Tulevaisuusfoorumi 2018

Pielisen Karjalan TULEVAISUUSFOORUMI 2018 Metsä on mahdollisuus – mitä nyt metsäalalla?

Tulevaisuusfoorumissa esiintyjät toimitusjohtaja Minna Heikkisen  kanssa.

Pielisen Karjalan TULEVAISUUSFOORUMI 2018
Metsä on mahdollisuus – mitä nyt metsäalalla?

Vuoden 2018 Tulevaisuusfoorumi pidettiin torstaina 4.10.2018 klo 12 - 16 Valtimotalossa, Valtimolla. Pielisen Karjalassa puuala on merkittävin yksityissektorin toimiala sekä liikevaihdolla että työpaikoilla mitaten. Liikevaihto oli 185,3 milj.euroa ja ala työllisti yli 830 henkilöä vuonna 2017. Tämän vuoksi metsäalan kehitys on Tulevaisuusfoorumin aiheena tänä vuonna. Kutsumme Pohjois-Karjalan metsäalan toimijat, metsänomistajat ja kaikki metsäasioista innostuneet metsäalan tulevaisuutta peilaavaan Tulevaisuusfoorumiin Valtimotaloon. Tilaisuuden päätteeksi siirryimme Riverian Valtimon koulutusyksikköön uuden metsäkonekoulutuksen simulaatioalueen avajaisiin.

Tulevaisuusfoorumin juonsi toimittaja, juontaja ja tv-tuottaja Aki Linnanahde.

 

Lämmin kiitos osallistumisesta metsäalan tulevaisuutta avaavaan tilaisuuteen ja erityiskiitos aktiivisesta osallistumisesta keskusteluun.

 

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin seuraavissa linkeissä, myös videot on linkitetty.

TILAISUUDEN OHJELMA:

Metsätalouden tulevaisuus / Professori, metsäekonomia Jouni Pykäläinen / Itä-Suomen Yliopisto

llmastonmuutos lisää ainakin jollakin aikavälillä metsien kasvua. Suomen metsävarojen kehittyminen mahdollistaa myös uusien puun käyttömuotojen kehittämisen. Tehdäänkö tulevaisuudessa puusta paperin ja rakennusten lisäksi polttoaineita, vaatteita, elintarvikkeita vai jotain muuta?
LINKKI ESITYSAINEISTOON

 

Metsätalouden hiilitase metsänomistajan ja korjuuyrittäjän näkökulmasta / maatalous- ja metsätieteiden tohtori MMT Antti Kilpeläinen / Itä-Suomen Yliopisto

Metsätalouden hiilitase syntyy jokaisen metsätilan ja metsätalousyrittäjän valinnoista ja toimenpiteistä. Metsänhoidon keinoin pystymme vaikuttamaan metsätalouden hiilidioksiditaseisiin ja sitä kautta koko toimialan ilmastovaikutuksiin.
LINKKI ESITYSAINEISTOON

 

Digitalisaatio mullistaa metsäalaa / tutkimusjohtaja Jarmo Hämäläinen, Metsäteho Oy

Digitalisaatio tarjoaa uusia välineitä, jotka tehostavat puunhankintaa, metsänhoitoa ja ympäristöasioiden hallintaa. Ne parantavat metsäalan kustannustehokkuutta ja ovat omiaan vauhdittamaan metsien käyttöä eri tarkoituksiin. Puheenvuorossa esitellään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja esimerkkejä uusista työkaluista.
LINKKI ESITYSAINEISTOON, esityksessä videolinkki

 

Virtuaalimetsä – Millaisena haluat metsäsi näyttäytyvän hakkuun jälkeen? / lehtori Markus Korhonen, Lapin ammattikorkeakoulu

Virtuaalimallinnuksen hyödyntäminen metsätalouden toimintakentässä ja Virtuaalimetsä-sovelluksen tausta, esittely sekä tavoitteet tulevaisuudessa. Mihin kysymyksiin virtuaalitodellisuus voi antaa vastauksia metsätaloudessa?
LINKKI ESITYSAINEISTOON, LINKKI VIRTUAALIMETSÄ1 ja LINKKI VIRTUAALIMETSÄ2 -videoihin. Huomaa, että videot ovat isoja tiedostoja, joten niiden lataaminen vaatii nopean yhteyden.

 

Digitalisaatio tehostaa opetusta / koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa, Riveria

Virtuaali- ja kenttäsimulaattorien käyttö tehostaa puunkorjuun opetusta. Opiskelijoiden harjoittelua ja keskittymistä taitojen opetukseen on mahdollista lisätä määrällisesti laitteiden riittävyyden osalta sekä laadullisesti digitaalitekniikan mahdollistaman palautteen kautta. Opiskelijat ovat entistä valmiimpia siirtymään käytännön maasto-opetukseen. Riverian Valtimon koulutusyksikkö on panostanut uuteen metsäkonekoulutuksen simulaatioalueeseen, jonka avajaiset ovat Tulevaisuusfoorumin päätteeksi. Kenttäsimulaattorien mahdollisuudet avautuvat työnäytöksessä.
LINKKI ESITYSAINEISTOON.

Tilaisuuden ohjelman aikataulu TÄSSÄ LINKISSÄ.

Tilaisuus oli avoin kaikille ja maksuton.

Tilaisuuden avasi PIKES Oy:n toimitusjohtaja Minna Heikkinen. Tilaisuuden avauksena esitimme Buustia biotaloudesta, sijoitu vihreän teollisuuden alueelle -VIDEOLINKKI, jossa mm. alueen yrittäjät kertovat, miksi täällä on hyvä yrittää. Ole hyvä ja jaa videota omissa kanavissasi.

 

Riverian uuden metsäkonekoulutuksen simulaatioalueen avajaisten ohjelma klo 16.30 alkaen:

- koulutuskentän viralliset avajaiset

- työnäytös simulaattoreilla, 2 ajokonetta ja 1 puutavaran kuljetusauto (15 min.)

- tutustumismahdollisuus koneisiin, puutavaran kuljetusautoon, kentän valvomoon, simulaattoreihin ja opetuksen käytäntöihin

- Koivurinteen erän lohikeittoa tarjolla klo 17 alkaen.

 

AJO-OHJEET

 

Lisätietoja:
Minna Heikkinen
toimitusjohtaja
puhelinnumero 050 599 4326
minna.heikkinen@pikes.fi

Kaija Turunen
viestintäasiantuntija
puhelinnumero 0400 783 374
kaija.turunen@pikes.fi

Pielisen Karjalan Tulevaisuusfoorumi on PIKES Oy:n vuodesta 2008 lähtien järjestämä tapahtuma, joka toteutetaan vuorovuosin Ylä-Karjalassa: Nurmeksessa tai Valtimolla. Tänä vuonna tilaisuus järjestetään yhteistyössä Puusta pitkälle -hankkeen kanssa. Tulevaisuusfoorumin teemaksi valitsemme ajankohtaisen, alueen elinkeinoelämän kehitystä suuntaavan aiheen. Tulevaisuusfoorumin teemoina ovat olleet mm. vuonna 2017 Matkailu muuttuu – tarina jatkuu, vuonna 2016 Pienestä isoksi – rohkene verkostoitua! vuonna 2015 Liiketoiminta uudistuu – tartu mahdollisuuksiin sekä vuonna 2014 Paikallista ruokaa? ­­–mielenkiintoisia näkökulmia ravinnosta.

 

Puusta Pitkälle - puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa