Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left JAM-hanke lisäsi asiakaslähtöisyyttä

JAM – Joustavuus, asiakaslähtöisyys ja muuntautumiskyky PIKESin verkostotyössä hankkeen päätehtävänä oli edistää PIKESin toimintatavan kokonaisvaltaista muutosta ja parantaa PIKESin verkostossa toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää omaa liiketoimintaansa. Hanke rahoitettiin Tekes Innovaatiokeskuksen työorganisaatioiden kehittämiseen suunnatusta rahoituksesta.

Uusiutumiskyky ratkaisee menestyksen muuttuvassa toimintaympäristössä

Tänä päivänä toimintaympäristö muuttuu entistä nopeammin, ja siksi seudulliselta elinkeinoyhtiöltä vaaditaan uusiutumiskykyä ja vahvaa johtajuutta elinkeinoelämän kehittämisessä. Hankkeen toteutuksessa oli painopiste oman toiminnan kehittämisessä ja asiakaslähtöisyyden lisäämisessä. PIKESIN tahtotila oli, että kuuntelemme asiakastarpeita entistä tarkemmin ja reagoimme nopeammin.

JAM-hankkeen aikana päivitimme yhtiön strategian, mission, vision ja arvot, teimme muutoksia toimintoihin sekä uudistimme prosessit. Uudistustyössä lähtökohtana oli asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden tarpeet.

Vahvat verkostot kehittävät elinkeinoelämää

JAM-hankkeessa vahvistimme omaa verkostotoimintaa erityisesti elintarviketoimialalla. Elintarvi-keala valittiin siksi, että se on vahva toimiala Pielisen Karjalassa. Vuonna 2013 elintarvikeala työllisti 237 henkilöä ja toimialan liikevaihto oli 25,6 M€. Ala kehittyy voimakkaasti ja yritykset panostavat uuteen tekniikkaan ja tuotekehitykseen. Aktiivisia kehitystoimia ovat mm. gluteenittomat leivonnaiset ja valmisruokatuotteet sekä useissa Pielisen Karjalan elintarvikealan yrityksissä tehdyt laiteinvestoinnit, jotka tehostavat ja nykyaikaistavat tuotantoa sekä nostavat kapasiteettia.

Hankkeessa kartoitimme, millaisia elintarvikealan asiantuntijaorganisaatioita on Pohjois-Karjalan ulkopuolella sekä millaisia palveluja nämä elintarvikealan osaajat voisivat tarjota alueemme yrityksille. Elintarvikealan osaamisverkosto koostuu koulutus- ja tutkimus/tuote-kehitysorganisaatioista, esimerkiksi Makery Oy ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Tutustumiskäynneillä välitimme tietoa osaajaorganisaatioille Pielisen Karjalan elintarvikealan kehityksestä ja yrittäjäpotentiaalista. Tiedotimme Pielisen Karjalan alueen yrityksille uusista palveluista ja mahdollisuuksista verkostoitua tavoitteena alueen yritysten kilpailukyvyn vahvistuminen. Samalla oma osaamisemme elintarvikealasta kasvoi. Osa osaajaverkoston edustajista vieraili alueen yrityksissä sekä oli mukana Pielisen Karjalan Tulevaisuusfooorumi 2014 –Paikallista ruokaa? -tilaisuudessa.

Hankkeen rahoittajana oli Tekes Innovaatiorahoituskeskus/Työorganisaatioiden kehittämisrahoitus (TYKE). Hanke toteutettiin 1.1.2014-31.1.2015 ja sen budjetti oli 127.000 euroa. Hankkeelta edellytettiin, että se tuottaa uusia innovatiivisia toimintatapoja ja parantaa merkittävästi tuottavuutta ja työelämän laatua sekä tukee organisaation osaamista ja uudistumista. Hanke toteutettiin yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken.

Lisätietoja:

Minna Heikkinen
toimitusjohtaja
puh. 050 599 4326
minna.heikkinen@pikes.fi

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu