Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Valtimon vesistöstä kalatalousselvitys

Valtimon vesistöstä kalatalousselvitys

Valtimon vesistön kalatalousselvitys kattaa nimensä mukaisesti Valtimon pohjoispuoleiset koskialueet, jotka laskevat Valtimonjoen kautta Haapajärveen ja edelleen Pieliseen. Raportti sisältää koskikohtaiset toimenpide-ehdotukset taimenen elinolojen parantamiseksi sekä toimien jaottelun ensisijaisiin, suositeltaviin ja ”ei toimenpiteitä” –valintoihin sisältäen myös alustavat hinta-arviot ehdotetuille toimenpiteille.

Lisääntymis- ja pienpoikasalueisiin keskittyvä koskialueiden kunnostus kuitenkin parantaa jokien kykyä tuottaa sekä enemmän että ainakin istukkaisiin verrattuna laadukkaampi taimenenpoikasia. Jos arvioidaan ensisijaisten kohteiden kunnostusten onnistuvan hyvin ja koskien tuottavan 1 000 vaelluspoikasta hehtaarilta, voi vuosittain kudulle eri puolilla Valtimonjoen reittiä pyrkiä 30–60 emokalaa. Ennen kalatien valmistumista Pielisestä mahdollisesti nousevia taimenen emokaloja on mahdollista pyydystää voimalaitoksen alla ja siirtää lisääntymään kunnostetuille koskialueille.

Kuokkastenkosken voimalaitoksen yläpuolella on useita suurehkoja järvialtaita, joita taimen voi käyttää syönnösalueenaan. Siksi vasta siinä vaiheessa, kun ensisijaiset koskialueet on kunnostettu ja näiden poikastuotanto varmistettu sähkökoekalastuksin ja smolttipyynnein, tulee Kuokkastenkosken voimalaitoksen ohittavan kalaportaan rakentaminen ottaa harkintaan. Tällöin ollaan tilanteessa, jossa yläpuolisilla jokialueilla on valmiina yli kuusi hehtaaria taimenenpoikasten tuottamiseen soveltuvia koskia.

Ensisijaisiksi kunnostuskohteiksi esitettyjen koskien kunnostukset on jaettu neljään vaiheeseen, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on 343 000 €. Voimalaitoksen ohitusratkaisuksi selvityksessä suositellaan betonista pystyrakokalaporrasta, joka koostuisi 15–20 altaasta, jonka kustannusarvio on 400 000-500 000 €.

Valtimon vesistön kalatalousselvityksen tilaajana oli Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES. Selvityksen teki Kuopion Teholouhinta Oy:tä biologi Juha Rouvinen kesän 2018 aikana. Esiselvitykseen saatiin rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta.

Selvitys kokonaisuudessaan löytyy PIKES Oy:n nettisivuilta TÄSTÄ LINKISTÄ.

Lisätietoja kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen, p. 0400 250552.

 

Navigaatiovalikko