Kategoriat
Yleinen

Karjalaisuus matkailussa

Mimosa Kokko, Savonian restonomiopiskelija, tekee PIKESille opinnäytetyön karjalaisuuden hyödyntämisestä matkailupalveluissa. Sen tuloksena syntyy matkailutoimijoille suunnattu opas, joka kertoo kuinka matkailupalveluita voidaan tuottaa karjalaista kulttuuria kunnioittaen. Osana opinnäytetyötään hän on tehnyt kyselyn pohjoiskarjalaisille matkailutoimijoille, jonka kautta selvitetään kuinka karjalaista kulttuuria hyödynnetään tällä hetkellä matkailussa.

VASTAA KYSELYYN

Kyselyssä käytetään erilaisia termejä, kuten karjalainen, karjalaisuus sekä matkailuyritys.
Karjalaisina käsitetään tutkimuksessa ne henkilöt, jotka identifioituvat karjalaisen kulttuurin ja kielen kanssa. Heillä myös oletetaan olevan jonkinlainen konkreettinen yhteys Karjalaan (joko oman asuinseudun tai esimerkiksi sukulaisten kautta).
Karjalaisuus on laaja konsepti, joka sisältää niin karjalaiset, heidän ryhmäidentiteettinsä, kielen sekä kulttuurin. Karjalaisuutta voidaan käsitellä myös yksittäisinä osina, jolla tavoin sitä usein myös kaupallistetaan (esimerkkinä karjalaisen ruoan myyminen ja tarjoaminen).
Matkailuyritys toimii kyselyssä yleisenä terminä elinkeinonharjoittajille sekä muille toimijoille, jotka toimivat kokonaan tai osittain matkailuntoimialan piirissä.

Opas karjalaisuuden hyödyntämiseen matkailupalveluissa kestävästi valmistuu vuonna 2023 osana Mimosa Kokon opinnäytetyötä. Häneen voi ottaa yhtettä sähköpostitse mimosa.kokko@edu.savonia.fi


Opinnäytetyön teko on käynnistynyt


Matkailun avulla kulttuureja ja kieliä voidaan ylläpitää ja vahvistaa ja jopa elvyttää. Matkailijat nimittäin haluavat oppia paikallisesta kulttuurista ja kokea sitä matkallaan. Osana vastuullisuuden matkailun periaatteita kulttuuriperintöä tulee vaalia ja kunnioittaa ja sen tulisikin olla lähtökohta matkailupalveluiden tuotteistuksessa.

Restonomiopiskelija Mimosa Kokko toteuttaa opinnäytetyön karjalaisuuden hyödyntämisestä kestävästi. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, kuinka karjalaista kulttuuria käytetään Suomen matkailussa tällä hetkellä ja kuinka karjalaiset itse kokevat tämän. Tavoitteena on selvittää mitä mahdollisia muutoksia tai muita asioita karjalaiset toivoisivat, että matkailualan toimijat ottaisivat huomioon, jotta kulttuurin käyttö olisi eettistä. Työ on tarkoitus toteuttaa niin karjalaisia kuin matkailutoimijoitakin osallistuttaen. Lopputuloksena on matkailutoimijoille suunnattu opas, joka kertoo kuinka matkailupalveluita voidaan tuottaa karjalaista kulttuuria kunnioittaen.

”Kestävyys- sekä tasa-arvokysymykset ovat olleet minulle aina tärkeitä ja tiesin jo opintojen alussa, että haluan opinnäytetyöni liittyvän jotenkin niihin. Vähemmistökulttuurien käyttö matkailussa on puhuttanut ihmisiä kasvavassa määrin viime vuosina, ja Suomessa keskustelu on kohdistunut pääasiassa saamelaisiin. Haluan antaa työlläni tilaa karjalaisille ja kenties edistää matkailutoimialaa kestävämpään suuntaan. Toivon työni herättävän avointa, uteliasta sekä ymmärtäväistä keskustelua aiheen tiimoilta.’’ Mimosa kertoo.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES. Aihe on erityisesti Nurmeksen alueelle merkittävä, sillä alueella on paljon karjalaistaustaisia henkilöitä ja karjalaista kulttuuria on hyödynnetty pitkään matkailupalveluissa. Opas siihen, kuinka karjalaista kulttuuria voidaan hyödyntää matkailupalveluissa kestävästi tulee olemaan tärkeä teos matkailupalveluiden tuotteistamisessa ja mahdollistaa aiheen jatkojalostamisen myös tulevaisuudessa.

Kati Lipponen

Matkailu­koordinaattori

puh. 050 4066 122

Whatsapp

Kaikki artikkelit