Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Lämpölaitostuhkan hyödyntäminen metsätierakentamisessa

Lämpölaitostuhkan hyödyntäminen metsätierakentamisessa

Vuoden 2018 alussa päivittynyt MARA-asetus mahdollistaa mm. tuhkan ja kierrätysbetonin laajempaa hyödyntämistä maanrakentamisessa ilmoitusmenettelyllä. Päivitetyn asetuksen tavoitteena on vähentää uusiutumattomien luonnonkiviainesten käyttöä ja edistää uusiomateriaalien laajempaa hyödyntämistä.

Nurmeksessa selvitetään parhaillaan kokeilua, jossa paikallista lämpölaitostuhkaa hyödynnettäisiin lähialueella metsätien rakentamisessa. Kokeilun suunnitelmia ja ennakkovalmisteluja työstää Pohjois-Karjalan MHY:n Jukka Pietilä. Tapion Tuhkatie-hankkeen tutkimuksissa havaittiin, että tuhkan käyttö tierakenteissa paransi tien kantavuutta verrattuna pelkkään kalliomurskeeseen.

tuhkien hyödyntämistä hankaloittaa alueella syntyvän tuhkan melko pienet määrät, logistiikasta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset/lisätyö urakoitsijoille sekä se, että hyödyntämiselle ei ole vakiintuneita käytäntöjä tai siitä ei ole lainkaan kokemusta. Mikäli kokeilu kesällä 2019 toteutuu, siitä saadaan arvokasta tietoa ja käytännön kokemusta pienten sivuvirtojen paikallisen hyödyntämisen kehittämiseksi. PIKESin Circwaste-hanke tuottaa kokeilusta tulosraportin, jossa kuvataan hyödyntämisprosessia sekä sen kustannuksia ja hyötyjä.

Lisää kiertotaloutta rakennusten purkutoimintaan

kaupunki on kesän 2019 aikana käynnistämässä kiinteistöihinsä kuuluvan Kyröntuvan purkua ja tähän kohteeseen suunnitellaan kiertotalouskokeilua, jossa ennakkoon kartoitetaan syntyvien materiaalien laatu ja määrä ja pyritään maksimoimaan syntyvän purkujätteen lajittelua ja uusiokäyttöä. Kokeilun tavoitteena on selvittää liiketoimintapotentiaalia ja kehittää pysyviä toimintatapoja ja ohjeistusta kiertotalouden toteuttamiseen purkukohteissa. Kokeilun asiantuntijakonsulttina toimii Katja Lehtonen Ytekki Oy:stä. PIKESin Circwaste-hanke ohjaa kokeilua yhteistyössä kaupunkirakennepalvelujen kanssa ja julkaisee kokeilusta tulosraportin syksyllä 2019.

 

Heidi Tanskanen

yritysasiantuntija

puh. 040 689 8166

 

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu