Yrityksen perustaminen

Sinustako yrittäjä?

Yrityksen perustaminen voi askarruttaa, vaikka sinulla on vankka ammattitaito omasta alastasi ja omaan yrityksen lukuun tekeminen houkuttaa. Myös aktiivisesta harrastuksesta tai sivutoimesta voisi tulla sinulle lisätienestejä tai jopa pääelinkeino. Mietitkö, kannattaisiko perustaa yritys? Mitä kaikkea pitää ottaa huomioon? Mistä saisin sopivan toimitilan? Olisiko tuotteille tarpeeksi ostajia? Kilpailutilanne? Mistä hakisin rahoitusta? Paljon kysymyksiä, joihin voimme yhdessä hakea vastauksia.

Yritystoiminnan voi aloittaa myös ns. kevytyrittäjänä, jolloin tehty työ laskutetaan verkossa toimivien välittäjien kautta.

Mietitkö yrityksen perustamista? Käytä perustamisneuvontapalveluamme. Saat hyvän käsityksen, mitä kaikkea yrittäminen sisältää ja miten kaikkea on huomioitava yrityksen alkumetreillä.

Perustamisneuvontamme vastaa yritystoiminnan aloittamisesta tuleviin kysymyksiin veloituksetta:

 • Aikataulutamme yrityksen perustamisprosessin ja teemme muistilistan yritystoiminnan vaatimista toimenpiteistä.
 • Kerromme yhtiömuodoista, verotuksesta ja yrityksen rekisteröinnistä
 • Autamme ja sparraamme liiketoimintasuunnitelman laadinnassa. Käymme yhdessä läpi yrityksesi liikeidean, markkinat, asiakasryhmät, riskien ja kilpailijoiden kartoituksen sekä sinun valmiutesi yrittäjäksi.
 • Sparraamme perustettavan yrityksen myynnin ja markkinoinnin suunnittelussa
 • Lisäksi autamme taloussuunnitelman laadinnassa: tulot ja menot, kannattavuus, investoinnit, kassalaskelmat, rahoitustarve ja rahoitussuunnitelma.
 • Selvitämme yrityksesi rahoitusmahdollisuudet (esim. starttiraha, perustamistuki, investointituki, lainarahoitus) ja avustamme niiden hakemisessa
 • Tarvittaessa järjestämme rahoitustapaamisen esim. ELY-keskuksen ja pankin edustajien kanssa.
 • Autamme yrityksen perustamisessa (kaupparekisteri, verottajan rekisterit, mahdolliset yhtiösopimukset)

Yrityksen perustaminen on nopeaa, nopeimmillaan yrityksen lupapaperit ovat kunnossa kolmessa tunnissa, jos et hae starttirahaa ja liiketoimintasuunnitelmasi on valmiiksi mietitty. Yleensä yrityksen perustamisvaihe kestää noin kuukauden. 

PIKESin yritystulkista valmiit pohjat toiminnan suunnitteluun

Yritystulkista löydät valmiit pohjat liiketoimintasuunnitelmalla ja taloussuunnittelulle. Siellä on myös valmiita sopimuspohjia ja mm. laskutuslomake ja paljon valmiiksi kerättyä tietoa rahoituslähteistä ja yritystoiminnan aloittamisesta. Yritystulkkiin kannattaa tutustua ja käyttää valmiiksi suunniteltuja työkaluja.

Starttiraha auttaa alkuun

Starttiraha on alkavan yrittäjän harkinnanvarainen tuki, jonka myöntää TE-toimisto päätoimisen yritystoiminnan käynnistysvaiheessa. Starttirahan saantimahdollisuudesta kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin TE-toimistoon. Yritystoimintaa ei saa aloittaa ennen kuin TE-toimisto on tehnyt päätöksen starttirahasta. Lisätietoa starttirahasta ja sen hakemisesta myös TE-palvelujen sivuilta.

PIKES-yritysseteli yksinyrittäjälle

PIKES Oy:n myöntämä yritysseteli on tarkoitettu Nurmeksessa toimivalle ja kotipaikkaansa pitävälle, alle kolme vuotta toimineelle yksinyrittäjälle. Yrityksen toimintamuodolla (tmi, ay, ky, oy) tai toimialalla ei ole merkitystä setelin myöntämiseen. Yrityssetelin voi yritys saada vain yhden kerran.

Mihin tarkoitettu?

Yritysseteliä voi käyttää yritystoiminnan kehittämisestä tai omistajanvaihdoksesta aiheutuviin ulkopuolisten asiantuntijoiden kuluihin. Tällaisia kuluja ovat mm.:

 • tuotekehitys
 • markkinoinnin, myynnin ja viestinnän osaamisen kehittäminen (ei ilmoituskuluihin tai markkinointikuluihin)
 • digitaalisen osaamisen kehittäminen
 • taloushallinnon osaamisen kehittäminen
 • yrityksen omistajanvaihdoksiin liittyvät asiantuntijapalvelut (mm. arvonmääritykset)

Yritysseteliä ei myönnetä yrityksen normaaliin toimintaan, palkkakuluihin, investointeihin eikä ohjelmistohankintoihin. Laskutuksen yhteydessä PIKES Oy:lle tulee toimittaa lyhyt yhteenveto yritykselle tehdyistä toimenpiteistä.

Paljonko?

Tuki on 300 euroon saakka 100 % ja 300 euron ylittävältä osalta 50 %. Yrityssetelin enimmäisarvo on 500 euroa. Eli esimerkinomaisesti 500 € kustannuksista PIKES Oy maksaa 400 € ja yrittäjä 100 €, 700 € ylittävistä kustannuksista PIKES Oy:n osuus on 500 € ja yrittäjä maksaa loput. Kaikki summat ovat arvonlisäverottomia summia.

Yritysseteli on harkinnanvaraista tukea, joka myönnetään olemassa olevien määrärahojen ja kokonaisharkinnan perusteella tapauskohtaisesti.

De minimis -asetus  

Myönnettävä yritysseteli on yritykselle myönnettävää vähämerkityksellistä de minimis -tukea. Tukea sääntelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Yritysseteliä hakevan yrityksen on seurattava de minimis -tuen kertymää. Yritys ilmoittaa hakiessaan tukea nykyisen de minimis -tuen kertymän. Hakemuksella yritys vakuuttaa, että eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla. Kahden verovuoden aikana yksi yritys voi saada de minimis -tukia enintään 200 000 euron arvosta.

Miten haetaan?

Yritysseteliä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, esim. sähköpostitse (jukka.nevalainen@pikes.fi).

Hakemuksessa tulee näkyä

 • hakevan yrityksen tiedot
 • setelin käyttötarkoitus
 • toimenpiteen kokonaiskustannusarvio (alv 0 %)
 • yrityksen valitseman palvelun tuottajan tiedot (Y-tunnus, kauppa- ja ennakkoperintärekisterissä)

Lisätietoja yrityssetelistä saat Aki Nevalaiselta, p. 0400 905829 tai aki.nevalainen@pikes.fi. Hakemukset voi toimittaa samaan osoitteeseen.

Ostaisitko valmiin liiketoiminnan?

Unelmoitko omasta yrityksestä – suuremmasta tai pienemmästä tai vaikka yksin yrittämisestä? Omaa yritysideaa kannattaa pohtia yhdessä yritysasiantuntijan kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kysy omistajavaihdosneuvontapalveluamme.

Käytä yritysneuvonta­palvelujamme

Omistajan­vaihdos­neuvonta

Yritysten kehittämis­palvelut

kuvituskuva

Matkailu­yritysten kehittämis­palvelut

Yrityksen perustamis­asioissa sinua palvelee:

Aki Nevalainen

Yhteypäällikkö

puh. 0400 905829

Whatsapp