PIKESin laajat verkostot palvelevat sinua

PIKES Oy on yksi Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n jäsenistä. www.sekes.fi Seudullisella kehittämisorganisaatiolla on merkittävä elinkeinopolitiikan koordinaattorin ja toimeenpanijan rooli. Kehittämisyhtiö vastaa kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamisesta. Yhdessä SEKESin jäseninä kehittämisyhtiöt luovat tehokkaita toimintamalleja seutujen parhaaksi. Tärkeitä yhteistyökumppaneita kehittämistoiminnassa ovat Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI.

PIKES Oy on jäsen ja tekee tiivistä yhteistyötä sekä maakunnallisen yrittäjäyhdistyksen että paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa.
POHJOIS-KARJALAN YRITTÄJÄT RYhttp://www.pkyrittajat.fi/pohjois-karjalan-yrittajat-ry

NURMEKSEN YRITTÄJÄT RYhttp://www.nurmeksenyrittajat.fi/
VALTIMON YRITTÄJÄT RYhttp://valtimo.pkyrittajat.fi/

Toimimme Nurmes – Valtimo -alueen edustajana ja elinkeinoelämän asiantuntijajäsenenä useissa seudullisissa ja maakunnallisissa työryhmissä ja verkostoissa:

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO www.pohjoiskarjala.fi PIKES osallistuu useisiin uuden maakuntaohjelman POKAT 2017 -seurantaryhmiin, joissa tehtävänämme on toimia elinkeinoelämän asiantuntijana maakuntaohjelman toteuttamisessa ja tuoda näkemystä päätöksenteon taustaksi. Olemme mukana metsät ja biotalous, kaivannaisala, teknologiateollisuus, hyvinvointi, matkailu, kulttuuri ja Venäjä -ryhmissä.

POHJOIS-KARJALAN KAUPPAKAMARI http://www.nk.chamber.fi/fi/etusivu/ PIKES Oy tekee alueellista vaikuttamista Pielisen Karjalan paikallisvaliokunnassa, joka edistää oman alueensa elinkeinoelämän edunvalvontaa sekä valmistelee alueensa kannalta tärkeitä asioita kauppakamarin hallitukselle ja toimistolle toteutettavaksi. Lisäksi PIKES Oy on mukana Venäjä-jaoksessa, joka edistää Pohjois-Karjalan pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja erityisesti Venäjä toimintoja.

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKORKEAKOULUPohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toimintaa koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu. Mukana toiminnassa ovat Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Humanistisen ammattikorkeakoulun Joensuun kampus ja Pohjois-Karjalan Kesäyliopisto. Toiminnan lähtökohtana ovat seudulliset koulutus-, osaamis- ja kehittämistarpeet. PIKES Oy osallistuu maakuntakorkeakoulun Pielisen Karjalan seudullisen ohjausryhmän työskentelyyn.

RIVERIA/Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY):  Toimipisteet Nurmeksessa ja Valtimolla. www.riveria.fi

Pielisen Karjalan matkailun kehittämisessä teemme yhteistyötä KARELIA EXPERT MATKAILUPALVELU OY:nwww.kareliaexpert.fi ja KOLIN MATKAILUYHDISTYS RY:n kanssa, Matkailuyhdistyksen kotisivut.

Olemme mukana edistämässä alueen yritysten kansainvälistymiseen tähtääviä toimenpiteitä POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUKSEN, www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-karjala koordinoimassa Team Finland aluetiimissä. Lue lisää www.team.finland.fi.

PIKES tukee POHJOIS-KARJALAN YRITYSKUMMIT ry:n vapaaehtoistyötä maakuntamme yritysten hyväksi. Yrityskummit jakavat kokemuksia uusien yrittäjien käyttöön ja auttavat mentoiroitavaa yritystä kehittymään ja kasvamaan.

PIKES Oy on mukana seudullisessa yrityspalveluverkostossa www.suomi.fi/yritykselle, joka tarjoaa neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä ohjausta erityisasiantuntijoiden palveluihin.

Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm.:

FINNVERAhttp://www.finnvera.fi/

VAARA-KARJALAN LEADER RYhttp://www.maakaista.fi/vaara-karjala

PROAGRIA POHJOIS-KARJALAhttp://pohjois-karjala.proagria.fi/

PIELISEN KARJALAN MAASEUTUPALVELUThttp://www.nurmes.fi/maaseutu

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARIhttp://www.svkk.fi/