PIKES tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Metsänkorjuuyrityksille valmennusta esimiehenä toimimisessa

Metsänkorjuuyrityksille valmennusta esimiehenä toimimisessa

PIKES järjesti metsänkorjuuyrityksille huhti-kesäkuun aikana kaksi kurssia esimiehenä toimimisessa. Kurssit olivat 2-3 päiväisiä, ja niihin osallistui yhteensä 12 innokasta esimiestä. Kurssin valmentajat olivat metsäalan koulutuksissa ansioituneen Työtehoseuran TTS kehitys Oy:n valmentajia. Tarve valmennukseen tuli ilmi syksyllä 2017 yrityksille suoritetun kyselyn ja haastattelujen yhteydessä. Esimiestyö on metsänkorjuuyrityksissä erityisen vaativaa, koska kuljettajat ovat tottuneet toimimaan metsässä itsenäisesti ja yksin. Esimiehet ovat usein entisiä kuljettajia, joille esimiehenä toimiminen ei välttämättä ole aina luonteenomaista. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen koetaan vaikeaksi sekä yritysjohdossa, työnjohdossa sekä koneen kuljettajien taholta.

Jorman Kone Oy:n toisen polven yrittäjä Jarmo Ruokolainen osallistui kolmepäiväiseen valmennukseen. Jarmo koki, että koulutus oli hyvä. Koulutuksen alussa saatiin tutustua DISC-profiointiin ja sitä myöten tuli tutuksi, että erilaisia ihmistyyppejä on sekä johtajana että alaisena. Käytännössä saatuja oppeja on jo sovellettu. Hyvää oli myös keskustelu ja se, että uusia ajatuksia tuli ryhmän muilta osallistujilta. ”Yksin toimiessa ei aina pysty jäsentämään asioita. Keskustelu valmentajien ja muiden osallistujien kanssa oli hyvä. Valmennuksen sisältö ja kesto olivat ok ja aiheet mielenkiintoisia. Pitkiin koulutuksiin harvalla on mahdollisuus lähteä.”

Motoajo Oy:n työnjohdossa toimiva Kimmo Savolainen sai kurssilta vahvistusta omalle toiminnalleen esimiehenä. ”Kurssista jäi päällimmäisenä mieleen myönteinen kuva, hyvät ammattiaitoiset kouluttajat ja hyvin ennakkokyselyjen mukaan valmisteltu koulutuskokonaisuus. Koulutus oli meidän alalle soveltuva esimerkkeineen kaikkineen. Uutta ei välttämättä tullut, mutta vahvistusta jo opitulle. Lisää, jos jotain olisi kaivannut niin ehkä enemmän työkaluja kriisitilanteiden hoitamiseen kannustavasti ja positiivisella mielellä.” Osallistujat täyttivät ennen koulutusta kyselyn, jonka avulla selvitettiin osallistujan työyhteisöprofiili DISC-menetelmällä. Kimmon mukaan tutussa porukassa oli hyvä nähdä, millainen tyyppi itse kukin on. ”Kaiken kaikkiaan koulutus oli pirun hyvä.” PIKESistä Kimmo totesi, että Nurmeksessa PIKES ollut hyvin esillä ja yhteydessä yrityksiin. Monet koneyrittäjät ovat yksin toimivia pienyrittäjiä, joille yhteistyö PIKESin kaltaisen toimijan kanssa on elintärkeää.

Kuvissa yrittäjä Jarmo Ruokolainen ja työnjohtaja Kimmo Savolainen.

Pekka Horttanainen, Yritysasiantuntija

Metsäkoneenkuljettajan osaamisen profilointi ja kehittäminen- hanke

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES

pekka.horttanainen@pikes.fi

puh. 046 921 9040

Kauppatori 1, 75500 Nurmes

IFrame

PIKES UUTISET