Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Jätteistä ja teollisuuden sivuvirroista uutta liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan

Resurssiviisautta maakuntaan

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES on käynnistänyt Pohjois-Karjalan teolliset symbioosit -hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa Pohjois-Karjalan alueen yritystoiminnan kannattavuutta tehostamalla alueella toimivien yritysten materiaalien ja energian käyttöä. Hankkeen tavoitteena on myös synnyttää uutta liiketoimintaa hyödyntämällä alueella syntyviä jäte- ja materiaalivirtoja.

Teolliset symbioosit -hanke tehostaa materiaalien ja energian käyttöä Pohjois-Karjalan alueen yrityksissä. Hankkeessa edistetään myös uusiutuvan energian käyttöä alueella.

Hankkeessa selvitetään aluksi alueen yritysten tarpeita raaka-aineiden ja energiankäytön tehos-tamiseksi sekä kartoitetaan materiaalien sivuvirtoja. Hankkeessa edistetään yritysverkostojen ja yhteistyömahdollisuuksien (teolliset symbioosit) syntymistä.  Hankkeen aikana kehitetään verkostojen toimintaa sekä niissä mahdollisesti syntyviä uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi hankkeessa edistetään uusiutuvan energian hyödyntämistä alueen yrityksissä sekä bioenergian jalostamo -hankkeiden etenemistä.

Teollisten symbioosien syntyä vauhditetaan mm. ympäri maakuntaa järjestettävissä työpajoissa. Sitran ja Motivan kehittämä toimintamalli tuo sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät konkreettisesti saman pöydän ääreen. Tavoitteena on kerätä tietoa tuotannon sivuvirroista, tunnistaa synergiamahdollisuuksia yli toimialarajojen ja auttaa uusien symbioosien toteutuksessa. Kansallisesti toimintaa koordinoi Motiva. Toiminnasta maakunnan alueella vastaavat hankekoordinaattorina Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES yhdessä Joensuun Tiedepuiston ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI:n kanssa.

Hankkeen budjetti on 646 000 euroa.  Hankkeen päärahoittaja on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, joka on myöntänyt hankkeelle (EAKR) rahoitusta. Hanketta rahoittavat merkittävällä osalla (26 %) myös alueen kunnat kehitysyhtiöidensä PIKES:in, KETI:n ja Joensuun Tiedepuiston kautta. Hanke kestää maaliskuulle 2017.

Lisätietoja:
Pekka Horttanainen
Yritysasiantuntija
Teolliset symbioosit -hanke
puh. 046 921 9040
pekka.horttanainen@pikes.fi

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu