Vihreän teollisuuden alueen oma logistiikkakeskus

Vihreän teollisuuden alue on lokakuussa 2018 yhdistetty rautatieverkkoon ja alueella toimii raakapuuterminaali, jonka vuotuinen varastointikapasiteetti on 300 000 k-m3. Logistinen toiminta on jo käynnistynyt, terminaali palvelee vuoden ympäri Kainuun ja Pielisen Karjalan -alueen puunjalostus- ja muuta raskasta teollisuutta raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden varastoinnissa ja kuljetuksessa. Alueelta on rautatieyhteys sekä pohjoiseen että etelään, hyvät tieyhteydet eri ilmansuuntiin ja matkaa Venäjän raja-asemalle vain 120 km.

Vuokraa oma junan lastaus aikaikkuna teollisuusraiteelle

Nurmeksen kaupunki vuokraa teollisuusraidetta ja lastausaluetta 12 tunnin aikaikkunoissa. Teollisuusraiteen pituus on n. 400 m, josta vuokrattava hyötypituus 380 m. Vuokrattavana on yhteensä 14 aikaikkunaa viikossa niin, että aikaikkuna viikon sisällä on vakio. Käytännössä yhden junan lastaaminen ja lähettäminen tapahtuu 12 tunnin sisällä.

Kysy lisätietoja, ota yhteyttä

Pasi Parkkinen

tekninen johtaja

Nurmeksen kaupunki

puh. 04010 45750

pasi.parkkinen@nurmes.fi

RP Timber Oy, Nurmeksen sisämaan logistiikkaterminaali

Sisämaanterminaali on perustettu palvelemaan asiakkaita, joilla ei ole omaa raideyhteyttä käytössään. Terminaalille kerätään kuljetettavia eriä, jotka toimitetaan keskitetysti junalla satamaan tai vastaavasti satamasta Nurmekseen. Konseptilla tavoitellaan taloudellisuutta ja ekologisuutta kuljetusketjuun.

Vientipalvelussamme sisämaanterminaalimme tuo satamatoiminnot lähemmäksi asiakasta.

Vientiin myydyt tavaraerät tuodaan Nurmeksen terminaalille, josta tavara siirretään oikea-aikaisesti satamaan merikuljetusta varten.

Palvelumme sisältää varastoinnin ja käsittelyn Nurmeksen terminaalilla, sisämaanrahdin junalla HaminaKotkan satamaan, jossa tavara valmistellaan vientiin joko konttilaivoihin, irtoperäkuljetuksiin tai irtotavaralaivauksiin. Myös vientidokumentointi kuuluu tarjontaan.

Sisämaankuljetuksissa Nurmeksen terminaalimme toimii siirtolastauspisteenä.

Tavarakuljetuksissa isommat volyymit tuovat taloudellisuutta. Yhteensä noin 30 rekkakuormallista erilaista, mahdollisesti eri toimijoiden tavaraa yhdistetään täysipitkään junaan joko Nurmeksesta Etelä-Suomeen tai Etelä-Suomesta Nurmekseen. Palvelu on räätälöitävissä ja joustavasti suunniteltavissa asiakkaan tarpeen mukaan.

Kysy palveluiden hintoja ja lisätietoja, ota yhteyttä

Sanna Selenius

Myyntijohtaja

RP Timber Oy

Tel. 0400 490 610

sanna.selenius@rpgroup.fi