PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet Nurmeksessa ja Valtimolla

Navigaatiovalikko

Kehittämistoiminta PIKES Pielisen Karjala

Ennakkoluulottomasti uutta kohti! Hyönteisravinto on tulossa vauhdilla Suomeen. Joko olet maistanut hyönteisravintoa? Kasvattaisitko minikarjaa?

Murupolku

PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet

Tarvitsetko toimialakohtaista erityisosaamista tai apua osaavan työnvoiman saannissa? Tutustu kehittämispalveluihimme ja ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme:

Teollisuuden kilpailukyky -kehittämispalvelut

Teollisuuden kilpailukyky -projektin päätavoitteita ovat seudun tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen sekä alojen houkuttelevuuden lisääminen ja imagon parantaminen, erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealoilla.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Neuvonta ja valmennus tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn, automatisoinnin, kehittämisen ja investointien osalta
 • Tiedon välittäminen yrityksille, mm. erilaiset infotilaisuudet, tapahtumat ja matkat alan messuille
 • Tutkimuslaitosten tuottaman tiedon välittäminen yrityksille (VTT, yliopistot)

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829.

 

Buustia kasvuun - osaamista yrityksiin -kehittämispalvelut:

Hankkeen tavoitteena on sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 1. Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle
 2. Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi
 3. Bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829 .

 

Kohtaanto 2018 - 2019 -kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme parantaa yritysten osaavan työvoiman saatavuutta erityyppisiin työtilaisuuksiin. Tavoitteenamme on myös helpottaa yritysten rekrytointiprosessia ja koulutusten avulla nostaa työnhakijoiden ja rekrytoitavien työntekijöiden osaamistasoa. Kohtaanto-hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee Outi Meriläinen, puh. 046 922 4271.

 

Palvelut:

 • Työntekijöiden ja työtilaisuuksien kohtaamisen edistäminen
 • Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen kohdennetusti yhteistyössä yritysten kanssa työvoiman saamiseksi alueen ulkopuolelta Ylä-Karjalassa oleviin työpaikkoihin
 • Ulkolaisen työvoiman saatavuutta ja sopeutumista helpotetaan kannustamalla yrityksiä ulkomaalaistaustaisten työllistämiseen ja hakemalla olemassa olevia rekrytointikanavia
 • Työntekijöiden ja – hakijoiden osaamisen ja työllistymismenetelmien kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita
 • Työnhakijoiden ja työntekijöiden osaamisen kehittäminen myös henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti
 • Alueelle sijoittuvien yritysten rekrytointien ja rekrytoitavien työntekijöiden koulutusten järjestäminen yritysten tarpeiden mukaisesti
 • Nuorten työllistymisen edistäminen nuorille suunnattuja työ- ja yrittäjyysvalmennusohjelmien avulla

Linkki Nurmeksen työtorille.

 

Cirwaste hankkeen kehittämispalvelut kierto- ja biotalousalan yrityksille

Kohderyhmä: Pielisen Karjalaiset tai alueelle sijoittumista suunnittelevat yritykset, jotka toimivat kierto- ja biotalousalalla tai suunnittelevat ko. alaan kytkeytyviä kehittämistoimenpiteitä. Toimenpiteitä voidaan tehdä ostopalveluiden kautta sekä yritysasiantuntijatyönä.

Yritysasiantuntijatyö voi sisältää:

 • neuvontaa
 • selvityksiä
 • avustamista erityyppisten laskelmien teossa (mm. kannattavuuslaskelmat, talouslaskelmat)
 • liiketoiminnallisten valmiuksien selvittämistä ja eteenpäin viemistä
 • uuden liikeidean arviointia
 • kontaktien luomista
 • tilaisuuksien järjestämistä
 • benchmarkkaus-matkoja

Ostopalveluna voidaan tehdä pilottiin, protoon tai uuteen tuotteeseen liittyen esimerkiksi:

 • testauksia
 • tutkimuksia, ml. laboratoriotutkimukset
 • selvityksiä
 • asiantuntijoiden työtä

Kysy lisää lisätietoja, sinua palvelee yritysasiantuntija Heidi Tanskanen, puh. 040 689 8166.

 

Lue lisää käynnissä olevista projekteista.

Tilaa tarvekartoitus, varaa tunti!

Keskustelu yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä voi selkeyttää yrittäjän ajatuksia ja suunnitelmia. Kerromme, miten voimme palvella ja auttaa kehityshankkeissa sekä yrittämisen eri vaiheissa? Samalla saat tietoa PIKESin palveluista, koulutuksista ja tapahtumista. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme tai tilaa TARVEKARTOITUS linkin kautta.