PIKES tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Kiertotalous vahvistuu purkutoiminnassa

Kiertotalous vahvistuu purkutoiminnassa

Kyrölän palvelukeskukseen kuuluva Kyröntupa pääsi elinkaarensa lopulla PIKESin Circwaste-hankkeen kiertotalouden mannekiiniksi, kun kohteessa toteutettiin purkujätteen hyötykäyttöä maksimoiva työkokeilu. Kokeiluun sisältyi purkujätteiden ennakkokartoitus, jonka avulla voitiin jo ennen purkamisen aloitusta määrittää, missä aineksia olisi järkevintä hyödyntää. Ennakkokartoituksen avulla materiaaleja voidaan markkinoida laajemmin ja niistä mahdollisesti saatava korvaus tai jätteenkäsittelyn kustannussäästö voidaan tarkemmin huomioida purku-urakan hinnoittelussa.

Kiertotaloudesta koituu monia hyötyjä. Tehostamalla kierrätysbetonin ja -tiilen hyödyntämistä voidaan säästää luonnonvaroja. Jos kierrätysmateriaalit voidaan hyödyntää pikaisella aikataululla ja lähellä purkukohdetta, säästetään myös kuljetuksissa ja varastoinnissa sekä minimoidaan hiilidioksidipäästöjä.

Betonimurske on nykyisin jo varsin kysyttyä materiaalia, sillä sitä voi hyödyntää laajasti erilaisissa maanrakennuskohteissa. Vain pieni osa purkubetonista on kierrätykseen sopimatonta esim. korkeiden haitta-ainespitoisuuksien vuoksi.

Purkupuu sen sijaan on haasteellinen kierrätettävä, koska sen laatu ja haitta-ainepitoisuudet vaihtelevat suuresti riippuen siitä, mistä puuaines on peräisin. Yhdestä purkukohteesta voi kertyä hyvin monenlaisia jätepuueriä. Kyröntuvan kokeilusta tehtävässä selvityksessä pohditaan mahdollisuuksia hyödyntää purkupuuta muuhun kuin energiaksi. Tulevaisuudessa puuaineksen kierrätettävyys tulisi huomioida jo rakennusten suunnitteluvaiheessa ja materiaalivalinnoissa.

Kyröntupa-kokeilussa kehitetään myös kiertotalouden huomiointia Nurmeksen kaupungin hankintaprosesseissa. Purkudemon asiantuntijapalvelut toimitti Ytekki Oy ja purkamisen suoritti Pohjolan Purkutyö Oy.

 

Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hanke / Heidi Tanskanen

PIKES UUTISET

IFrame

Palauta asettelu