Nurmeksen elinkeino-ohjelma 2020-2024

Uusi Nurmes kasvatetaan yhdessä

Uuden elinkeino-ohjelman ydinviesti on: tulevaisuus tehdään itse ja yhdessä eri toimijoiden yhteistyöllä. Keskeinen tavoite uudessa elinkeino-ohjelmassa on entistä parempien toimintaedellytysten luominen alueella jo toimiville yrityksille. Nyt on ratkaisevaa, että yritykset saadaan vietyä koronakuilun yli erilaisilla tukitoimilla ja miten yritysten kehittämisprojektit purevat. Kestävä kehitys ja vastuullisuus tulevat vaikuttamaan kaikkeen liiketoimintaan, siksi kannattaakin olla etujoukoissa pohtimassa, miten kestävyysajattelusta voi luoda kilpailukykyä omaan liiketoimintaan.

Nurmeksessa on tilaa nuorille, uusille asukkaille, tekijöille ja yrittäjille

Syksyllä valmistuu maakunnallisen yhteistyön kautta kuntakohtainen tilannekuva ja ennusteet vuosille 2025 ja 2030 työvoiman tarpeesta ja saatavuudesta. Näiden pohjalta laaditaan tarkempi toimenpidesuunnitelma työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Yrityskannan säilyttämiseksi tarvitaan myös uusia yrittäjiä ja jatkajia yrityksiin, siksipä yrittäjyyden siementä kylvetään etenkin nuoriin yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kasvupotentiaalia elintarvike­tuotannossa, matkailussa sekä maa- ja metsätaloudesta

Kasvu kumpuaa etenkin elintarviketuotannosta ja matkailusta. Uutta, luonnonvaroihin pohjautuvaa liiketoimintaa tänne vielä mahtuisi mukaan. Miten hyödynnetään alueella jo olevaa osaamista, Riverian Valtimon yksikön erityisosaamista ja kansainvälisiä kontakteja? Voitaisiinko yritysyhteistyötä laajentaa tai yksikön ympärille rakentaa jotain uutta, alueen elinkeinoelämää entistä laajemmin palvelevaa toimintaa?

Matkailun tavoitteet pohjautuvat alueen matkailuyrittäjien kanssa yhdessä laadittuun matkailun kehittämissuunnitelmaan, jossa sovittiin matkailun liikevaihdon tuplaamisesta vuoteen 2024 saakka. Muuttuneessa toimintaympäristössä se on iso haaste, mutta toisaalta nyt on valttia, ettei Pohjois-Karjala eikä Nurmes ole ollut tungosturismin keskus. Täällä voi nauttia luonnosta ja palveluista rauhassa.

Maa- ja metsätalouden menestys on Nurmeksen elinehto. Jatkuvuus edellyttää useiden uusien maatilayrittäjien saamista, siksi haluamme olla entistä vahvemmin edistämässä tilojen omistajanvaihdoksia ja etsiä jatkajia myös alueen ulkopuolelta. Nykyaikainen maatalous vaatii jatkuvaa osaamisen kehittämistä, uuden teknologian käyttöönottoa.

Ole hyvä tutustu elinkeino-ohjelmaan näissä linkeissä: Linkki elinkeino-ohjelman PDF:ään.

Kerromme mielellämme lisätietoja elinkeino-ohjelmasta.

Minna Heikkinen, toimitusjohtaja, PIKES Oy

Pasi Korhonen, hallituksen puheenjohtaja, PIKES Oy, puh. 040 594 5914, pasi.korhonen@nurmes.fi

Yhteystiedot

Minna Heikkinen

Minna Heikkinen

Toimitusjohtaja

puh. 050 599 4326

Whatsapp