiset palvelut yrityksille: 

 • Yhteiset ja yksilölliset toimenpiteet yrittäjien ja työntekijöiden työssä jaksamiseen asiantuntijapalveluja tarjoten - auttaa yrittäjiä jaksamaan talouskriisin aikana ja sen jälkeisessä tiiviissä liiketoiminnan kehittämisessä 
 • Lainopillisten neuvojen antaminen asiantuntijapalveluin toteutettuna 
 • Taloudellisessa kriisissä olevien yritysten ohjaaminen käytettävissä olevien rahoituspalvelujen piiriin ja helpottaa taloudelliseen kriisiin ajautuneiden yritysten tilannetta neuvonnan ja ohjauksen avulla 
 • Yritysten avustaminen rahoituksen hakemisessa ja poikkeustilanteen tarjoamien yritystukien hyödyntäminen 
 • Kriisitilanteeseen joutuneiden yritysten taloudellinen neuvonta, talouden tervehdyttäminen ja taloudenhallinnan ohjaus asiantuntijapalveluja tarjoten 
 • Liiketoiminnan uudistamiseen liittyvä neuvonta ja muut toimenpiteet yritystoiminnan monipuolistamiseksi 
 • Yritysten rahoitushakemusten/kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen. 

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelevat:

Hannu Räsänen, puh. 050 345 5384, hannu.rasanen@pikes.fi 

Juha Määttä, puh. 050 594 8611, juha.maatta@pikes.fi 

https://www.pikes.fi/en/yhteystiedot

Teollisuuden kilpailukyky -kehittämispalvelut

Teollisuuden kilpailukyky -projektin päätavoitteita ovat seudun tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen sekä alojen houkuttelevuuden lisääminen ja imagon parantaminen, erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealoilla.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Neuvonta ja valmennus tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn, automatisoinnin, kehittämisen ja investointien osalta
 • Tiedon välittäminen yrityksille, mm. erilaiset infotilaisuudet, tapahtumat ja matkat alan messuille
 • Tutkimuslaitosten tuottaman tiedon välittäminen yrityksille (VTT, yliopistot)

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829.

 

Buustia kasvuun - osaamista yrityksiin -kehittämispalvelut:

Hankkeen tavoitteena on sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 1. Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle
 2. Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi
 3. Bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829 .

 

Kohtaanto 2018 - 2019 -kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityyppisiin työtilaisuuksiin. Tavoitteenamme on myös helpottaa yritysten rekrytointiprosessia ja koulutusten avulla nostaa työnhakijoiden ja rekrytoitavien työntekijöiden osaamistasoa. Kohtaanto-hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee Outi Meriläinen, puh. 046 922 4271.

 

Palvelut:

 • Työntekijöiden ja työtilaisuuksien kohtaamisen edistäminen
 • Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen kohdennetusti yhteistyössä yritysten kanssa työvoiman saamiseksi alueen ulkopuolelta Ylä-Karjalassa oleviin työpaikkoihin
 • Ulkolaisen työvoiman saatavuutta ja sopeutumista helpotetaan kannustamalla yrityksiä ulkomaalaistaustaisten työllistämiseen ja hakemalla olemassa olevia rekrytointikanavia
 • Työntekijöiden ja – hakijoiden osaamisen ja työllistymismenetelmien kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita
 • Työnhakijoiden ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen myös henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti
 • Alueelle sijoittuvien yritysten rekrytointien ja rekrytoitavien työntekijöiden koulutusten järjestäminen yritysten tarpeiden mukaisesti
 • Nuorten työllistymisen edistäminen nuorille suunnattuja työ- ja yrittäjyysvalmennusohjelmien avulla

Linkki Nurmeksen työtorille.

 

Cirwaste hankkeen kehittämispalvelut kierto- ja biotalousalan yrityksille

Kohderyhmä: Pielisen Karjalaiset tai alueelle sijoittumista suunnittelevat yritykset, jotka toimivat kierto- ja biotalousalalla tai suunnittelevat ko. alaan kytkeytyviä kehittämistoimenpiteitä. Toimenpiteitä voidaan tehdä ostopalveluiden kautta sekä yritysasiantuntijatyönä.

Yritysasiantuntijatyö voi sisältää:

 • neuvontaa
 • selvityksiä
 • avustamista erityyppisten laskelmien teossa (mm. kannattavuuslaskelmat, talouslaskelmat)
 • liiketoiminnallisten valmiuksien selvittämistä ja eteenpäin viemistä
 • uuden liikeidean arviointia
 • kontaktien luomista
 • tilaisuuksien järjestämistä
 • benchmarkkaus-matkoja

Ostopalveluna voidaan tehdä pilottiin, protoon tai uuteen tuotteeseen liittyen esimerkiksi:

 • testauksia
 • tutkimuksia, ml. laboratoriotutkimukset
 • selvityksiä
 • asiantuntijoiden työtä

Kysy lisää lisätietoja, sinua palvelee yritysasiantuntija Heidi Tanskanen, puh. 040 689 8166.

 

Lue lisää käynnissä olevista projekteista.

Tilaa tarvekartoitus, varaa tunti!

Keskustelu yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä voi selkeyttää yrittäjän ajatuksia ja suunnitelmia. Kerromme, miten voimme palvella ja auttaa kehityshankkeissa sekä yrittämisen eri vaiheissa? Samalla saat tietoa PIKESin palveluista, koulutuksista ja tapahtumista. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme tai tilaa TARVEKARTOITUS linkin kautta.