Outi Meriläinen

Outi Meriläinen

Yritysasiantuntija

Työskentelen rekrytointien, osaamisen kehittämisen ja työllistymisen parissa. Nostan yhdessä alueen yritysten kanssa esiin nurmeslaisia yrityksiä ja työpaikkoja. Autan yrityksiä rekrytoinneissa ja henkilöasiakkaita uuden työn tai urapolun löytämisessä. Järjestän myös erilaisia valmennuksia yritysten rekrytointiosaamisen kehittämiseen ja olen mukana rekrytointitapahtumissa ja niiden suunnittelussa. Työni on siis hyvin monipuolista, itsenäistä, mutta toisaalta ihmisten parissa tehtävää työtä. Palkitsevinta työssä minulle ovat hyvät kohtaamiset ja onnistumiset asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nautin myös uuden suunnittelusta ja ideoinnista.

Aiempi työkokemukseni ja koulutukseni on kaupalliselta alalta ja opetus- ja ohjaustyöstä. PIKESillä olen työskennellyt vuodesta 2018. Koen, että työssäni pääsen hyödyntämään tradenomin ja opinto-ohjaajan koulutustani sekä aiempaa työkokemustani. Olen myös saanut oppia paljon uutta. Asiakkaiden kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi hankehallinto, erilaiset verkostot ja uusimman tiedon seuraaminen ja jakaminen kuuluvat olennaisena osana työhöni.

Työpaikkana PIKES tarjoaa joustavan työajan ja mahdollisuuden osittaiseen etätyöhön. Jokainen aikatauluttaa työpäivänsä ja viikkonsa itse, asiakkaiden tarpeiden ja meneillään olevien projektien pohjalta. Nämä joustoelementit ovat itselle todella tärkeitä ja koen, että mahdollistavat luovuuden ja uuden kehittämisen, johon työni pitkälti pohjautuu. Työkavereilta saa myös paljon tukea työn haasteissa ja kahvitauolla mukavia juttuhetkiä ja irtautumista työstä.

Olen kotoisin Valtimolta ja palannut opiskelujen jälkeen tänne kotiseudulle työhön ja perustanut tänne perheen. Vaikka olen melko työorientoitunut ihminen, tärkeintä elämässä minulle ovat omat lapseni ja muut läheiset ihmiset, terveys ja se, että saa elää oman näköistään elämää. Pielisen rannoilla koiran kanssa lenkkeillessäni olen tosi onnellinen siitä, että asun juuri täällä.

Ota yhteyttä Outiin

046 922 4271

LinkedIn

Whatsapp