Jukka Nevalainen

Jukka Nevalainen

Kehittämispäällikkö

Työt PIKESillä ovat olleet monipuolisia, tehtävänkuvat ovat matkan varrella vaihdelleet sen verran, ettei ole ehtinyt pitkästyä yhteen toimenkuvaan. Tällä hetkellä tehtäviini PIKESillä kuuluvat kehittämishankkeiden suunnittelu ja hallinnointi sekä aloittavien yritysten neuvonta. Koulutustaustan perusteella maa- ja metsätalous ovat toimialoista tutuimmat, joten niihinkin liittyviä tehtäviä löytyy kalenterista. Kaiken tekemisen johtava ajatus on kuitenkin paikallisten yritysten ja sitä kautta alueen elinvoiman kehittäminen.

Työskentely yritysten kanssa on ollut antoisinta – ja vaativinta. Kaikilla yrityksillä on oma tapansa toimia ja niinpä neuvonnan on pystyttävä mukautumaan yritysten tarpeisiin ja toimintamalleihin. Monipuolinen työyhteisö kollegoineen, asiakkaineen ja sidosryhmineen on valtava vahvuus ja oikeastaan edellytys työssä onnistumiselle ja viihtymiselle.

PIKESillä olen ollut töissä vuodesta 2007 lähtien eli lähes yhtiön alusta saakka – siis 15 vuotta tulee täyteen vuonna 2022. Jo ennen PIKESiä olin yritysten kehittämisessä mukana sekä rahoittajan että yritysneuvojan rooleissa. Oma maa- ja metsätalouden yritystoiminta, sekä pienessä mittakaavassa kirjanpidot, antavat taustatukea myös työlle muiden yritysten neuvonnassa. Erityiset osaamisen alueet ovatkin rahoitus ja verotus, kiinnostavia aihealueita molemmat. Vapaa-aikakin kuluu herkästi oman yritystoiminnan parissa, joskus työn ja vapaa-ajan erottaminen on hieman vaikeaa. Lumikenkäily talvisessa metsässä tai raivaussahan ”kuljettaminen” kesäisin taimikoilla on juuri tuota työn ja vapaa-ajan välimaastoa – huvi, hyöty ja liikunta samassa paketissa.

Ota yhteyttä Jukkaan

0400 250 552

Whatsapp