Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Tankkausmahdollisuus vilkastuttaisi Pielisen veneilyä

Venesatamien toimintojen ja palveluiden saavutettavuus on tärkeä tekijä houkuteltaessa veneilymatkailijoita alueille. Veneilijän kannalta ihanteellisessa tilanteessa tietyt peruspalvelut, kuten tankkausmahdollisuus, septitankkien tyhjennys ja puhtaan veden täydennys, keskittyvät samoihin kohteisiin.

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKESin teettämän selvityksen perusteella erityisesti Pielisen veneilyalueen pohjoispään tankkausmahdollisuuksissa on kehittämisen mahdollisuuksia. Tyypillisellä matkaveneellä on täydellä tankilla teoriassa mahdollista matkustaa taloudellisella nopeudella Joensuusta Nurmekseen ja takaisin. Etäisyydet ovat kuitenkin sitä luokkaa, että ilman tankkausta moottoriveneilijälle ei jää kovin paljon vapauksia reitin valinnan ja matkanopeuden suhteen.

Nykyiset polttoaineenjakelun järjestelyt eivät veneilijän näkökulmasta ole optimaaliset. Mahdollisuudet polttoainesäiliön täyttöön Pielisen alueella ovat nykyään Uimaharjussa, Kolilla, Nurmeksessa ja Juuassa. Polttoaineenjakelu perustuu lähellä sijaitseviin huoltoasemiin, joista veneilijän on itse haettava polttoaine venesatamaan. Vuoteen 2014 asti veneilijöillä oli mahdollisuus tankata veneensä Piitterin nykyään lakkautetulla polttoaineenjakelupisteellä, joka sijaintinsa puolesta oli tärkeä Pielisen veneilyalueen muodostaman kokonaisuuden kannalta.

Vaihtoehtoisia toimintamalleja

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tekemän selvityksen perusteella polttoaineenjakelua on mahdollista kehittää käyttäjäystävällisemmäksi joko asentamalla kiinteällä suurella säiliöllä varustettu polttoainepiste vierassataman yhteyteen tai maanpäällinen pieni (max. 10 m3) säiliö venesataman/laiturin yhteyteen.

Maan päälle asennettavan pienen säiliön alkuinvestointikustannus olisi huomattavasti pienempi kuin suurella maanalaisella säiliöllä eikä sillä olisi yhtä raskaita vaatimuksia perustamisolosuhteiden suhteen. Pieni säiliö vaatisi tiiviimpää seurantaa polttoaineen riittävyyden osalta ja säännöllisempää säiliön täyttöä ja mahdollisesti huoltoa.

Pielisen voidaan esim. matkaetäisyyksien perusteella ajatella jakautuvan 2-3 alueeseen, joissa jokaisessa olisi tavoitteena polttoaineen saatavuus yhdessä kohteessa. Olennaista polttoainejakelun järjestämisessä on toiminnan kannattavuuden turvaaminen.

Septitankkien tyhjennyspisteitä ja vesipisteitä arvioidaan olevan riittävästi Pielisen alueella jo nykyisellään.

Lopullinen selvitysraportti valmistuu kesäkuun aikana, raportti on tällöin ladattavissa PIKES Oy:n nettisivuilta www.pikes.fi.

Selvityksen tekemisen rahoittivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, JOSEK Oy ja PIKES Oy.

Lisätietoja:
Yhteyspäällikkö Aki Nevalainen, PIKES Oy p. 0400 905829
Kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, PIKES Oy p. 0400 250552

Navigaatiovalikko

Palauta asettelu