Yritysten kehittämispalvelut

Uudista. Kehitä. Varmista yrityksesi kilpailukyky!

Pitkäjänteinen kehitystyö ja asiakaslähtöinen tuotevalikoima tuovat kilpailuetua ja varmistavat yrityksen pärjäämisen muuttuvassa markkinatilanteessa. Tarjoamme asiantuntijapalvelua yrityksen eri kehitysvaiheissa. Kun sinulla on yrityksen tai tuotteen kehitysajatuksia, saat meiltä lisäresurssia mm. rahoituksen hakemiseen. Nurmes – Valtimo -alue kuuluu parhaaseen tukialueeseen: max 50 % kehittämistoimenpiteisiin ja max 40 % investointeihin! Hankkeen valmisteluun on hyvä varata 1-2 kuukautta hankkeen laajuudesta riippuen.

Löydämme parhaan rahoitustuen kehittämis­hankkeellesi!

Kysy kehittämispalveluamme. Meiltä saat luotettavaa apua liiketoiminnan kehittämisessä ja investoinneissa. Mikä on oikea rahoituskanava sinun hankkeellesi?

Rahoitustukea voi hakea investointeihin: koneiden, laitteiden, kaluston, ohjelmistojen, toimitilojen, maa-alueiden hankintaan, myös aineettomiin investointeihin esim. patenttioikeuksien ja käyttölupien hankkimiseen sekä kehittämistoimenpiteisiin.

Joustava palvelumme kattaa seuraavat asiat veloituksetta:

 • oikean rahoituskanavan hakeminen
 • kehittämishankkeen rahoituskelpoisuuden arviointi
  • investoinnin tulee olla 10 % liikevaihdosta, pelkkä kehittämishanke 5 % liikevaihdosta
  • kehittämishankkeen tai investoinnin vaikutuksen arviointi liikevaihtoon/tulokseen

Hankesuunnitelman valmistelu

 • lyhyt kuvaus kehittämishankkeestasi, mihin tarpeisiin hankkeella vaikutetaan. Esim. tuottavuuden nostaminen, uusien laitteiden hankinta
 • liiketoimintasuunnitelman laadinta tai päivitys ja taloussuunnitelman valmistelu asiakkaan kanssa
 • toimenpiteiden (investointien) tarkka kuvaus ja aikataulutus
 • kustannusluetteloiden laadinta, keskimääräisen hintatason selvitys (tarjouspyynnöt tai hintavertailut), luvat
 • yrityksen kahden edellisen vuoden tulos- ja taselaskelmat
 • lopullisen hanke-/rahoitussuunnitelman laadinta yhdessä yrittäjän kanssa

Omaa kehittämishanketta kannattaa pohtia yhdessä PIKESin yritysasiantuntijan kanssa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Ota yhteyttä.

VIETERI – Vihreän siirtymän, elintarvikejalostuksen ja teollisuuden tuottavuuden kehittämisohjelman palvelut:

PIKES on käynnistänyt tuottavuuden kehittämiseksi yritysten tarpeiden mukaisesti toimenpiteitä, joilla tuetaan eri tavoin Nurmeksen elinkeinojen monipuolistamisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä.

Hankkeen sisältöön ja palveluihin kuuluu Vihreän teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen Nurmeksessa. Vihreän teollisuuden laajentuvasta alueesta laaditaan Masterplan-suunnitelma. Suunnitelmasta tehdään alueen kehittämisen strateginen asiakirja, jonka avulla määritellään alueen tavoitteet, visiot ja kehittämisen toimenpiteet.

 • Vihreän siirtymän ja siihen liittyvän osaamisen kehittämiseksi haetaan yritysten tarpeisiin ja yritysten liiketoimintojen kehittämiseen sekä tuotekehityksen tueksi asiantuntijapalveluja joko yksityisiltä asiantuntijoilta tai julkisilta tutkimus- ja koulutusorganisaatioilta.
 • Yrityksille tarjotaan ja järjestetään koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä yritysten yhteisinä että yrityskohtaisina valmennuksina.
 • Elintarvikeketjun yrityksille, maatilat mukaan lukien, järjestetään verkostoitumisen avuksi valmennusten sarja kestävän kehityksen ja verkostoitumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista.
 • Yrityksille on myös tarjolla tutustumis- ja opintomatkoja.  Benchmarking-matkoja järjestetään kaksi (uudet teknologiat ja elintarvikealan yritysverkostot). Näiden tehtävänä on tutustuttaa yritykset toimialan käynnissä olevaan teknologiseen kehitykseen, tuotekehitykseen tai kansainvälisiin markkinoihin ja samalla verkostoida yrityksiä keskinäiseen yhteistyöhön. Matkat voivat olla joko kotimaan tai ulkomaan (Eurooppa) opintomatkoja.

Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2024 – 31.5.2026, ja sen vetäjänä toimii yritysasiantuntija Joel Kettunen. Hankkeessa työskentelee myös yritysasiantuntija Hannu Räsänen.

Näistä aihioista ja niiden mahdollisuuksista tiedottamme alueen yrityksiä.

Viritetään vieterit ja toteutetaan yhdessä yritysten toimintaa tehostavia kehittämisaihioita.

Vieteri-hankkeen palveluista ota yhteyttä yritysasiantuntija Hannu Räsäseen.

Pohjoinen Lakeland – matkailuyritysten kannattava kasvu ja matkailun kansainvälistäminen -hankkeen rahoittajien logot

Yhteystiedot

Hannu Räsänen

Yritys­asiantuntija

puh. 050 3455 384

Whatsapp

kuvituskuva

Joel Kettunen

Yritysasiantuntija

joel.kettunen@pikes.fi

puh. 050 350 4441

Whatsapp

Aki Nevalainen

Yhteypäällikkö

puh. 0400 905829

Whatsapp

Yritysneuvonta­palvelut yrityksen eri käänteisiin!

Tarjoamme alueen yrittäjille sekä tänne sijoittumista suunnitteleville asiantuntevat yrityksen sijoittumis‑, perustamis‑, kehittämis‑, rekrytointi- ja omistajanvaihdosneuvontapalvelut. Kerromme, miten voimme palvella ja auttaa kehityshankkeissa sekä yrittämisen eri vaiheissa? Samalla saat tietoa PIKESin palveluista, koulutuksista ja tapahtumista.

Aki Nevalainen ja Pasi Karjalainen

Omistajan­vaihdos­neuvonta

Toni Helander ja Outi Meriläinen Harju Kahvilassa.

Rekrytointi­palvelut

kuvituskuva

Matkailu­yritysten kehittämis­palvelut