PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet Nurmeksessa ja Valtimolla

Kehittämistoiminta PIKES Pielisen Karjala

PIKESin yrityskehittämistoiminnan painopisteet

Tarvitsetko toimialakohtaista erityisosaamista tai apua osaavan työnvoiman saannissa? Tutustu kehittämispalveluihimme ja ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme:

ESR - Yritysten Muutoskyvykkyyden parantaminen

Projektin tavoitteina on mukana olevien yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoimintaosaamisen lisääminen, työssäjaksamisessa tukeminen ja digiosaamisen vahvistaminen. Laaja-alaisena tavoitteena on muutoskyvykkyyden paraneminen, jolloin ollaan valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista muutostilanteista. Toteutusaika 1.5.-2021 – 31.8.2023.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä tarjotaan yrityksille seuraavia palveluja:

 • Digiasiantuntija-palveluja, joissa Ideaomena Oy ja atFlow Oy tuottajina.
 • Talousvalmennus keväällä 2022, jossa Konsulttitoimisto Seppo Hoffren Consulting tuottajana.
 • Myyntivalmennus keväällä 2022, jossa Konsulttitoimisto Seppo Hoffren Consulting tuottajana.
 • Yrittäjänä jaksaminen - Yrittäjän ja yritystiimin sparraamiseksi. Työluotsi Oy tuottajana.
 • Digiosaamisen vahvistamistilaisuudet, jossa Karelia amk tuottajana. Yhteensä 10 tilaisuutta digitaalisuuden alueelta. Tilaisuuksista ensimmäinen nyt joulukuussa 2021 ja seuraavat tilaisuudet, yhteensä kahdeksan (8) vuoden 2022 aikana sekä yksi (1) vuoden 2023 aikana.
 • Paikalliskampanja “Löydä läheltä!” kuluttajakysynnän lisäämiseksi Nurmeksen alueen yrityksissä. Kohdistettuna paikalliskuluttajiin, alueella poikkeaviin matkailijoihin sekä lähialueen; Juuka, Lieksa kuluttajiin.
 • Yritysasiantuntijan roolissa kaupan ja palvelualan mikro- ja pienyritysten tukeminen ja neuvonta

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee:

Hannu Räsänen, puh. 050 345 5384, hannu.rasanen@pikes.fi

https://www.pikes.fi/fi/yhteystiedot

 

Matkailijat maailmalta - Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön kehittäminen 2019-2021

Nurmes-Valtimo -alueen matkailun tavoitteena on, että matkailuyritysten liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin kasvu saadaan ulkomaalaisista matkailijoista, joiden tavoitettavuuteen tällä hankkeella panostetaan. Yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi hankkeen päätavoitteina ovat: Digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta.

Hankkeen palvelut

 • Näkyvyys yhteismarkkinoinnin avulla
 • Yhteistyömahdollisuuksia matkailualan, muiden toimialojen ja muiden matkailualueiden kanssa
 • Matkailualan tuotteiden tuotekehitys 
 • Koulutukset ajankohtaisista aiheista 

Hankkeen yhteyshenkilönä toimii matkailukoordinaattori Kati Lipponen, p. 050 4066 122, kati.lipponen@pikes.fi.

 

 

Teollisuuden kilpailukyky -kehittämispalvelut

Teollisuuden kilpailukyky -projektin päätavoitteita ovat seudun tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn kehittäminen sekä alojen houkuttelevuuden lisääminen ja imagon parantaminen, erityisesti metalli-, muovi- ja työvälinealoilla.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 • Neuvonta ja valmennus tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn, automatisoinnin, kehittämisen ja investointien osalta
 • Tiedon välittäminen yrityksille, mm. erilaiset infotilaisuudet, tapahtumat ja matkat alan messuille
 • Tutkimuslaitosten tuottaman tiedon välittäminen yrityksille (VTT, yliopistot)

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829.

 

Buustia kasvuun - osaamista yrityksiin -kehittämispalvelut:

Hankkeen tavoitteena on sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voidaan kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Keskeiset palvelut yrityksille:

 1. Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle
 2. Yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi
 3. Bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, puh. 0400 905 829 .

 

Taidolla töihin 2020-2022 -kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme helpottaa yritysten rekrytointeja ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteenamme on myös vahvistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista räätälöityjen koulutusten ja valmennusten avulla ja kokeilla uusia malleja osaavan työvoiman saamiseen.

Taidolla töihin-hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee Outi Meriläinen, puh. 046 922 4271.

Palvelut:

 • Rekrytointipalvelut yrityksille: kumppanuus rekrytointiprosessissa, yrityksen tarpeen mukaisesti
 • Rekrytointia tukevat koulutukset ja valmennukset
 • Näkyvyys yrityksen avoimille työpaikoille sähköisissä kanavissa ja tapahtumissa, rekrytointikampanjat
 • Työnhakijan henkilökohtainen sparraaminen
 • Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Te-palveluiden tarjoamista koulutuksista ja tuista tiedottaminen ja neuvonta, esim. palkkatukeen liittyen

Linkki Nurmeksen työtorille.

 

Lue lisää käynnissä olevista projekteista.

Tilaa tarvekartoitus, varaa tunti!

Keskustelu yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä voi selkeyttää yrittäjän ajatuksia ja suunnitelmia. Kerromme, miten voimme palvella ja auttaa kehityshankkeissa sekä yrittämisen eri vaiheissa? Samalla saat tietoa PIKESin palveluista, koulutuksista ja tapahtumista. Ota yhteyttä yritysasiantuntijoihimme tai tilaa TARVEKARTOITUS linkin kautta.