Biometsätalous

Mitä teetkin metsästä. Se kannattaa tehdä meillä

Vihreän teollisuuden alue Nurmeksessa tarjoaa valmiin alueen luvituksineen, raaka-ainevirtoineen ja logistisine mahdollisuuksineen tuottaa metsästä kannattavaa liiketoimintaa.

Rohkeat investoinnit Vihreän teollisuuden alueelle luovat vahvan perustan metsäbiotalouden nousuun Nurmeksessa. Vihreän teollisuuden alueelle on muodostumassa biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta.

Alue soveltuu erityisesti tilaa ja energiaa tarvitsevalle tuotannolliselle yritykselle, joka panostaa yrityksen vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen.

Alueella toimii tällä hetkellä Nurmeksen suurimpiin yksityisiin työnantajiin kuuluva Koneurakointi S. Kuittinen, joka tarjoaa palveluita puunkorjuuseen ja -kuljetukseen. Lisäksi raskaan kaluston huoltoon keskittynyt Huolto-osapiste Oy, energiapuutoimija KME Oy, satamaoperaattori RP Timber Oy, Kuljetusliike Pellikka Oy ja Karjalan Konepojat Oy tukevat metsäbiotalousalan kasvua. Puustako Oy:n hiilitehtaan toiminta käynnistyy kesällä 2022.

1. Nopea aloitus ja merkittävät kustannussäästöt, YVA ja T/kem valmiina!

Alueelle on tehty v. 2014 alueellinen ympäristövaikutusten arviointi YVA suunniteltujen toimintojen pohjalta, joita ovat biohiiltämö ja biodieselin tuotanto, CHP laitos, puun sahaus ja kuivaus, bioterminaali sekä puun purku ja lastausterminaali. Säästö sijoittuvalle yritykselle valmiista YVA:sta: useista tuhansista euroista kymmeniin tuhansiin ja toiminnan aloittaminen aikaistuu yhdeksästä kuukaudesta pariin vuoteen riippuen yrityksestä.

Alueella on myös T/kem-kortteli, joka mahdollistaa hyvin monipuolisen toiminnan sijoittumisen, esimerkkeinä kyllästämöt, kemian tehtaat, teknokemian tehtaat ja pintakäsittelyä harjoittavat laitokset, myös biodieselin ja teknisen hiilen tuotanto lukeutuvat T/kem merkinnästä hyötyviksi toiminnoiksi.

Vihreän teollisuuden alueelta voimme myös räätälöidä yrityksesi tarpeisiin sopivan tontin, tonttijako ei sido sijoittuvaa yritystä.

2. Suomen maan parasta puuta lähialueelta

Puun saanti on varmaa, koska 100 km:n säteellä alueella Pielisen Karjala, Kainuu ja Ylä-Savo on vapaita puuvarantoja. Käyttö on tällä hetkellä pienempää kuin kasvu. Esim. Pielisen Karjalassa voidaan lisätä tukki- ja kuitupuun käyttöä 20 – 30 % nykyisestä ja energiapuun käyttö voitaisiin kolminkertaistaa *). Kainuussa puun kasvu on kaksinkertainen vuotuiseen käyttöön verrattuna **).

Pielisen alueen havu- ja koivukuitupuulla on korkea ja verraten tasainen tiheys sekä vähän laho- ja värivikoja. Nämä tekijät mahdollistavat korkean sellun saannon ja laadun monenlaisiin kuitupohjaisiin tuotteisiin ja biojalosteisiin. Lisäksi Pielisen ja Kainuun alueen mänty sisältää enemmän biokemiallisia aineita kuten tanniinia ja stilbeenia.

*) Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys, **) MetInfo

3. Oma terminaali toimii tehokkaana logistiikkakeskuksena

Vihreän teollisuuden alueen läpi kulkee rautatie, jonka yhteyteen on rakennettu tänä vuonna sivu- ja teollisuusraide sekä raakapuuterminaali, jonka varastointikapasiteetti on 300 000 m3 puuta / vuosi. Oma terminaali junayhteyksineen palvelee sekä raaka-aineen että valmiiden tuotteiden varastointia ja kuljetusta. Teollisuusraiteen valmistuminen mahdollisti myös satamaoperaattori RP Timber Oy:n sisämaanterminaalin perustamisen. Uusi terminaali tehostaa pitkiä sisämaankuljetuksia ja tarjoaa lähialueen vientiteollisuudelle ekologisen ja joustavan vaihtoehdon satamakuljetuksiin. Junaoperaattorina toimii FenniaRail Oy, Suomen ensimmäinen yksityinen rautatieoperaattori.

4. Nurmeksessa sitoudutaan yrittäjiin

Jutustelukierroksella alueen yrityksissä yrittäjien kommenteissa korostui sekä kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden että yritysten työntekijöiden sitoutuminen yrityksiin. Lisäksi RP Timber Oy:n ja Kuhmo Oy:n edustajien näkökulmia kokemuksia uuden sisämaanterminaalin toiminnasta ja hyödyistä alueen yrityksille.

5. Synergiaetuja sivuvirroista ja yritysten yhteistyöstä

Tarjoamme yrityksille kehittämisresurssia ja sparrausta mm. osaamisen kehittämisessä, tuotekehityksessä ja sivuvirtojen hyödyntämisessä.

6. Vihreän teollisuusalueen tontit

 • Tontteja 12 kpl (0,6 – 8 ha). Edulliset tonttihinnat: 4,30 €/m2, vuosivuokra 5 % tontin hinnasta. Esim. 1 ha tontin vuokra 2.150 €/v. Neuvottelumahdollisuus muista tontille tarvittavasta infrasta ja fasiliteeteista.
 • Kaikkien tonttien rajoilla valmiina kunnallistekniikka (sähköt, vesi- ja viemäriyhteydet), nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet.
 • Alueella tarjolla uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä, hinta 0,043 €/kwh (alv. 0%). Tavoitteena on, että teollisuusalue on energiaomavarainen.

7. Logistiikka, sijainti

 • 56 hehtaaria
 • Alueellinen YVA
 • Kaukolämpöverkosto
 • Hyvä sijainti: Nurmeksessa, 6-tien läheisyydessä, Voimatien varressa. Hyvät maantieyhteydet. Alueelta 1 km Kuopio-Kuhmo väliselle 75 kantatielle. Joensuu-Kajaani-Oulu väliselle 6-tielle vajaa 3 km sekä rautatieyhteys pohjoiseen ja etelään.
 • Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin: Joensuu 125 km, Kuopio 125 km sekä Kajaani 110 km. Venäjän rajalle: Inarintien kautta 120 km (erikoisluvallinen).
 • Alueella vielä vapaita tontteja.

Kiinnostaisiko Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuminen?

Kysy Vihreän teollisuuden alueen mahdollisuuksista: alueella on hyvä biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus, edulliset tontit ja energia, hyvä liikenneyhteydet ja toimivat tukipalvelut.

Täällä on tekemisen meininki. Tule energiselle Vihreän teollisuuden alueelle.

Keskustellaan vaihtoehdoista!

Puunkorjuu- ja puunjalostustoimiala

Teollisuudessa puuala on merkittävin toimiala sekä liikevaihdolla että työpaikoilla mitaten. Pielisen Karjalan alueen yritysten liikevaihto on 267 milj. euroa, josta metsätalouden ja puukorjuun osuus on noin 48 milj. euroa ja muu puunjalostusteollisuuden osuus 219 milj. euroa. Puutoimialalla on Pielisen Karjalan alueella yli 200 toimijaa, joista n. 30 puunjalostusteollisuudessa ja loput metsätalouden ja puukorjuun parissa. Liikevaihtoluvut ovat vuodelta 2021.

Pielisen Karjalassa valmistetaan mm. saha ja höyläämöteollisuuden tuotteita, liimapuupalkkeja, kyllästettyjä pylväitä ja korkealaatuisia erikoiskartonkeja. Puunjalostustuotteita viedään merkittävästi eri maanosiin.  Erityisosaamista ja innovatiivisia ratkaisuja löytyy lisäksi puunkorjuusta ja sen koulutuksesta.

Puunjalostus toimialan suurimmat yritykset Nurmeksessa ovat Binderholz Nordic Oy sekä ScanPole Oy. Alkutuotantoon kuuluvalla Metsätalous ja puun korjuu -toimialalla on kaksi merkittävää toimijaa: Motoajo Oy ja Koneurakointi S. Kuittinen Oy.

Binderholz-logo

Euroopan suurin massiivipuunjalostaja

Kestäviä puupylväitä ja räätälöityjä ratkaisuja.  Olemme osaltamme mukana tuomassa parempaa ja vakaampaa infrastruktuuria ihmisille ympäri maailman.

Motoajo-logo

Puunkorjuun ammattilaiset

Koneurakointi S Kuittinen Oy logo

Koneurakointia yli neljänkymmenen vuoden kokemuksella. Koneurakointi S.Kuittinen Oy on nurmeslainen koneellista puunkorjuuta toteuttava yritys, jonka alkujuuret ovat jo 1950-luvulla.


Puutoimialan mahdollisuudet sijoittuvalle yritykselle

Vahvaa toimialaa laajentaisi huonekaluvalmistukseen, puurakentamiseen sekä komposiittien valmistukseen keskittyvät yritykset, jotka hyötyvät alueen vahvuuksista:

 • mahtavat puuvarat
 • korjuuketju kunnossa
 • bioterminaali
 • merkittävää puunjalostusteollisuutta alueella
 • Riveria, ammattioppilaitos Valtimon tarjoama tasokas puunkorjuun ja logistiikan koulutus


Riveria – ammatillinen koulutus Nurmeksessa ja Valtimolla:

RIVERIA / Pohjois-Karjalan ammattiopisto kouluttaa osaajia Nurmeksessa ja Valtimolla.

 • Nurmeksessa rakennusalan perustutkinto / talonrakentaja
 • Valtimolla toimiva Pohjois-Karjalan ammattiopisto kouluttaa osaajia mm. metsäkonekorjuuseen ja asennukseen sekä puutavara-auton kuljettajiksi. Aktiivinen kehitysyhteistyö yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa tavoitteena parantaa toimialan kannattavuutta ja tehostaa työmenetelmiä.


Kiinnostuitko? Sovitaanko tapaaminen?

Haluatko kuulla lisää Pielisen Karjalan biometsätalouden ja puunjalostusteollisuuden mahdollisuuksista? 
 

Ota yhteyttä

Minna Heikkinen

Toimitusjohtaja

puh. 050 599 4326

Whatsapp