Kehittämispalvelut maa- ja metsätalousyrittäjille

Tukea maatilan suunnittelukuluihin

PIKES Oy voi tukea maatilojen suunnittelukustannuksia, jotka liittyvät mm. maatilan yhtiöittämiseen, omistajanvaihdokseen, investointeihin tai taloushallintaan. Ensisijaisesti käytettävissä on NEUVO2020-rahoitus ja toissijaisesti PIKES-rahoitus. Lisätietoja Jukka Nevalaiselta.

Olemme toteuttaneet useita videoita Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeessa alueen maatilojen kanssa. Tutustu alueemme maatiloihin.

Maatilojen liitännäiselinkeinojen kehittäminen

PIKES Oy auttaa maatilojen liitännäiselinkeinojen yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Avustamme rahoitustuen hakemisessa investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin valmistelemalla rahoitushakemusta yhdessä yrittäjän kanssa. Olemme mukana liiketoiminnan ja talouden suunnittelussa. Palvelumme on maksutonta.

Yhteyshenkilönä Aki Nevalainen

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

Tarjoamme maataloudesta luopujille maksuttomia palveluita Pohjois-Karjalassa sijaitsevien maatilojen omistajanvaihdosten eteenpäin viemiseen. Palvelu kattaa maksuttoman kartoituskäynnin, jossa yhdessä yrittäjien kanssa pohditaan miten tilan omistajanvaihdosta kannattaa viedä eteenpäin. Pyrimme löytämään aina parhaan ratkaisun tilannekohtaisesti ja löytämään oikeat myyntikanavat oman tila myynnistä kiinnostuneille. Vaihtoehtoina voi olla perinteinen sukupolvenvaihdos, tilan vuokraaminen tai tilan myyminen uusille yrittäjille. Maatilojen ostoihin on kiinnostusta myös Pohjois-Karjalan ulkopuolella.  

Järjestämme erilaisia infotilaisuuksia, joiden materiaalit löydät näiltä sivuilta kootusti. Näiden materiaalien avulla pystyt itsenäisesti tutustumaan esimerkiksi miten eri omistusmuodot vaikuttavat sukupolvenvaihdokseen. Materiaalit ovat luettavissa sähköisesti sekä nauhoitettuina webinaareina. 

Oletpa tilan myynnistä, ostosta tai sukupolvenvaihdoksesta kiinnostunut, materiaalin avulla pääset alkuun. Neuvonnallisissa asioissa tai lisätietoja varten olethan yhteydessä meihin. Autamme sinua matkalla onnistuneeseen omistajanvaihdokseen. Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeen päällimmäisenä, isona tavoitteena on lisätä Pohjois-Karjalassa tapahtuvien maatalousyritysten omistajanvaihdoksia. Omistajanvaihdosprosessi kestää yleensä noin vuoden, joten sen suunnittelu kannattaa aloittaa jo nyt. Hankkeen avulla voimme olla yrittäjien tukena vuoden 2022 loppuun saakka.

Verkostot maatilainvestointien voimaksi

PIKES Oy auttaa maatiloja etsimään kumppaneita rehuntuotantoon, urakointiin, yhteisinvestointeihin tai muuhun tarpeeseen. Avustamme myös maatiloja laatimaan sopimuksia toisten tilojen kanssa ja etsimään sopivimmat yhteistyöverkostot.

Palvelumme kattaa:

  • Haetaan maatilan ympärille alihankkijatiloja, investoivan tilan tarpeen mukaisesti.
  • Tilan/tilaryhmälle muodostetaan sopimuspohjainen yhteistyömuoto. Molemmin puolinen win-win.
  • Verkostomuotoisen toiminnan hyötyjen käyttäminen esim. pääoman ja omarahoituksen hankintaan. Ei sidota pääomaa peltoihin tai kalustoon, rehuhankinta hoidettu kumppanitiloilta.
  • Työtehtävien ja työpanosten suunnitteluapua.

Sopimusmallit tilojen väliselle yhteistyölle

Tilojen välinen yhteistyö ja verkostoituminen auttaa työkuormien jakamisessa ja mahdollistaa kalliiden koneiden tehokkaan käytön. Kasvinviljelytilan tuotteille markkinat voivat olla läheisellä kotieläintilalla. Tämäntyyppisiä ratkaisuja varten olemme valmistelleet Verkostot maatilainvestointien voimaksi-hankkeessa sopimusmalleja maatilojen erilaisille yhteistyömuodoille. Sopimuspohjat ja niiden käyttöönotto on maksutonta Verkostot maatilainvestointien voimaksi -hankkeeseen osallistuneille maitotiloille.

Ajankohtaista

  • Maaseudun yritystuet vuosina 2023–27

    Maaseudun yritystukihaut ovat avautuneet. Tukea on mahdollista saada niin liiketoimintaa aloittavalle yrittäjälle kuin maaseudulla jo toimivalle yritykselle sekä maatilalle. Tukea haetaan alueesi ELY-keskuksesta tai Leader -ryhmästä. Lue lisää erilaisista tukivaihtoehdoista. Hakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi/#/etusivu) Yritystuet aloittavalle yrittäjälle Jos olet aloittamassa yritystoimintaa tai suunnittelet yrityksen perustamista, voit saada käynnistystukea: Yritysten investointi- ja kehittämistuet Jos yrityksesi…


  • Biokaasua peltobiomassasta

    Tämä kirjallisuuskatsaus ruohomassan ja lannan käytöstä biokaasun raaka-aineena on tehty PIKES Oy:n toimeksiannosta. Selvitys liittyy Nurmeksessa käynnissä olevaan biokaasulaitosinvestointiin. Alueella on kiinnostusta myös tilakohtaisten biokaasulaitosten rakentamiseen. Nämä laitokset voisivat tuottaa biokaasua isomman keskusyksikön jalostettavaksi. Tässä selvityksessä luodaan katsaus ja haetaan hyviä käytäntöjä biokaasulaitoksen raaka-aineiden tuotantoon. Tavoitteena on selvittää maatiloilta peräisin olevien raaka-aineiden, erityisesti peltobiomassan, kaasunmuodostuspotentiaalia…


Kehittämispalvelut maa- ja metsätalousyrittäjille Nurmeksessa, ota yhteyttä!

Jukka Nevalainen

Kehittämis­päällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp

Vapaalla, palaa lokakuussa 2023.