Kehittämispalvelut maa- ja metsätalousyrittäjille

Tukea maatilan suunnittelukuluihin

PIKES Oy voi tukea maatilojen suunnittelukustannuksia, jotka liittyvät mm. maatilan yhtiöittämiseen, omistajanvaihdokseen, investointeihin tai taloushallintaan. Ensisijaisesti käytettävissä on NEUVO2020-rahoitus ja toissijaisesti PIKES-rahoitus. Lisätietoja Jukka Nevalaiselta.

Olemme toteuttaneet useita videoita Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos -hankkeessa alueen maatilojen kanssa. Tutustu alueemme maatiloihin.

Maatilojen liitännäiselinkeinojen kehittäminen

PIKES Oy auttaa maatilojen liitännäiselinkeinojen yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Avustamme rahoitustuen hakemisessa investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin valmistelemalla rahoitushakemusta yhdessä yrittäjän kanssa. Olemme mukana liiketoiminnan ja talouden suunnittelussa. Palvelumme on maksutonta.

Yhteyshenkilönä Aki Nevalainen

Ajankohtaista

  • Maaseudun yritystuet vuosina 2023–27

    Maaseudun yritystukihaut ovat avautuneet. Tukea on mahdollista saada niin liiketoimintaa aloittavalle yrittäjälle kuin maaseudulla jo toimivalle yritykselle sekä maatilalle. Tukea haetaan alueesi ELY-keskuksesta tai Leader -ryhmästä. Lue lisää erilaisista tukivaihtoehdoista. Hakemukset tehdään sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi/#/etusivu) Yritystuet aloittavalle yrittäjälle Jos olet aloittamassa yritystoimintaa tai suunnittelet yrityksen perustamista, voit saada käynnistystukea: Yritysten investointi- ja kehittämistuet Jos yrityksesi…


  • Biokaasua peltobiomassasta

    Tämä kirjallisuuskatsaus ruohomassan ja lannan käytöstä biokaasun raaka-aineena on tehty PIKES Oy:n toimeksiannosta. Selvitys liittyy Nurmeksessa käynnissä olevaan biokaasulaitosinvestointiin. Alueella on kiinnostusta myös tilakohtaisten biokaasulaitosten rakentamiseen. Nämä laitokset voisivat tuottaa biokaasua isomman keskusyksikön jalostettavaksi. Tässä selvityksessä luodaan katsaus ja haetaan hyviä käytäntöjä biokaasulaitoksen raaka-aineiden tuotantoon. Tavoitteena on selvittää maatiloilta peräisin olevien raaka-aineiden, erityisesti peltobiomassan, kaasunmuodostuspotentiaalia…


Kehittämispalvelut maa- ja metsätalousyrittäjille Nurmeksessa, ota yhteyttä!

Jukka Nevalainen

Kehittämis­päällikkö

puh. 0400 250 552

Whatsapp