Yritysneuvonta - ja kehittämisneuvonta tiedotteet ja tapahtumat Nurmes - Valtimo alueella

Murupolku

Sisältöjulkaisija

angle-left Yhteistyö ja koulutus lisäisivät hankintoja Pielisen Karjalasta

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES on ryhtynyt selvittämään mahdollisuuksia lisätä paikallista hankintaa. Pielisen Karjalan kestävät hankinnat –hanke on ensimmäisessä raportissaan selvitellyt seudun kuntien hankintoja yksityisiltä yrityksiltä ja alueen yritysten tarjontaa ja kiinnostusta kunta yhteistyöhön.

Seudun kunnat ostivat yksityisiltä yrityksiltä vuonna 2014 noin 42 miljoonalla eurolla. Pielisen karjalaisilta yrityksiltä ostettiin tuotteita ja palveluja noin 22 miljoonalla eurolla. Viranhaltijoilta saadun tiedon mukaan suurin osa ostoista on vuosittain tehtävään sopimukseen perustuvia (44%). Kertahankintoja on vain noin 14% ostoista. Tiedon ja tarjonnan puute on yleisin syy olla ostamatta paikallisilta yrityksiltä.

Yrityskyselyllä selvitettiin yrittäjien näkemyksiä ja kokemuksia julkisista hankinnoista. 39% vastanneista myy palveluitaan tai tuotteitaan julkiselle sektorille. Halukkuutta yhteistyöhön on enemmän. Tiedon puute julkisista hankinnoista estää yrittäjiä tarjoamasta. Vain 3% vastanneista kertoi saavansa aina tietoa julkisista hankinnoista riittävän ajoissa.

Kuinka voidaan lisätä julkisissa hankinnoissa paikallisia ostoja

Kunnat, Joensuun hankintatoimen osakkaina, ovat sitoutuneita käyttämään kilpailutettuja toimittajia. Mutta jos tulevissa kilpailutuksissa hyväksyttäisiin myös osatarjouksia, olisi paikallisilla yrityksillä mahdollisuus päästä tarjoamaan ja myymään.


Kunnat tekevät myös kansallisen kynnyksen alittavia pienhankintoja. Niitä varten on tehty portaali, johon voi jättää avoimen tarjouspyynnön (Pienhankinta.fi). Yritysten tehtävä on seurata portaaliin ilmestyviä pyyntöjä ja antaa tarjouksia sähköisen Tarjouspalvelu.fi kautta. Koulutusta tähän on saatavissa.

Sähköisten alustojen käyttö mahdollistaa useamman euron jäämisen omalle seudulle. Lisääntynyt keskustelu julkisia hankintoja tekevien ja yrittäjien välillä voi synnyttää aivan uudenlaisia palveluita tai tuotteita, jolloin seudun palvelutarjonta paranee ja voi syntyä uutta yritystoimintaa.
Tutustu raporttiin tässä linkissä.

Riitta Kinnunen
riitta.kinnunen@pikes.fi
046 922 1568

Hanketta rahoittaa Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta ja alueen kunnat. Hanke kestää marraskuuhun 2015.


Navigaatiovalikko

Palauta asettelu