Kategoriat
Yritysneuvontapalvelut

Ekstruusiotekniikalla tuoteinnovaatioita

Palaa edelliselle sivulle

Uusia innovoinnin mahdollisuuksia avautuu tuotekehityksessä, kun Luonnonvarakeskus Luken uusi Jokioisten ekstruusiokeskus pääsee täyteen vauhtiinsa. Ekstruusioteknologia mahdollistaa erinomaiset lähtökohdat erityisesti uusille vilja- ja marjainnovaatioille.

Tänä syksynä avattu Luken ekstruusiokeskus toimii edelläkävijänä uusien ekstruusioteknologioiden asiantuntijana ja palveluntarjoajana. Keskus tarjoaa yritysten käyttöön muoviruuviekstruusion, joka mahdollistaa monipuolisen tuotekehityksen. Ekstruusiotekniikka on ollut Luken hyödynnettävissä jo vuosia, kun käytössä on ollut kaksiruuviekstruuderi. Uuden moniruuviekstruuderin tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat jatkuvatoimivuus, tehokas aineen ja lämmön siirto, lämpötilan ja paineen tarkempi optimointi sekä niiden pysyvyys reaktio-olosuhteissa.

Tuotekehitysmahdollisuuksia monille tuoteryhmille

Uusi teknologia soveltuu käytettäväksi erilaisissa elintarvikesovelluksissa, kuten muroissa, perunalastuissa, välipaloissa ja lihaa korvaavissa tuotteissa. Lisäksi on mahdollista tutkia kauran tuotannossa syntyvien sivujakeiden tuotteistamista. Kiertotalouden edistäminen on tärkeä keskuksen kehittämistavoite.

Palveluntarjontaa pystytään mahdollisesti kasvattamaan kattamaan jopa viljat, rehut, erikoiskasvit, marjat, palkokasvit, oljet ja puun. Samoin mahdollisiksi voivat tulla sahanpurun, turpeen ja muun biomassan käyttö sekä niiden sivutuotteet, kuten akanat, kuorifraktiot ja tehtaan sivutuotteet.

Ekstruusioteknologia perustuu suulakepuristimeen

Kyseessä uudessa teknologiassa on raaka-aineen jauhaminen ja seoksen rakenteellinen muokkaaminen, esimerkiksi tärkkelyksen osalta. Raaka-aineesta voidaan valmistaa tuotteita elintarvike-, lannoite- ja biokomposiittituotantoon. Elintarvikepuolella lopputuote voi olla esim. muroja ja  snacksejä. Raaka-aine voi olla viljaa, esimerkiksi kauraa ja marjoja, tai näiden raaka-aineiden jalostuksessa syntyviä sivuvirtoja. Potentiaalia nähdään erityisesti viljan, härkäpavun, erikoiskasvien ja marjojen sekä niiden seosten ekstruoinnissa uusien innovatiivisten tuotteiden valmistamiseksi. Lihaa korvaavat kasvipohjaiset tuotteet ovat tuotekehityksen keskiössä.

Luonnonvarakeskus (Luke) on valtion tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Lisätiedot: Veli Hietaniemi, erikoistutkija, veli.hietaniemi@luke.fi

Kaikki artikkelit