Yrityksen perustaminen

Sinustako yrittäjä?

Yrityksen perustaminen voi askarruttaa, vaikka sinulla on vankka ammattitaito omasta alastasi ja omaan yrityksen lukuun tekeminen houkuttaa. Myös aktiivisesta harrastuksesta tai sivutoimesta voisi tulla sinulle lisätienestejä tai jopa pääelinkeino. Mietitkö, kannattaisiko perustaa yritys? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Mistä saisin sopivan toimitilan? Olisiko tuotteille tarpeeksi ostajia? Kilpailutilanne? Mistä hakisin rahoitusta? Paljon kysymyksiä, joihin voimme yhdessä hakea vastauksia.

Yritystoiminnan voi aloittaa myös ns. kevytyrittäjänä, jolloin tehty työ laskutetaan verkossa toimivien välittäjien kautta.

Mietitkö yrityksen perustamista? Käytä perustamisneuvontapalveluamme. Saat hyvän käsityksen, mitä kaikkea yrittäminen sisältää ja miten kaikkea on huomioitava yrityksen alkumetreillä.

Perustamisneuvontamme vastaa yritystoiminnan aloittamisesta tuleviin kysymyksiin veloituksetta:

 • Aikataulutamme yrityksen perustamisprosessin ja teemme muistilistan yritystoiminnan vaatimista toimenpiteistä.
 • Kerromme yhtiömuodoista, verotuksesta ja yrityksen rekisteröinnistä
 • Autamme ja sparraamme liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Käymme yhdessä läpi yrityksesi liikeidean, markkinat, asiakasryhmät, riskien ja kilpailijoiden kartoituksen sekä sinun valmiutesi yrittäjäksi.
 • Sparraamme perustettavan yrityksen myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa
 • Lisäksi autamme taloussuunnitelman laadinnassa: tulot ja menot, kannattavuus, investoinnit, kassalaskelmat, rahoitustarve ja rahoitussuunnitelma.
 • Selvitämme yrityksesi rahoitusmahdollisuudet (esim. starttiraha, perustamistuki, investointituki, lainarahoitus) ja avustamme niiden hakemisessa
 • Tarvittaessa järjestämme rahoitustapaamisen esim. ELY-keskuksen ja pankin edustajien kanssa.
 • Autamme yrityksen perustamisessa (kaupparekisteri, verottajan rekisterit, mahdolliset yhtiösopimukset)

Yrityksen perustaminen on nopeaa, nopeimmillaan yrityksen lupapaperit ovat kunnossa kolmessa tunnissa, jos et hae starttirahaa ja liiketoimintasuunnitelmasi on valmiiksi mietitty. Yleensä yrityksen perustamisvaihe kestää noin kuukauden. 

PIKESin yritystulkista valmiit pohjat toiminnan suunnitteluun

Yritystulkista löydät valmiit pohjat liiketoimintasuunnitelmalla ja taloussuunnittelulle. Siellä on myös valmiita sopimuspohjia ja mm. laskutuslomake ja paljon valmiiksi kerättyä tietoa rahoituslähteistä ja yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystulkkiin kannattaa tutustua ja käyttää valmiiksi suunniteltuja työkaluja.

Starttiraha auttaa alkuun

Starttiraha on alkavan yrittäjän harkinnanvarainen tuki, jonka myöntää TE-toimisto päätoimisen yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahan saantimahdollisuudesta kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin TE-toimistoon. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Lisätietoa starttirahasta ja sen hakemisesta myös TE-palvelujen sivuilta.

PIKES-yritysseteli ja kehittämishankkeiden palvelut käytettävissä

PIKES Oy on ottanut käyttöön yksinyrittäjille tarkoitetun yrityssetelin. Seteli on arvoltaan maksimissaan 500 euroa ja se on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen käytettävien ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkioihin vaikkapa yritystoiminnan alkuvaiheessa. Tällaisia kehittämistoimenpiteitä ovat mm.

 • tuotekehitys
 • markkinoinnin, myynnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen (ei ilmoituskuluihin tai markkinointikuluihin)
 • digitaalisen osaamisen kehittäminen
 • taloushallinnon osaamisen kehittäminen

Yritysseteliä ei voi käyttää yrityksen normaaliin toimintaan, palkkakuluihin, investointeihin eikä ohjelmistohankintoihin.

Myönnettävä tuki on 100 % kolmeensataan euroon saakka ja 50 % sen ylittävältä osalta, maksimissaan kuitenkin tuo 500 € (alv 0%).

Seteliä on haettava ennen kehittämistoimenpiteen aloittamista vapaamuotoisella hakemuksella vaikkapa sähköpostitse. Hakemuksessa pitää näkyä se, mihin kehittämisen kohteeseen haetaan ratkaisua, kokonaiskustannusarvio ja asiantuntijayritys, jolta palvelu hankitaan. Mikäli sopivaa asiantuntijaa ei ole tiedossa, autamme mielellämme sen hakemisessa omien verkostojemme kautta. Toimenpiteen päätyttyä odotamme lyhyttä yhteenvetoa tehdyistä toimenpiteistä. Hakijalla tulee olla y-tunnus ja hakijan pitää kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Lisätietoja yrityssetelistä saat Jukka Nevalaiselta, p. 0400 250552 tai jukka.nevalainen@pikes.fi. Hakemukset voi toimittaa samaan osoitteeseen.

Ostaisitko valmiin liiketoiminnan?

Unelmoitko omasta yrityksestä – suuremmasta tai pienemmästä tai vaikka yksin yrittämisestä? Omaa yritysideaa kannattaa pohtia yhdessä yritysasiantuntijan kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kysy omistajavaihdosneuvontapalveluamme.

Omistajan­vaihdos­neuvonta

Yritysten kehittämis­palvelut

Toni Helander ja Outi Meriläinen Harju Kahvilassa.

Rekrytointi­palvelut

Yrityksen perustamisasioissa sinua palvelee:

Jukka Nevalainen

Kehittämispäällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp