Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Koulutukset puolustavat paikkaansa rekrytoinnissa

Koulutukset puolustavat paikkaansa rekrytoinnissa

Kohtaanto-hankkeen kautta koulutuksia, palkkatukea ja erilaisia rekrytointipalveluja on hyödyntänyt 54 alueella toimivaa yritystä ja 79 henkilöä on työllistynyt, määräaikaisesti tai toistaiseksi. Kiitos jokaiselle yritykselle ja henkilöasiakkaalle tähänastisesta yhteistyöstä!

Ihannetilanne lienee sekä yrityksen että työnhakijan näkökulmasta se, että henkilö sopii täydellisesti avoimeen työtehtävään; ominaisuuksiltaan, koulutukseltaan ja työhistorialtaan. Harvoin asia vain tahtoo olla näin. Toukokuulla Joensuussa eräässä työpajassa tuli mielestäni mukana olleen yrittäjän taholta arvokas ajatus: ”Minusta yksikin näistä riittää – ja muita voi sitten työssä kehittää”.

Kevään aikana monessa yrityksessä päättyi kisällinhaku. Kaikki yritykset, jotka hakivat kisälliä, saivat etsimänsä työntekijän; kolmessa yrityksessä mestari-kisällikoulutuksen kautta ja yhdessä päädyttiin palkkaamiseen suoraan, palkkatuella työllistämistä tukien.

Kun yritykset ilmaisivat etsivänsä työntekijää avoimin mielin ja olevansa valmiita kouluttamaan soveltuvia henkilöitä, paikkoja uskalsivat hakea myös ne kuuluisat ”hyvät tyypit”, joiden osaaminen ei vielä ole täysin työnkuvaa vastaava. Nykypäivänä tämä tarkoittaa usein alaa vaihtavaa henkilöä, jonka pohjakoulutus tai työkokemus on uudelle alalle soveltuvaa. Lisäkoulutusta kuitenkin tarvitaan. Kisällikoulutuksella yritys saa 1-5kk aikaa perehdyttää työntekijää ennen kuin hänet rekrytoidaan yrityksen työntekijäksi. Kun kisällikin saa arvokasta uutta ammattitaitoa, hyöty on molemmin puolinen.

Joskus työllistämisen mahdollistava koulutus on oppisopimusta tai kisällikoulutustakin lyhyempi. Tekijöitä yrityksiin -koulutuksen 20 päivää yrityksessä on osalle työnhakijoista ollut riittävä aika työtehtäviin perehtymiseen ja saanut myös yrittäjän vakuuttuneeksi, että kyseinen henkilö kannattaa rekrytoida. Jakson jälkeen on ehkä vielä haettu palkkatukea ja koulutettu uutta työntekijää esimerkiksi erilaisten järjestelmien käyttöön yksittäisillä koulutuspäivillä.

Taloudellista tukea ja neuvontaa kannattaa hyödyntää. Kohtaanto-hankkeesta maksutonta ja omaa aikaa säästävää apua on saatavilla vaikka koko rekrytointiprosessiin; avoimen paikan ilmoituksen teosta alkaen, aina valintaprosessiin ja uuden työntekijän koulutuksiin saakka. E. Saastamoiselle kokemukset tästä olivat myönteisiä:

”Suurin hyöty oli ammattitaitoinen apu hakuprosessin eri vaiheissa. Omaa aikaa ja resursseja säästyi ja tietysti se, että sopiva henkilö löytyi aikataulussa”, Jari Saastamoinen kommentoi.

Rekrytointitarvetta pohtiessa kannattaa myös tutkia, löytyykö sopiva henkilö jo yrityksen sisältä. Usein se hyvä tyyppi voi olla jo todella lähellä eli joku omista työntekijöistä saadaan koulutuksella nostettua sopiva henkilö vaativampaan tehtävään. Vapautuvaan rutiinitehtävään osaajan löytyminenkin onkin sitten usein helpompi prosessi. Varsinkin kun työpaikkailmoitus suunnitellaan jo niin, että esitetään siinä ne vähimmäisvaatimukset. Silloin saadaan hakijoita, joista voidaan seuloa niitä kehityskelpoisia hyviä tyyppejä.

Yhteistyöterveisin,

Outi Meriläinen

puh. 046 922 4271

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu