Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Circwaste-hanke ja vihreän teollisuuden alueen sijoittumispalvelut

Circwaste-hanke ja vihreän teollisuuden alueen sijoittumispalvelut

Heidi Tanskanen aloitti hankkeen uutena yritysasiantuntijana syyskuussa.

Olemme syksyn aikana valmistelleet uudistettuja materiaaleja Vihreän teollisuuden alueen sijoittumismarkkinointiin.

Loppuvuodesta olemme yhdessä Digikarjalasta kajahtaa -hankkeen kanssa käynnistämässä metalliyritysten kiertotalouteen ja digitaalisuuteen liittyvää toimintojen kehittämiskokeilua.

Kiertotalous toimii myös Nurmeksessa

Kiertotalouden periaatteena on, että raaka-aineet kiertävät talousjärjestelmässä mahdollisimman pitkään ja ympäristöhaitaksi päätyvää jätettä ja hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Kiertotalous ei kuitenkaan ole vain kierrättämistä, vaan se katsotaan uudeksi talousmalliksi, jonka ytimessä on tuotteiden korvaaminen palveluilla ja resurssien jakaminen niiden omistamisen sijaan. Kiertotalous on tavoitteiltaan läheistä sukua vähähiilisyydelle, ja sen toivotaan olevan ratkaisu paheneviin ympäristöongelmiin ja neitseellisten luonnonvarojen ehtymiseen.

Kiertotalous voi olla mm.

  • toimintojen materiaali- ja energiatehokkuuden parantamista
  • materiaalien kierrätystä
  • kierrätysmateriaalien suosimista omassa toiminnassa
  • uusiutuvan energian suosimista
  • turhan kulutuksen välttämistä

Nurmeksessa kiertotalouden periaatteita sovellettiin mm. Pitkämäen uuden raideterminaalin rakentamisessa, jossa alueelta pois räjäytetyt kalliot murskattiin ja hyödynnettiin paikan päällä pohjarakenteisiin. Terminaaliin ei tästä käytännöstä johtuen tarvittu juuri lainkaan muualta tuotua mursketta.

Valtimolla toiminnan aloittanut biokaasulaitos toteuttaa kiertotaloutta ottamalla lannan sisältämän energian hyötykäyttöön ja tehostamalla lannan lannoitekäyttöä. Lisähyötynä kasvihuonekaasu metaani ei karkaa ilmakehään vaan poltetaan energiaksi.

Ruokahävikkiä vastaan taistellaan S-kaupoissa vanhenemassa olevien tuotteiden 60% hinta-alella iltaisin. Tällä ja monilla muilla toimilla kaupan hävikkiprosentti on saatu todella alhaiseksi. Kiertotalouden hyvä kierre jatkuu, kun ruoan ostajat kotona hyödyntävät ostamansa ruoan tarkasti ja lopuksi kompostoivat ruoantähteet sekä toimittavat ruoan pakkausmuovit muovinkeräykseen.

Kiertotalouden suurin kannustin lienee se, että säästämällä luonnonvaroja säästää usein myös omia varojaan. Kiertotalous tarjoaa myös paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden käytäntöön kehittämisessä Circwaste-hanke voi auttaa.

 

Heidi Tanskanen

Circwaste – Kohti kiertotaloutta

puh. 040 689 8166

heidi.tanskanen@pikes.fi

Navigaatiovalikko