Kategoriat
Yritysneuvontapalvelut

Yhteistyömalleja

Uusilla yhteistyömalleilla kohti muuttuvaa maailmaa

Palaa edelliselle sivulle

Suomalaisilla tiloilla sukupolvet ovat kasvattaneet tilakokoa ja perustaneet perheviljelmiä. Nykyisessä maailmanajassa moni tilallinen miettii tuotannonharjoittamisen lähtökohtia, selviääkö yksin, vai tarvitaanko uusia keinoja tuotannon jatkamiseen. Uusista maatilatalouden muodoista on mielenkiintoisia kansainvälisiä esimerkkejä.

Kehityssuuntana maataloustuotannossa on kauan ollut tilakoon kasvattaminen ja siten toiminnan tehostaminen. Kriisiaikojen koittaessa suuretkaan tilat eivät kuitenkaan ole pystyneet suojautumaan vaikeuksilta. Markkinaheilahtelut vaikuttavat, ja ympäristöystävällisyyden vaatimukset täytyy suurtiloilla ottaa erityisesti huomioon. Moni tuottaja miettiikin parhaillaan riskienhallinnan keinoja uudella tapaa. Suojaako pienuuden, joustavuuden ja yhteistyön ekonomia nykypäivänä paremmin markkinariskeiltä, kuin suureen mittakaavaan pyrkiminen. Myös digitalisaatio tuo maatalouden harjoittamiseen uusia mahdollisuuksia. Kuluttajakysynnän nopeisiin muutoksiin voi olla helpompaa reagoida tilojen yhteistyöllä.

Viljelijöiden yhteistyömalleja Keski-Euroopasta

Maatilatilan pyrkimys on tuottaa korkealaatuisia tuotteita, mutta mahdollisimman matalilla pääomilla. Tähän uudenlaista lähestymistä esittää saksalainen Tiny Farms, joka tuottaa ja markkinoi biovihanneksia viljelijöiden yhteenliittymän voimin. Kyseessä on start-up –yritys nojaa kolmeen periaatteeseen, Tiny Farms –viljelyyn, Tiny Farms-softaan ja Tiny Farms-akatemiaan. Tilat harjoittavat bio-intesiivistä maataloustuotantoa, jossa tarkoituksena on kasvattaa mahdollisimman hyvällä hyötysuhteella kokonaisvaltaista ja monipuolista ravintoa pieneltäkin maapalstalta. Toiminta on kuitenkin modernia ja ammattimaista. Yhdessä tilat muodostavat verkoston, joka Tiny Fams-digialustaa käyttämällä ennakoi tuotantoa, kartoittaa asiakkaita ja tehostaa tuotantoa. Yhteistyö mahdollistaa paikallisen, vastuullisen viljelyn ja tuotteiden toimittamisen isoillekin asiakkaille. Katso tinyfarms.

kuvituskuva Tiny Farms viljelijöiden yhteenliittymä Saksassa.

Toisena esimerkkinä tuottajien yhteistyön mallista on Landfrisch AG –tuottajaorganisaatio, joka toimii usealla Saksan alueella. Mukana on 31 viljelijää, jotka harjoittavat avomaaviljelyä 2000 hehtaarilla ja kasvihuoneviljelyä 106 hehtaarilla, ja vastaavat markkinoinnista ja logistiikasta yhdessä. Liikevaihto yhteenliittymällä on jo 150 miljoonaa euroa.

Suomalaisena esimerkkinä kumppanuusmaataloudesta (CSA – Community supported agriculture) on Tuiskula farm. Myös tässä mallissa etsitään uusia keinoja järjestää maataloustoiminta uudella tapaa tämän päivän muuttuvassa maailmassa.

Kaikki artikkelit