PIKESin projektit

Tutustu tällä hetkellä käynnissä oleviin kehittämisprojekteihin ja käytä palvelut hyväksesi.

Matkailijat maailmalta 2.0 -kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä

Matkailijat maailmalta 2.0-kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä- hankkeen kesto 1.1.2022-31.8.2023. Hanketta rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen tavoitteena on matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen korona-pandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisen matkailun, kv-markkinoiden ja uusien yritysten ja investointien myötä. Hankkeen palvelut osallistuville yrityksille:

 • Reaaliaikainen data asiakkaista digitaalisen matkailutuloselvityksen avulla
 • Matkailupalveluiden hiilijalanjäljen mittaus
 • Mahdollisuus tavata matkanjärjestäjiä
 • Saada tukea investointien suunnitteluun
 • Verkostoituminen alueen matkailuyritysten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on matkailutoimialan ja matkailuyritysten elpyminen koronapandemian vaikutuksista digitalisaation, vastuullisen matkailun, kansainvälisten markkinoiden, ja uusien yritysten ja investointien myötä. Toimenpiteinä korostuvat matkailijaan liittyvien tietojen systemaattinen kerääminen ja hyödyntäminen, hiilijalanjäljen mittaus, uuden teknologian hyödyntäminen, uudenlaisten palveluiden kehittäminen ja kansainvälisten markkinoiden saavuttaminen.

Hankkeen yhteyshenkilönä on kansainvälisen matkailun asiantuntija Siru Hirvonen.

Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logot

ESR – Yritysten Muutoskyvykkyyden parantaminen

Projektin tavoitteina on mukana olevien yrittäjien ja yritysten työntekijöiden liiketoimintaosaamisen lisääminen, työssäjaksamisessa tukeminen ja digiosaamisen vahvistaminen. Laaja-alaisena tavoitteena on muutoskyvykkyyden paraneminen, jolloin ollaan valmiimpia selviämään tämänhetkisestä ja mahdollisesti yritystä jatkossa kohtaavista muutostilanteista. Toteutusaika 1.5.-2021 – 31.8.2023.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä tarjotaan yrityksille seuraavia palveluja:

 • Digiasiantuntija-palveluja, joissa Ideaomena Oy ja atFlow Oy tuottajina.
 • Talousvalmennus keväällä 2022, jossa Konsulttitoimisto Seppo Hoffren Consulting tuottajana.
 • Myyntivalmennus keväällä 2022, jossa Konsulttitoimisto Seppo Hoffren Consulting tuottajana.
 • Yrittäjänä jaksaminen – Yrittäjän ja yritystiimin sparraamiseksi. Työluotsi Oy tuottajana.
 • Digiosaamisen vahvistamistilaisuudet, jossa Karelia amk tuottajana. Yhteensä 10 tilaisuutta digitaalisuuden alueelta. Tilaisuuksista ensimmäinen nyt joulukuussa 2021 ja seuraavat tilaisuudet, yhteensä kahdeksan (8) vuoden 2022 aikana sekä yksi (1) vuoden 2023 aikana.
 • Paikalliskampanja “Löydä läheltä!” kuluttajakysynnän lisäämiseksi Nurmeksen alueen yrityksissä. Kohdistettuna paikalliskuluttajiin, alueella poikkeaviin matkailijoihin sekä lähialueen; Juuka, Lieksa kuluttajiin.
 • Yritysasiantuntijan roolissa kaupan ja palvelualan mikro- ja pienyritysten tukeminen ja neuvonta

Hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yritysasiantuntija Hannu Räsänen

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot

Taidolla töihin 2020 – 2022 – kehittämispalvelut:

Yrittäjä, työnhakija: Haluamme helpottaa yritysten rekrytointeja ja sitä kautta työllistymistä. Tavoitteenamme on myös vahvistaa työnhakijoiden, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamista räätälöityjen koulutusten ja valmennusten avulla ja kokeilla uusia malleja osaavan työvoiman saamiseen.

Taidolla töihin -hankkeen yritysasiantuntijana sinua palvelee yritysasiantuntija Mari Pursiainen.

Palvelut:

 • Rekrytointipalvelut yrityksille: kumppanuus rekrytointiprosessissa, yrityksen tarpeen mukaisesti
 • Rekrytointia tukevat koulutukset ja valmennukset
 • Näkyvyys yrityksen avoimille työpaikoille sähköisissä kanavissa ja tapahtumissa, rekrytointikampanjat
 • Työnhakijan henkilökohtainen sparraaminen
 • Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
 • Te-palveluiden tarjoamista koulutuksista ja tuista tiedottaminen ja neuvonta, esim. palkkatukeen liittyen
Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot

Nurmeksen vihreän teollisuuden ja matkailun kasvun tiekartat -hanke

Rahoitus on Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen. Rahoitus kohdentuu Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toteutukseen, rahoituksen on myöntänyt Pohjois – Karjalan maakuntaliitto.

Hankkeen tulokset:

 Vihreän teollisuuden kasvusuunnitelma sisältäen muun muassa kehitettävien liiketoimintojen toimenpiteet, vastuunjaon sekä selvityksen miten vihreä teollisuus profiloi Nurmesta. Hankkeeseen kuuluu myös yritysliidien hakeminen.

Matkailun kasvusuunnitelma sisältäen vision Nurmeksen alueen matkailusta, toimenpide-esitykset, aikataulutuksen sekä vastuunjaon.

Verkostot maatilainvestointien voimaksi 

PIKES Oy auttaa maatiloja etsimään kumppaneita rehuntuotantoon, urakointiin, yhteisinvestointeihin tai muuhun tarpeeseen. Avustamme myös maatiloja laatimaan sopimuksia toisten tilojen kanssa ja etsimään sopivimmat yhteistyöverkostot.

Palvelumme kattaa:

 • Haetaan maatilan ympärille alihankkijatiloja, investoivan tilan tarpeen mukaisesti.
 • Tilan/tilaryhmälle muodostetaan sopimuspohjainen yhteistyömuoto. Molemmin puolinen win-win.
 • Verkostomuotoisen toiminnan hyötyjen käyttäminen esim. pääoman ja omarahoituksen hankintaan. Ei sidota pääomaa peltoihin tai kalustoon, rehuhankinta hoidettu kumppanitiloilta.
 • Työtehtävien ja työpanosten suunnitteluapua.
Agria-Ely-Eu-rahastologot

Asiakaslähtöinen omistajanvaihdos

PIKES Oy:n kautta voit aloittaa omistajanvaihdosprosessin. Olitpa myymässä tai tekemässä SPV:tä, meiltä voit hankkia maksuttoman kartoituksen omistajanvaihdoksen vaihtoehdoista. Hanke päättyy 30.6.2023.

Palvelumme kattaa:

 • Omistajanvaihdoksen avustaminen
 • Omistajanvaihdoksen prosessikuvauksen määrittäminen
 • Myyjien ja ostajien kohtauttaminen
 • Asiantuntija-apuun vastaaminen
 • Pienryhmien järjestäminen luopuville tiloille

Maatalouden hankkeissa sinua palvelee kehittämispäällikkö Jukka Nevalainen.

Päättyneet projektit 2022

 • Buustia kasvuun – osaamista yrityksiin -hanke päättyi 31.12.2022. Hankkeen vetäjänä toimi yhteyspäällikkö Aki Nevalainen.

Hankkeen tavoitteena oli sopeuttaa yrityksiä kasvuun ja kasvun aiheuttamiin toimintaympäristössä tapahtuviin muutostilanteisiin. Yritysten kanssa tehtävien kasvusuunnitelmien avulla yrityksille voitiin kohdentaa niiden kasvun esteiden tai pullonkaulojen mukaisia osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palveluja.

Hankkeen keskeisiä palveluja yrityksille olivat: Kasvusuunnitelmat 3 – 4 vuodelle, yrityskohtaiset asiantuntijapalvelut toiminnan kehittämiseksi sekä bencmarkkausmatkat ja verkostoituminen.

Euroopan sosiaalirahaston ja Elyn logot

 • Teollisuuden kilpailukyky -hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen vetäjänä toimi yhteyspäällikkö Aki Nevalainen.
 • Matkailijat maailmalta

Nurmeksen alueen matkailun tavoitteena on, että matkailuyritysten liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Suurin kasvu saadaan ulkomaalaisista matkailijoista, joiden tavoitettavuuteen tällä hankkeella panostetaan. Yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamiseksi hankkeen päätavoitteina ovat: Digitaalisen kilpailukyvyn vahvistaminen erityisesti kansainvälisillä matkailumarkkinoilla, kysyntälähtöisten matkailutuotteiden tuotekehitys kansainvälisille markkinoille  ja toimintaympäristön kehittäminen vastaamaan tulevaa markkinatilannetta. Hanke päättyi 31.12.2021. Hankkeen vetäjä matkailukoordinaattori Kati Lipponen. Hankkeen loppuraportin voi ladata tämän linkin kautta.

Euroopan aluekehitysrahaston ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logot

 • Circwaste – PIKESin osatoteutus 30.10.2019 saakka.

Circwaste-hankkeen tavoitteena Pielisen Karjalan alueella oli viedä eteenpäin uusia bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, edistää uusien tuotteiden syntymistä sekä pilotoida uusia sovelluksia yhdessä yritysten kanssa. Kärkikohteena oli Nurmeksen Vihreän teollisuuden alue, jonne on syntymässä uutta innovatiivistä biotalouden alan yritystoimintaa. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä oli mm. asiantuntijapalvelut, testaukset, arvioinnit, selvitykset, laskelmat, neuvontatyö, benchmarkkaus-matkat, tilaisuudet sekä verkostoituminen. Yrityksille suunnattuja toimenpiteitä toteutettiin ostopalveluiden kautta sekä asiantuntijatyönä. Vihreän teollisuuden alueeseen liittyen tehtiin tiedotusta ja haetaan teollisuusalueen konseptiin soveltuva uusia sijoittujia.

CIRCWASTE on kokonaisuudessaan seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, joka edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja ohjata Suomea kohti kiertotaloutta. CIRCWASTE:en kuuluu 20 kumppania ja 10 osarahoittajaa, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta. PIKES osatoteutti hanketta Nurmeksen ja Valtimon alueella 1.8.2017 – 30.10.2019.  Osatoteutuksen budjetti oli 250 000 €. Circwaste-hankkeen materiaalit tässä linkissä. Yritysasiantuntijana hankkeessa toimi Heidi Tanskanen.

Suomen ympäristökeskus Circwaste-hankesivut

PIKES, Nurmeksen kapunki, Circwaste, materiaalit kiertoon.fi sekä EU LIFE IP -logot