Mystinen Metsäalan ammattilainen palvelee

Onko metsänhoito mystiikkaa?

Puusta Pitkälle - puun tarjonnan ja saatavuuden sekä työllisyyden lisääminen Ylä-Karjalassa

Puusta pitkälle -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena oli metsäteollisuuden ja erityisesti uusien biotuoteinvestointien edellyttämien raaka-ainetarpeiden varmistaminen ja samanaikaisesti metsätalouden kannattavuuden parantaminen ympäristön tila huomioiden. Alueen metsänomistajille tarjosimme tietoa ja osaamista oman metsänsä täysimääräiseen hyödyntämiseen ympäristönäkökohdat huomioiden ja nykytekniikkaa hyväksikäyttäen. Hanketta toteutettiin yhteistyössä MHY Pohjois-Karjalan kanssa.

Näiltä sivuilta löydät kattavasti tietoa erilaisista sähköisistä palveluista, tuhkalannoituksesta, hiilitaseesta, ennakkoraivauksesta ja taimikonhoidosta. Lisäksi on tietoiskuja metsäautoteiden kunnostamisesta ja myös näkökulmia tulevaisuuden metsänomistajuudesta kuten metsänvuokrauksesta. Materiaali on vapaassa käytössä kunhan muistat tarvittaessa viitata lähdetietoon.

 

Mukavia lukuhetkiä


Juho Luostarinen

yritysasiantuntija

Puusta pitkälle -hanke

puh. 040 128 9339

juho.luostarinen@pikes.fi

 

 

 

Mystinen metsäalan ammattilaisen videot

SÄHKÖISET PALVELUT

 

Metsäalan ammattilaiset auttavat myös verkossa. Voit tutustua kotisohvaltasi käsin muun muassa palstasi hoitosuunnitelmaan.

LUE LISÄÄ:

ENNAKKORAIVAUS

 

Metsäpalstan ennakkoraivauksella edesautetaan helppokulkuisuuden lisäksi myös metsän kasvukykyä.

LUE LISÄÄ:

TAIMIKONHOITO

 

Raivattu taimikko kasvaa paremmin, ja taimikonhoitoon on mahdollista saada myös tukea.

LUE LISÄÄ:

TUHKALANNOITUS

 

Lannoitetussa maapohjassa metsä kasvaa nopeammin, ja tuottaa paremmin tukkeja ja kuutioita.

LUE LISÄÄ:

 

METSÄAUTOTIEN KUNNOSTUS

 

Hakkuiden alla on hyvä tarkastaa metsäautoteiden kunto, jotta koneet pääsevät palstallesi.

LUE LISÄÄ:

Sisältöjulkaisija

angle-left Metsäpalveluyrittäjien pienryhmäkoulutus

Metsäpalveluyrittäjien pienryhmäkoulutus


Mietitkö sivutoimista tai päätoimista metsäpalveluyrittäjyyttä? Onko sinulla kokemusta esimerkiksi taimenistutus-, metsän raivaus- ja harvennustöistä tai muista metsäalan töistä?

Tule mukaan metsäpalveluyrittäjien koulutukseen. Saat hyvät valmiudet kokeilla metsäpalveluyrittäjyyttä esim. kevytyrittäjänä. Koulutuspäiviä on viisi, 3-4 tuntia / päivä.

 

Ensimmäinen tapaaminen 8.5. kello 17.00-19.00 Nurmeksessa, paikka tarkentuu lähempänä kokoontumisajankohtaa.

 • Sovitaan kurssin aikataulutus
 • Käydään kurssin rakenne läpi
 • Tarkennetaan sisältöä kurssilaisten toiveiden mukaisesti
 • Tehdään osallistujien henkilökuvat ja käydään läpi tavoitteet/odotukset yrittäjinä
 • Käydään läpi millainen toimintaympäristö metsäpalveluyritäjällä on nyt ja tulevaisuudessa.

Koulutuksen sisältöhahmoltelma:

Metsäpalveluyrittäjyyden vaatimusten läpikäyminen

 • erilaiset yritysmallit ja soveltuvuus eri tilanteisiin

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen

 • Koulutuksella tarkennetaan liikeideaa eli mitä tehdään, miten tehdään ja kenelle tehdään
 • Pohditaan yrityksen markkinointia ja myytäviä tuotteita/palveluita
 • Suunnitellaan toteuttaminen eli millä välineillä, koneilla tai kalustolla aloitetaan
 • Miten taloushallinto järjestetään
 • Arvioidaan yritystoiminnan riskejä
 • Asetetaan toiminnalle tavoitteet

Kannattavuuslaskelmien tekeminen

 • Aloittavan yrittäjän kannattavuuslaskelman periaatteiden läpikäyminen ja osallistujien ohjaaminen omien kannattavuuslaskelmien teossa

Yritysmarkkinoinnin perusteet

 • Sähköisen markkinoinnin välineet, markkinoinnin hyvät käytännöt ja yritysimagon luominen sekä sen merkitys

Yritystoiminnan kehittäminen

 • Mitä asioita on otettava huomioon yritystoiminnan kehittämisessä?
 • Miten työntekijän palkkaus tehdään kannattavasti?

 

Ilmoittaudu mukaan TÄSSÄ LINKISSÄ.


Lisätietoja koulutuksesta, ota yhteyttä:

Juho Luostarinen
Yritysasiantuntija
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
juho.luostarinen@pikes.fi
puh. 040 128 9339

Puusta pitkälle logot