Biometsätalous ja kemianteollisuus

Mitä teetkin metsästä. Se kannattaa tehdä meillä

Nurmeksessa ymmärretään, mitä kukoistava biometsätalous ja kemianteollisuus vaativat: raaka-aineita, osaajia, yhteistyöverkostoja ja logistiikan. Vihreän teollisuuden alue Nurmeksessa tarjoaakin valmiin alueen ympäristöselvityksineen, T/Kem-kaavamerkintöineen, raaka-ainevirtoineen ja logistisine mahdollisuuksineen tuottaa metsästä kannattavaa liiketoimintaa. Alue on vahva biotuote- ja kiertotalouskeskittymä, jossa pääraaka-aineena käytetään lähialueelta korjattua puuta. 

Alue soveltuu erityisesti tilaa ja energiaa tarvitseville tuotannollisille yrityksille, joissa panostetaan vähähiilisyyteen ja resurssitehokkuuteen.

Alueella toimii tällä hetkellä Nurmeksen suurimpiin yksityisiin työnantajiin kuuluva Koneurakointi S. Kuittinen, joka tarjoaa laadukkaita palveluita puunkorjuuseen ja -kuljetukseen. Lisäksi raskaan kaluston huoltoon keskittynyt Huolto-osapiste Oy tarjoaa palveluitaan. Muita alueen metsäbiotalousalan kasvua tukevia yrityksiä ovat muun muassaenergiapuutoimija KME Oy, satamaoperaattori RP Timber Oy, Kuljetusliike Pellikka Oy, Karjalan Konepojat Oy ja Puustako Oy

Uusia investointeja tulossa

Valion ja St1:n yhteisyritys Suomen Lantakaasu Oy investoi biokaasulaitokseen Ylä-Savossa sekä suunnittelee kokonaisuuteen kuuluvaa satelliittilaitosta Nurmekseen. Biokaasulaitos tuottaa lähiseudun maatilojen lannasta ja muista maatalouden sivutuotteista biokaasua ja hygienisoitua lannoitetta.

Teknologiakonserni Andritz ja Suomen Säätöenergia ovat tehneet sopimuksen uusiutuvan polttoaineen tuotantolaitoksen perustamisesta Nurmekseen. Nurmes valikoitu sijainniksi, koska se täyttää tuotantolaitoksen vaatimat kriteerit, niin raaka-aineen, sähkön kantaverkon ja rata-yhteyksien takia. – Myös kunnalla on ollut hyvin aktiivinen ja positiivinen meininki. Nurmeksessa on myös vihreän teollisuuden alue, jossa on sopiva kaavamerkintä, mikä tarkoittaa, ettei tarvitse käydä läpi pitkää kaavaprosessia, Turunen sanoo. Lähde: Yle / Milka Krogerus 12.12.2023.

Hyväksy "Tilastot" evästeet nähdäksesi tämä sisältö.

YVA ja T/Kem valmiina

Alueelle on tehty v. 2014 alueellinen ympäristövaikutusten arviointi YVA-suunniteltujen toimintojen pohjalta. Näitä toimintoja ovat biohiiltämö ja biodieselin tuotanto, CHP-laitos, puun sahaus ja kuivaus, bioterminaali sekä puun purku ja lastausterminaali. Valmis YVA tuo sijoittuvalle yritykselle säästöjä useista tuhansista euroista jopa kymmeniin tuhansiin. Toiminnan aloittaminen puolestaan aikaistuu, yrityksestä riippuen, yhdeksästä kuukaudesta pariin vuoteen.

Alueella on myös T/Kem-kortteli. Se mahdollistaa esimerkiksi kyllästämöt, kemian tehtaat, teknokemian tehtaat ja pintakäsittelyä harjoittavat laitokset. Myös biodieselin ja teknisen hiilen tuotanto lukeutuvat T/Kem-merkinnästä hyötyviksi toiminnoiksi. Korttelialue mahdollistaa lisäksi juuri yrityksellesi sopivan tonttialueen räätälöinnin.

Suomen maan parasta puuta lähialueelta

Onnistuneelle puunhankinnalle on alueella hyvät edellytykset, sillä noin 100 km:n säteellä Pielisen Karjalassa, Kainuussa ja Ylä-Savossa on hyödyntämättömiä metsävaroja. Näillä alueilla puun käyttö on tällä hetkellä selkeästi kasvua pienempää, joten puuraaka-ainetta riittää. Esim. Pielisen Karjalassa voidaan ainespuun käyttöä lisätä kestävästi noin neljänneksellä nykyisestä ja energiapuun käyttö voitaisiin jopa tuplata *). Kainuussa puun kasvu on kaksinkertainen vuotuiseen käyttöön verrattuna **). 

Pielisen alueen havu- ja koivukuitupuulla on korkea ja verraten tasainen tiheys sekä vähän laho- ja värivikoja. Nämä tekijät mahdollistavat korkean sellun saannon ja raaka-aineen hyvän laadun monenlaisiin kuitupohjaisiin tuotteisiin ja biojalosteisiin. Lisäksi Pielisen ja Kainuun alueen mänty sisältää enemmän biokemiallisia aineita kuten tanniinia ja stilbeenia. 

*) Pohjois-Karjalan metsänhoitoyhdistys, **) MetInfo

Oma terminaali logistiikkakeskuksena

Vihreän teollisuuden alueen läpi kulkee rautatie. Sen yhteyteen on rakennettu sivu- ja teollisuusraide sekä raakapuuterminaali, jonka varastointikapasiteetti on 300 000 m3 puuta / vuosi. Oma terminaali junayhteyksineen palvelee tehokkaasti sekä raaka-aineen että valmiiden tuotteiden varastointia ja kuljetusta. Teollisuusraiteen valmistuminen mahdollisti myös satamaoperaattori RP Timber Oy:n sisämaanterminaalin perustamisen. Terminaalitehostaa pitkiä sisämaankuljetuksia ja tarjoaa lähialueen vientiteollisuudelle ekologisen ja joustavan vaihtoehdon satamakuljetuksiin. Junaoperaattorina toimii FenniaRail Oy, Suomen ensimmäinen yksityinen rautatieoperaattori.

Nurmeksessa sitoudutaan yrittäjiin

Toimivasta yhteydestä hyötyvät kaikki. Siksi pienessä kaupungissa ymmärretään hyvin, että yhteys kaupungin johdon, luottamushenkilöiden ja yritysten välillä täytyy toimia. 

Vihreän teollisuusalueen vapaat yritystontit

 • Tontteja yhteensä 12 kpl (0,6 – 8 ha). Edulliset tonttihinnat: 5,04 €/m2, vuosivuokra 5 % tontin hinnasta. Esim. 1 ha tontin vuokra 2.520 €/v. Neuvottelumahdollisuus tontille tarvittavasta infrasta ja fasiliteeteista. Alueellinen YVA tehty. Tällä hetkellä vapaana on vain kaksi T/Kem-merkittyä tonttia Vihreän teollisuuden alueella sekä tontit 6-12 lähellä Vihreän teollisuuden aluetta.
 • Kaikkien tonttien rajoilla valmiina kunnallistekniikka (sähköt, vesi- ja viemäriyhteydet) sekä nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet.
 • Alueella tarjolla uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä, hinta 63 €/MWh (alv. 0%). Tavoitteena on, että teollisuusalue on energiaomavarainen.

Punaisella merkityt tontit ovat vapaita tällä hetkellä. Tutustu tarkemmin Nurmeksen kaupungin yritystonttitarjontaan tai ota yhteyttä PIKESiin. Kerromme mielellämme lisätietoja.

Vihreän teollisuuden alue Nurmes, vapaat yritystontit

Logistiikka, sijainti

 • Hyvä sijainti Nurmeksessa, 6-tien läheisyydessä, Voimatien varressa. 
 • Maantieyhteydet: 1 km Kuopio-Kuhmo väliselle 75-kantatielle. Joensuu-Kajaani-Oulu väliselle 6-tielle n. 2,5 km sekä rautatieyhteys pohjoiseen ja etelään.
 • Etäisyydet suurempiin kaupunkeihin: Joensuu 127 km, Kuopio 126 km sekä Kajaani 108 km.

Kiinnostaisiko Vihreän teollisuuden alueelle sijoittuminen?

Kysy Vihreän teollisuuden alueen mahdollisuuksista!

Täällä on aito tekemisen meininki. Tule siis mukaan energiselle Vihreän teollisuuden alueelle.

Keskustellaan vaihtoehdoista!

Scanpolen tehdasalueella. Kävyssä on raakapuun alku.
Työskentelyä Scanpole Oy:n tehtaalla Höljäkässä, Nurmeksessa.

Puunkorjuu- ja puunjalostustoimiala

Teollisuudessa puuala on merkittävin toimiala sekä liikevaihdolla että työpaikoilla mitaten. Pielisen Karjalan alueen yritysten liikevaihto (2023) on 322,3 miljoonaa euroa, josta metsätalouden ja puukorjuun osuus on noin 96 miljoonaa ja muu puunjalostusteollisuuden osuus 226,3 miljoonaa. Pielisen Karjalan alueella yli 200 puualan toimijaa, joista noin 30 puunjalostusteollisuudessa ja loput metsätalouden ja puukorjuun parissa.

Pielisen Karjalassa valmistetaan mm. saha- ja höyläämöteollisuuden tuotteita, liimapuupalkkeja, kyllästettyjä pylväitä ja korkealaatuisia erikoiskartonkeja. Vientiä on lähes kaikkialle maailmaan. Erityisosaamista ja innovatiivisia ratkaisuja löytyy lisäksi puunkorjuusta ja sen koulutuksesta.

Puunjalostus toimialan suurimmat yritykset Nurmeksessa ovat Binderholz Nordic Oy sekä ScanPole Oy. Alkutuotantoon kuuluvalla Metsätalous ja puun korjuu -toimialalla on kaksi merkittävää toimijaa: Motoajo Oy ja Koneurakointi S. Kuittinen Oy.

Binderholz-logo

Euroopan suurin massiivipuunjalostaja

Kestäviä puupylväitä ja räätälöityjä ratkaisuja.  Olemme osaltamme mukana tuomassa parempaa ja vakaampaa infrastruktuuria ihmisille ympäri maailman.

Motoajo-logo

Puunkorjuun ammattilaiset

Koneurakointi S Kuittinen Oy logo

Koneurakointia yli neljänkymmenen vuoden kokemuksella. Koneurakointi S.Kuittinen Oy on nurmeslainen koneellista puunkorjuuta toteuttava yritys, jonka alkujuuret ovat jo 1950-luvulla.


Puutoimialan mahdollisuudet sijoittuvalle yritykselle

Nykyistä vahvaa puutoimialaa laajentaisi entisestään huonekaluvalmistukseen, puurakentamiseen sekä komposiittien valmistukseen keskittyvät yritykset, jotka hyötyvät alueen seuraavista vahvuuksista:

 • mahtavat puuvarat
 • korjuuketju kunnossa
 • bioterminaali
 • merkittävää puunjalostusteollisuutta alueella
 • Riveria, ammattioppilaitos Valtimon tarjoama tasokas puunkorjuun ja logistiikan koulutus


Riveria – ammatillinen koulutus Nurmeksessa ja Valtimolla:

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalaisten kuntien omistama monialainen ja laatupalkittu koulutuksen järjestäjä, joka kouluttaa osaajia Nurmeksessa ja Valtimolla. Oppilaitos tekee paljon työelämäyhteistyötä ja edistää vahvasti osaavan työvoiman saantia alueellamme.

 • Nurmeksessa löytyy rakennusalan perustutkinto / talonrakentajan tutkinto
 • Valtimolla Riveria kouluttaa osaajia mm. metsäkonekorjuuseen ja asennukseen sekä puutavara-auton kuljettajiksi. Aktiivinen kehitysyhteistyö yhdessä alalla toimivien yritysten kanssa, jonka tavoitteena on parantaa toimialan kannattavuutta ja tehostaa työmenetelmiä.
 • Lieksan toimipisteeltä valmistuu kemiantekniikan sekä paperiteollisuuden prosessinhoitajia.

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Nurmeksen koulutusyksikössä.

Tutustu koulutusmahdollisuuksiin Valtimon koulutusyksikössä.


Kiinnostuitko? Sovitaanko tapaaminen?

Haluatko kuulla lisää Pielisen Karjalan biometsätalouden, kemian- ja puunjalostusteollisuuden mahdollisuuksista? 
 

Minna Heikkinen

Minna Heikkinen

Toimitusjohtaja

puh. 050 599 4326

Whatsapp

Hyödynnä PIKESin mutkatonta sijoittumispalvelua veloituksetta. Ota helposti yhteyttä!

Kartta: Nurmeksen sijainti Itä-Suomessa. Helsinkiin 517 km, Iisalmeen 121 km, Joensuuhun 127 km, Kajaaniin 108 km, Kuhmoon 77 km, Kuopioon 126 km, Lieksaan 58 km ja Ouluun 227 km.
Nurmeksen sijainti Itä-Suomessa. Helsinkiin 517 km, Iisalmeen 121 km, Joensuuhun 127 km, Kajaaniin 108 km, Kuhmoon 77 km, Kuopioon 126 km, Lieksaan 58 km ja Ouluun 227 km.
Nurmeksen alueen teollisuusalueet
Vihreän teollisuuden alueen sijainti Nurmeksessa. Kantatie 75 tuntumassa, vain 2,5 km 6-tielle sekä Itäkaupungin teollisuusalue.